Greek Dictionary (Lexicon-Concordance)

#G0000 - #G5877


Α

(Alpha)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#0001αa{al'-fah}
#0002ἈαρώνAaron{ah-ar-ohn'}
#0003ἈβαδδώνAbaddon{ab-ad-dohn'}
#0004ἀβαρήςabares{ab-ar-ace'}
#0005ἀββάAbba{ab-bah'}
#0006ἍβελAbel{ab'-el}
#0007ἈβιάAbia{ab-ee-ah'}
#0008ἈβιαθάρAbiathar{ab-ee-ath'-ar}
#0009ἈβιληνήAbilene{ab-ee-lay-nay'}
#0010ἈβιούδAbioud{ab-ee-ood'}
#0011ἈβραάμAbraam{ab-rah-am'}
#0012ἄβυσσοςabussos{ab'-us-sos}
#0013ἍγαβοςAgabos{ag'-ab-os}
#0014ἀγαθοεργέωagathoergeo{ag-ath-er-gheh'-o}
#0015ἀγαθοποιέωagathopoieo{ag-ath-op-oy-eh'-o}
#0016ἀγαθοποιΐαagathopoiia{ag-ath-op-oy-ee'-ah}
#0017ἀγαθοποιόςagathopoios{ag-ath-op-oy-os'}
#0018ἀγαθόςagathos{ag-ath-os'}
#0019ἀγαθωσύνηagathosune{ag-ath-o-soo'-nay}
#0020ἀγαλλίασιςagalliasis{ag-al-lee'-as-is}
#0021ἀγαλλιάωagalliao{ag-al-lee-ah'-o}
#0022ἄγαμοςagamos{ag'-am-os}
#0023ἀγανακτέωaganakteo{ag-an-ak-teh'-o}
#0024ἀγανάκτησιςaganaktesis{ag-an-ak'-tay-sis}
#0025ἀγαπάωagapao{ag-ap-ah'-o}
#0026ἀγάπηagape{ag-ah'-pay}
#0027ἀγαπητόςagapetos{ag-ap-ay-tos'}
#0028ἉγάρHagar{ag'-ar}
#0029ἀγγαρεύωaggareuo{ang-ar-yew'-o}
#0030ἀγγεῖονaggeion{ang-eye'-on}
#0031ἀγγελίαaggelia{ang-el-ee'-ah}
#0032ἄγγελοςaggelos{ang'-el-os}
#0033ἄγεage{ag'-eh}
#0034ἀγέληagele{ag-el'-ay}
#0035ἀγενεαλόγητοςagenealogetos{ag-en-eh-al-og'-ay-tos}
#0036ἀγενήςagenes{ag-en-ace'}
#0037ἁγιάζωhagiazo{hag-ee-ad'-zo}
#0038ἁγιασμόςhagiasmos{hag-ee-as-mos'}
#0039ἅγιονhagion{hag'-ee-on}
#0040ἅγιοςhagios{hag'-ee-os}
#0041ἁγιότηςhagiotes{hag-ee-ot'-ace}
#0042ἁγιωσύνηhagiosune{hag-ee-o-soo'-nay}
#0043ἀγκάληagkale{ang-kal'-ay}
#0044ἄγκιστρονagkistron{ang'-kis-tron}
#0045ἄγκυραagkura{ang'-koo-rah}
#0046ἄγναφοςagnaphos{ag'-naf-os}
#0047ἁγνείαhagneia{hag-ni'-ah}
#0048ἁγνίζωhagnizo{hag-nid'-zo}
#0049ἁγνισμόςhagnismos{hag-nis-mos'}
#0050ἀγνοέωagnoeo{ag-no-eh'-o}
#0051ἀγνόημαagnoema{ag-no'-ay-mah}
#0052ἄγνοιαagnoia{ag'-noy-ah}
#0053ἁγνόςhagnos{hag-nos'}
#0054ἁγνότηςhagnotes{hag-not'-ace}
#0055ἁγνῶςhagnos{hag-noce'}
#0056ἀγνωσίαagnosia{ag-no-see'-ah}
#0057ἄγνωστοςagnostos{ag'-noce-tos'}
#0058ἀγοράagora{ag-or-ah'}
#0059ἀγοράζωagorazo{ag-or-ad'-zo}
#0060ἀγοραῖοςagoraios{ag-or-ah'-yos}
#0061ἄγραagra{ag'-rah}
#0062ἀγράμματοςagrammatos{ag-ram'-mat-os}
#0063ἀγραυλέωagrauleo{ag-row-leh'-o}
#0064ἀγρεύωagreuo{ag-rew'-o}
#0065ἀγριέλαιοςagrielaios{ag-ree-el'-ah-yos}
#0066ἄγριοςagrios{ag'-ree-os}
#0067ἈγρίππαςAgrippas{ag-rip'-pas}
#0068ἀγρόςagros{ag-ros'}
#0069ἀγρυπνέωagrupneo{ag-roop-neh'-o}
#0070ἀγρυπνίαagrupnia{ag-roop-nee'-ah}
#0071ἄγωago{ag'-o}
#0072ἀγωγήagoge{ag-o-gay'}
#0073ἀγώνagon{ag-one'}
#0074ἀγωνίαagonia{ag-o-nee'-ah}
#0075ἀγωνίζομαιagonizomai{ag-o-nid'-zom-ahee}
#0076ἈδάμAdam{ad-am'}
#0077ἀδάπανοςadapanos{ad-ap'-an-os}
#0078ἈδδίAddi{ad-dee'}
#0079ἀδελφήadelphe{ad-el-fay'}
#0080ἀδελφόςadelphos{ad-el-fos'}
#0081ἀδελφότηςadelphotes{ad-el-fot'-ace}
#0082ἄδηλοςadelos{ad'-ay-los}
#0083ἀδηλότηςadelotes{ad-ay-lot'-ace}
#0084ἀδήλωςadelos{ad-ay'-loce}
#0085ἀδημονέωademoneo{ad-ay-mon-eh'-o}
#0086ᾅδηςhades{hah'-dace}
#0087ἀδιάκριτοςadiakritos{ad-ee-ak'-ree-tos}
#0088ἀδιάλειπτοςadialeiptos{ad-ee-al'-ipe-tos}
#0089ἀδιαλείπτωςadialeiptos{ad-ee-al-ipe'-toce}
#0090ἀδιαφθορίαadiaphthoria{ad-ee-af-thor-ee'-ah}
#0091ἀδικέωadikeo{ad-ee-keh'-o}
#0092ἀδίκημαadikema{ad-eek'-ay-mah}
#0093ἀδικίαadikia{ad-ee-kee'-ah}
#0094ἄδικοςadikos{ad'-ee-kos}
#0095ἀδίκωςadikos{ad-ee'-koce}
#0096ἀδόκιμοςadokimos{ad-ok'-ee-mos}
#0097ἄδολοςadolos{ad'-ol-os}
#0098ἈδραμυττηνόςAdramuttenos{ad-ram-oot-tay-nos'}
#0099ἈδρίαςAdrias{ad-ree'-as}
#0100ἁδρότηςhadrotes{had-rot'-ace}
#0101ἀδυνατέωadunateo{ad-oo-nat-eh'-o}
#0102ἀδύνατοςadunatos{ad-oo'-nat-os}
#0103ᾄδωado{ad'-o}
#0104ἀείaei{ah-eye'}
#0105ἀετόςaetos{ah-et-os'}
#0106ἄζυμοςazumos{ad'-zoo-mos}
#0107ἈζώρAzor{ad-zore'}
#0108ἌζωτοςAzotos{ad'-zo-tos}
#0109ἀήρaer{ah-ayr'}
#0110ἀθανασίαathanasia{ath-an-as-ee'-ah}
#0111ἀθέμιτοςathemitos{ath-em'-ee-tos}
#0112ἄθεοςatheos{ath'-eh-os}
#0113ἄθεσμοςathesmos{ath'-es-mos}
#0114ἀθετέωatheteo{ath-et-eh'-o}
#0115ἀθέτησιςathetesis{ath-et'-ay-sis}
#0116ἈθῆναιAthenai{ath-ay'-nahee}
#0117ἈθηναῖοςAthenaios{ath-ay-nah'-yos}
#0118ἀθλέωathleo{ath-leh'-o}
#0119ἄθλησιςathlesis{ath'-lay-sis}
#0120ἀθυμέωathumeo{ath-oo-meh'-o}
#0121ἀθῷοςathoos{ath'-o-os}
#0122αἴγειοςaigeos{ah'-ee-ghi-os}
#0123αἰγιαλόςaigialos{ahee-ghee-al-os'}
#0124ΑἰγύπτιοςAiguptios{ahee-goop'-tee-os}
#0125ΑἴγυπτοςAiguptos{ah'-ee-goop-tos}
#0126ἀΐδιοςaidios{ah-id'-ee-os}
#0127αἰδώςaidos{ahee-doce'}
#0128ΑἰθίοψAithiops{ahee-thee'-ops}
#0129αἷμαhaima{hah'-ee-mah}
#0130αἱματεκχυσίαhaimatekchusia{hahee-mat-ek-khoo-see'-ah}
#0131αἱμορροέωhaimorrheo{hahee-mor-hreh'-o}
#0132ΑἰνέαςAineas{ahee-neh'-as}
#0133αἴνεσιςainesis{ah'-ee-nes-is}
#0134αἰνέωaineo{ahee-neh'-o}
#0135αἴνιγμαainigma{ah'-ee-nig-ma}
#0136αἶνοςainos{ah'-ee-nos}
#0137ΑἰνώνAinon{ahee-nohn'}
#0138αἱρέομαιhaireomai{hahee-reh'-om-ahee}
#0139αἵρεσιςhairesis{hah'-ee-res-is}
#0140αἱρετίζωhairetizo{hahee-ret-id'-zo}
#0141αἱρετικόςhairetikos{hahee-ret-ee-kos'}
#0142αἴρωairo{ah'-ee-ro}
#0143αἰσθάνομαιaisthanomai{ahee-sthan'-om-ahee}
#0144αἴσθησιςaisthesis{ah'-ee-sthay-sis}
#0145αἰσθητήριονaistheterion{ahee-sthay-tay'-ree-on}
#0146αἰσχροκερδήςaischrokerdes{ahee-skhrok-er-dace'}
#0147αἰσχροκερδῶςaischrokerdos{ahee-skhrok-er-doce'}
#0148αἰσχρολογίαaischrologia{ahee-skhrol-og-ee'-ah}
#0149αἰσχρὸνaischron{ahee-skhron'}
#0150αἰσχρόςaischros{ahee-skhros'}
#0151αἰσχρότηςaischrotes{ahee-skhrot'-ace}
#0152αἰσχύνηaischune{ahee-skhoo'-nay}
#0153αἰσχύνωaischuno{ahee-skhoo'-no}
#0154αἰτέωaiteo{ahee-teh'-o}
#0155αἴτημαaitema{ah'-ee-tay-mah}
#0156αἰτίαaitia{ahee-tee'-a}
#0157αἰτίαμαaitiama{ahee-tee'-am-ah}
#0158αἴτιονaition{ah'-ee-tee-on}
#0159αἴτιοςaitios{ah'-ee-tee-os}
#0160αἰφνίδιοςaiphnidios{aheef-nid'-ee-os}
#0161αἰχμαλωσίαaichmalosia{aheekh-mal-o-see'-ah}
#0162αἰχμαλωτεύωaichmaloteuo{aheekh-mal-o-tew'-o}
#0163αἰχμαλωτίζωaichmalotizo{aheekh-mal-o-tid'-zo}
#0164αἰχμάλωτοςaichmalotos{aheekh-mal-o-tos'}
#0165αἰώνaion{ahee-ohn'}
#0166αἰώνιοςaionios{ahee-o'-nee-os}
#0167ἀκαθαρσίαakatharsia{ak-ath-ar-see'-ah}
#0168ἀκαθάρτηςakathartes{ak-ath-ar'-tace}
#0169ἀκάθαρτοςakathartos{ak-ath'-ar-tos}
#0170ἀκαιρέομαιakaireomai{ak-ahee-reh'-om-ahee}
#0171ἀκαίρωςakairos{ak-ah'-ee-roce}
#0172ἄκακοςakakos{ak'-ak-os}
#0173ἄκανθαakantha{ak'-an-thah}
#0174ἀκάνθινοςakanthinos{ak-an'-thee-nos}
#0175ἄκαρποςakarpos{ak'-ar-pos}
#0176ἀκατάγνωστοςakatagnostos{ak-at-ag'-noce-tos}
#0177ἀκατακάλυπτοςakatakaluptos{ak-at-ak-al'-oop-tos}
#0178ἀκατάκριτοςakatakritos{ak-at-ak'-ree-tos}
#0179ἀκατάλυτοςakatalutos{ak-at-al'-oo-tos}
#0180ἀκατάπαυστοςakatapaustos{ak-at-ap'-ow-stos}
#0181ἀκαταστασίαakatastasia{ak-at-as-tah-see'-ah}
#0182ἀκατάστατοςakatastatos{ak-at-as'-tat-os}
#0183ἀκατάσχετοςakataschetos{ak-at-as'-khet-os}
#0184ἈκελδαμάAkeldama{ak-el-dam-ah'}
#0185ἀκέραιοςakeraios{ak-er'-ah-yos}
#0186ἀκλινήςaklines{ak-lee-nace'}
#0187ἀκμάζωakmazo{ak-mad'-zo}
#0188ἀκμήνakmen{ak-mane'}
#0189ἀκοήakoe{ak-o-ay'}
#0190ἀκολουθέωakoloutheo{ak-ol-oo-theh'-o}
#0191ἀκούωakouo{ak-oo'-o}
#0192ἀκρασίαakrasia{ak-ras-ee'-a}
#0193ἀκρατήςakrates{ak-rat'-ace}
#0194ἄκρατοςakratos{ak'-rat-os}
#0195ἀκρίβειαakribeia{ak-ree'-bi-ah}
#0196ἀκριβέστατοςakribestatos{ak-ree-bes'-ta-tos}
#0197ἀκριβέστερονakribesteron{ak-ree-bes'-ter-on}
#0198ἀκριβόωakriboo{ak-ree-bo'-o}
#0199ἀκριβῶςakribos{ak-ree-boce'}
#0200ἀκρίςakris{ak-rece'}
#0201ἀκροατήριονakroaterion{ak-ro-at-ay'-ree-on}
#0202ἀκροατήςakroates{ak-ro-at-ace'}
#0203ἀκροβυστίαakrobustia{ak-rob-oos-tee'-ah}
#0204ἀκρογωνιαῖοςakrogoniaios{ak-rog-o-nee-ah'-yos}
#0205ἀκροθίνιονakrothinion{ak-roth-in'-ee-on}
#0206ἄκρονakron{ak'-ron}
#0207ἈκύλαςAkulas{ak-oo'-las}
#0208ἀκυρόωakuroo{ak-oo-ro'-o}
#0209ἀκωλύτωςakolutos{ak-o-loo'-toce}
#0210ἄκωνakon{ak'-ohn}
#0211ἀλάβαστρονalabastron{al-ab'-as-tron}
#0212ἀλαζονείαalazoneia{al-ad-zon-i'-a}
#0213ἀλαζώνalazon{al-ad-zone'}
#0214ἀλαλάζωalalazo{al-al-ad'-zo}
#0215ἀλάλητοςalaletos{al-al'-ay-tos}
#0216ἄλαλοςalalos{al'-al-os}
#0217ἅλαςhalas{hal'-as}
#0218ἀλείφωaleipho{al-i'-fo}
#0219ἀλεκτοροφωνίαalektorophonia{al-ek-tor-of-o-nee'-ah}
#0220ἀλέκτωρalektor{al-ek'-tore}
#0221ἈλεξανδρεύςAlexandreus{al-ex-and-reuce'}
#0222ἈλεξανδρῖνοςAlexandrinos{al-ex-an-dree'-nos}
#0223ἈλέξανδροςAlexandros{al-ex'-an-dros}
#0224ἄλευρονaleuron{al'-yoo-ron}
#0225ἀλήθειαaletheia{al-ay'-thi-a}
#0226ἀληθεύωaletheuo{al-ayth-yoo'-o}
#0227ἀληθήςalethes{al-ay-thace'}
#0228ἀληθινόςalethinos{al-ay-thee-nos'}
#0229ἀλήθωaletho{al-ay'-tho}
#0230ἀληθῶςalethos{al-ay-thoce'}
#0231ἁλιεύςhalieus{hal-ee-yoos'}
#0232ἁλιεύωhalieuo{hal-ee-yoo'-o}
#0233ἁλίζωhalizo{hal-id'-zo}
#0234ἀλίσγημαalisgema{al-is'-ghem-ah}
#0235ἀλλάalla{al-lah'}
#0236ἀλλάσσωallasso{al-las'-so}
#0237ἀλλαχόθενallachothen{al-lakh-oth'-en}
#0238ἀλληγορέωallegoreo{al-lay-gor-eh'-o}
#0239ἁλληλουϊάhallelouia{hal-lay-loo'-ee-ah}
#0240ἀλλήλωνallelon{al-lay'-lone}
#0241ἀλλογενήςallogenes{al-log-en-ace'}
#0242ἅλλομαιhallomai{hal'-lom-ahee}
#0243ἄλλοςallos{al'-los}
#0244ἀλλοτριεπίσκοποςallotriepiskopos{al-lot-ree-ep-is'-kop-os}
#0245ἀλλότριοςallotrios{al-lot'-ree-os}
#0246ἀλλόφυλοςallophulos{al-lof'-oo-los}
#0247ἄλλωςallos{al'-loce}
#0248ἀλοάωaloao{al-o-ah'-o}
#0249ἄλογοςalogos{al'-og-os}
#0250ἀλόηaloe{al-o-ay'}
#0251ἅλςhals{halce}
#0252ἁλυκόςhalukos{hal-oo-kos'}
#0253ἀλυπότεροςalupoteros{al-oo-pot'-er-os}
#0254ἅλυσιςhalusis{hal'-oo-sis}
#0255ἀλυσιτελήςalusiteles{al-oo-sit-el-ace'}
#0256ἉλφαῖοςAlphaios{al-fah'-yos}
#0257ἅλωνhalon{hal'-ohn}
#0258ἀλώπηξalopex{al-o'-pakes}
#0259ἅλωσιςhalosis{hal'-o-sis}
#0260ἅμαhama{ham'-ah}
#0261ἀμαθήςamathes{am-ath-ace'}
#0262ἀμαράντινοςamarantinos{am-ar-an'-tee-nos}
#0263ἀμάραντοςamarantos{am-ar'-an-tos}
#0264ἁμαρτάνωhamartano{ham-ar-tan'-o}
#0265ἁμάρτημαhamartema{ham-ar'-tay-mah}
#0266ἁμαρτίαhamartia{ham-ar-tee'-ah}
#0267ἀμάρτυροςamarturos{am-ar'-too-ros}
#0268ἁμαρτωλόςhamartolos{ham-ar-to-los'}
#0269ἄμαχοςamachos{am'-akh-os}
#0270ἀμάωamao{am-ah'-o}
#0271ἀμέθυστοςamethustos{am-eth'-oos-tos}
#0272ἀμελέωameleo{am-el-eh'-o}
#0273ἄμεμπτοςamemptos{am'-emp-tos}
#0274ἀμέμπτωςamemptos{am-emp'-toce}
#0275ἀμέριμνοςamerimnos{am-er'-im-nos}
#0276ἀμετάθετοςametathetos{am-et-ath'-et-os}
#0277ἀμετακίνητοςametakinetos{am-et-ak-in'-ay-tos}
#0278ἀμεταμέλητοςametameletos{am-et-am-el'-ay-tos}
#0279ἀμετανόητοςametanoetos{am-et-an-o'-ay-tos}
#0280ἄμετροςametros{am'-et-ros}
#0281ἀμήνamen{am-ane'}
#0282ἀμήτωρametor{am-ay'-tore}
#0283ἀμίαντοςamiantos{am-ee'-an-tos}
#0284ἈμιναδάβAminadab{am-ee-nad-ab'}
#0285ἄμμοςammos{am'-mos}
#0286ἀμνόςamnos{am-nos'}
#0287ἀμοιβήamoibe{am-oy-bay'}
#0288ἄμπελοςampelos{am'-pel-os}
#0289ἀμπελουργόςampelourgos{am-pel-oor-gos'}
#0290ἀμπελώνampelon{am-pel-ohn'}
#0291ἈμπλίαςAmplias{am-plee'-as}
#0292ἀμύνομαιamunomai{am-oo'-nom-ahee}
#0293ἀμφίβληστρονamphiblestron{am-fib'-lace-tron}
#0294ἀμφιέννυμιamphiennumi{am-fee-en'-noo-mee}
#0295ἈμφίπολιςAmphipolis{am-fip'-ol-is}
#0296ἀμφόδονamphodon{am'-fod-on}
#0297ἀμφότεροςamphoteros{am-fot'-er-os}
#0298ἀμώμητοςamometos{am-o'-may-tos}
#0299ἄμωμοςamomos{am'-o-mos}
#0300ἈμώνAmon{am-one'}
#0301ἈμώςAmos{am-oce'}
#0302ἄνan{an}
#0303ἀνάana{an-ah'}
#0304ἀναβαθμόςanabathmos{an-ab-ath-mos'}
#0305ἀναβαίνωanabaino{an-ab-ah'-ee-no}
#0306ἀναβάλλομαιanaballomai{an-ab-al'-lom-ahee}
#0307ἀναβιβάζωanabibazo{an-ab-ee-bad'-zo}
#0308ἀναβλέπωanablepo{an-ab-lep'-o}
#0309ἀνάβλεψιςanablepsis{an-ab'-lep-sis}
#0310ἀναβοάωanaboao{an-ab-o-ah'-o}
#0311ἀναβολήanabole{an-ab-ol-ay'}
#0312ἀναγγέλλωanaggello{an-ang-el'-lo}
#0313ἀναγεννάωanagennao{an-ag-en-nah'-o}
#0314ἀναγινώσκωanaginosko{an-ag-in-oce'-ko}
#0315ἀναγκάζωanagkazo{an-ang-kad'-zo}
#0316ἀναγκαῖοςanagkaios{an-ang-kah'-yos}
#0317ἀναγκαστῶςanagkastos{an-ang-kas-toce'}
#0318ἀνάγκηanagke{an-ang-kay'}
#0319ἀναγνωρίζομαιanagnorizomai{an-ag-no-rid'-zom-ahee}
#0320ἀνάγνωσιςanagnosis{an-ag'-no-sis}
#0321ἀνάγωanago{an-ag'-o}
#0322ἀναδείκνυμιanadeiknumi{an-ad-ike'-noo-mee}
#0323ἀνάδειξιςanadeixis{an-ad'-ike-sis}
#0324ἀναδέχομαιanadechomai{an-ad-ekh'-om-ahee}
#0325ἀναδίδωμιanadidomi{an-ad-eed'-om-ee}
#0326ἀναζάωanazao{an-ad-zah'-o}
#0327ἀναζητέωanazeteo{an-ad-zay-teh'-o}
#0328ἀναζώννυμιanazonnumi{an-ad-zone'-noo-mee}
#0329ἀναζωπυρέωanazopureo{an-ad-zo-poor-eh'-o}
#0330ἀναθάλλωanathallo{an-ath-al'-lo}
#0331ἀνάθεμαanathema{an-ath'-em-ah}
#0332ἀναθεματίζωanathematizo{an-ath-em-at-id'-zo}
#0333ἀναθεωρέωanatheoreo{an-ath-eh-o-reh'-o}
#0334ἀνάθημαanathema{an-ath'-ay-mah}
#0335ἀναίδειαanaideia{an-ah'-ee-die-ah'}
#0336ἀναίρεσιςanairesis{an-ah'-ee-res-is}
#0337ἀναιρέωanaireo{an-ahee-reh'-o}
#0338ἀναίτιοςanaitios{an-ah'-ee-tee-os}
#0339ἀνακαθίζωanakathizo{an-ak-ath-id'-zo}
#0340ἀνακαινίζωanakainizo{an-ak-ahee-nid'-zo}
#0341ἀνακαινόωanakainoo{an-ak-ahee-no'-o}
#0342ἀνακαίνωσιςanakainosis{an-ak-ah'-ee-no-sis}
#0343ἀνακαλύπτωanakalupto{an-ak-al-oop'-to}
#0344ἀνακάμπτωanakampto{an-ak-amp'-to}
#0345ἀνάκειμαιanakeimai{an-ak-i'-mahee}
#0346ἀνακεφαλαίομαιanakephalaiomai{an-ak-ef-al-ah'-ee-om-ahee}
#0347ἀνακλίνωanaklino{an-ak-lee'-no}
#0348ἀνακόπτοanakopto{an-ak-op'-to}
#0349ἀνακράζωanakrazo{an-ak-rad'-zo}
#0350ἀνακρίνωanakrino{an-ak-ree'-no}
#0351ἀνάκρισιςanakrisis{an-ak'-ree-sis}
#0352ἀνακύπτωanakupto{an-ak-oop'-to}
#0353ἀναλαμβάνωanalambano{an-al-am-ban'-o}
#0354ἀνάλημψιςanalempsis{an-al'-ampe-sis}
#0355ἀναλίσκωanalisko{an-al-is'-ko}
#0356ἀναλογίαanalogia{an-al-og-ee'-ah}
#0357ἀναλογίζομαιanalogizomai{an-al-og-id'-zom-ahee}
#0358ἄναλοςanalos{an'-al-os}
#0359ἀνάλυσιςanalusis{an-al'-oo-sis}
#0360ἀναλύωanaluo{an-al-oo'-o}
#0361ἀναμάρτητοςanamartetos{an-am-ar'-tay-tos}
#0362ἀναμένωanameno{an-am-en'-o}
#0363ἀναμιμνῄσκωanamimnesko{an-am-im-nace'-ko}
#0364ἀνάμνησιςanamnesis{an-am'-nay-sis}
#0365ἀνανεόωananeoo{an-an-neh-o'-o}
#0366ἀνανήφωananepho{an-an-ay'-fo}
#0367ἉνανίαςAnanias{an-an-ee'-as}
#0368ἀναντίρρητοςanantirrhetos{an-an-tir'-hray-tos}
#0369ἀναντιρρήτωςanantirrhetos{an-an-tir-hray'-toce}
#0370ἀνάξιοςanaxios{an-ax'-ee-os}
#0371ἀναξίωςanaxios{an-ax-ee'-oce}
#0372ἀνάπαυσιςanapausis{an-ap'-ow-sis}
#0373ἀναπαύωanapauo{an-ap-ow'-o}
#0374ἀναπείθωanapeitho{an-ap-i'-tho}
#0375ἀναπέμπωanapempo{an-ap-em'-po}
#0376ἀνάπειροςanaperos{an-ap'-ay-ros}
#0377ἀναπίπτωanapipto{an-ap-ip'-to}
#0378ἀναπληρόωanapleroo{an-ap-lay-ro'-o}
#0379ἀναπολόγητοςanapologetos{an-ap-ol-og'-ay-tos}
#0380ἀναπτύσσωanaptusso{an-ap-toos'-o}
#0381ἀνάπτωanapto{an-ap'-to}
#0382ἀναρίθμητοςanarithmetos{an-ar-ith'-may-tos}
#0383ἀνασείωanaseio{an-as-i'-o}
#0384ἀνασκευάζωanaskeuazo{an-ask-yoo-ad'-zo}
#0385ἀνασπάωanaspao{an-as-pah'-o}
#0386ἀνάστασιςanastasis{an-as'-tas-is}
#0387ἀναστατόωanastatoo{an-as-tat-o'-o}
#0388ἀνασταυρόωanastauroo{an-as-tow-ro'-o}
#0389ἀναστενάζωanastenazo{an-as-ten-ad'-zo}
#0390ἀναστρέφωanastrepho{an-as-tref'-o}
#0391ἀναστροφήanastrophe{an-as-trof-ay'}
#0392ἀνατάσσομαιanatassomai{an-at-as'-som-ahee}
#0393ἀνατέλλωanatello{an-at-el'-lo}
#0394ἀνατίθημιanatithemi{an-at-ith'-em-ahee}
#0395ἀνατολήanatole{an-at-ol-ay'}
#0396ἀνατρέπωanatrepo{an-at-rep'-o}
#0397ἀνατρέφωanatrepho{an-at-ref'-o}
#0398ἀναφαίνωanaphaino{an-af-ah'-ee-no}
#0399ἀναφέρωanaphero{an-af-er'-o}
#0400ἀναφωνέωanaphoneo{an-af-o-neh'-o}
#0401ἀνάχυσιςanachusis{an-akh'-oo-sis}
#0402ἀναχωρέωanachoreo{an-akh-o-reh'-o}
#0403ἀνάψυξιςanapsuxis{an-aps'-ook-sis}
#0404ἀναψύχωanapsucho{an-aps-oo'-kho}
#0405ἀνδραποδιστήςandrapodistes{an-drap-od-is-tace'}
#0406ἈνδρέαςAndreas{an-dreh'-as}
#0407ἀνδρίζομαιandrizomai{an-drid'-zom-ahee}
#0408ἈνδρόνικοςAndronikos{an-dron'-ee-kos}
#0409ἀνδροφόνοςandrophonos{an-drof-on'-os}
#0410ἀνέγκλητοςanegkletos{an-eng'-klay-tos}
#0411ἀνεκδιήγητοςanekdiegetos{an-ek-dee-ay'-gay-tos}
#0412ἀνεκλάλητοςaneklaletos{an-ek-lal'-ay-tos}
#0413ἀνέκλειπτοςanekleiptos{an-ek'-lipe-tos}
#0414ἀνεκτότεροςanektoteros{an-ek-tot'-er-os}
#0415ἀνελεήμωνaneleemon{an-eleh-ay'-mone}
#0416ἀνεμίζωanemizo{an-em-id'-zo}
#0417ἄνεμοςanemos{an'-em-os}
#0418ἀνένδεκτοςanendektos{an-en'-dek-tos}
#0419ἀνεξερεύνητοςanexereunetos{an-ex-er-yoo'-nay-tos}
#0420ἀνεξίκακοςanexikakos{an-ex-ik'-ak-os}
#0421ἀνεξιχνίαστοςanexichniastos{an-ex-ikh-nee'-as-tos}
#0422ἀνεπαίσχυντοςanepaischuntos{an-ep-ah'-ee-skhoon-tos}
#0423ἀνεπίληπτοςanepileptos{an-ep-eel'-ape-tos}
#0424ἀνέρχομαιanerchomai{an-erkh'-om-ahee}
#0425ἄνεσιςanesis{an'-es-is}
#0426ἀνετάζωanetazo{an-et-ad'-zo}
#0427ἄνευaneu{an'-yoo}
#0428ἀνεύθετοςaneuthetos{an-yoo'-the-tos}
#0429ἀνευρίσκωaneurisko{an-yoo-ris'-ko}
#0430ἀνέξομαιanechomai{an-ekh'-om-ahee}
#0431ἀνεψιόςanepsios{an-eps'-ee-os}
#0432ἄνηθονanethon{an'-ay-thon}
#0433ἀνήκωaneko{an-ay'-ko}
#0434ἀνήμεροςanemeros{an-ay'-mer-os}
#0435ἀνήρaner{an'-ayr}
#0436ἀνθίστημιanthistemi{anth-is'-tay-mee}
#0437ἀνθομολογέομαιanthomologeomai{anth-om-ol-og-eh'-om-ahee}
#0438ἄνθοςanthos{anth'-os}
#0439ἀνθρακιάanthrakia{anth-rak-ee-ah'}
#0440ἄνθραξanthrax{anth'-rax}
#0441ἀνθρωπάρεσκοςanthropareskos{anth-ro-par'-es-kos}
#0442ἀνθρώπινοςanthropinos{anth-ro'-pee-nos}
#0443ἀνθρωποκτόνοςanthropoktonos{anth-ro-pok-ton'-os}
#0444ἄνθρωποςanthropos{anth'-ro-pos}
#0445ἀνθυπατεύωaa anthupateuo{anth-oo-pat-yoo'-o}
#0446ἀνθύπατοςanthupatos{anth-oo'-pat-os}
#0447ἀνίημιaniemi{an-ee'-ay-mee}
#0448ἀνίλεωςaneleos{an-ee'-leh-oce}
#0449ἄνιπτοςaniptos{an'-ip-tos}
#0450ἀνίστημιanistemi{an-is'-tay-mee}
#0451ἍνναAnna{an'-nah}
#0452ἍνναςAnnas{an'-nas}
#0453ἀνόητοςanoetos{an-o'-ay-tos}
#0454ἄνοιαanoia{an'-oy-ah}
#0455ἀνοίγωanoigo{an-oy'-go}
#0456ἀνοικοδομέωanoikodomeo{an-oy-kod-om-eh'-o}
#0457ἄνοιξιςanoixis{an'-oix-is}
#0458ἀνομίαanomia{an-om-ee'-ah}
#0459ἄνομοςanomos{an'-om-os}
#0460ἀνόμωςanomos{an-om'-oce}
#0461ἀνορθόωanorthoo{an-orth-o'-o}
#0462ἀνόσιοςanosios{an-os'-ee-os}
#0463ἀνοχήanoche{an-okh-ay'}
#0464ἀνταγωνίζομαιantagonizomai{an-tag-o-nid'-zom-ahee}
#0465ἀντάλλαγμαantallagma{an-tal'-ag-mah}
#0466ἀνταναπληρόωantanapleroo{an-tan-ap-lay-ro'-o}
#0467ἀνταποδίδωμιantapodidomi{an-tap-od-ee'-do-mee}
#0468ἀνταπόδομαantapodoma{an-tap-od'-om-ah}
#0469ἀνταπόδοσιςantapodosis{an-tap-od'-os-is}
#0470ἀνταποκρίνομαιantapokrinomai{an-tap-ok-ree'-nom-ahee}
#0471ἀντέπωantepo{an-tep'-o}
#0472ἀντέχομαιantechomai{an-tekh'-om-ahee}
#0473ἀντίanti{an-tee'}
#0474ἀντιβάλλωantiballo{an-tee-bal'-lo}
#0475ἀντιδιατίθεμαιantidiatithemai{an-tee-dee-at-eeth'-em-ahee}
#0476ἀντίδικοςantidikos{an-tid'-ee-kos}
#0477ἀντίθεσιςantithesis{an-tith'-es-is}
#0478ἀντικαθίστημιantikathistemi{an-tee-kath-is'-tay-mee}
#0479ἀντικαλέωantikaleo{an-tee-kal-eh'-o}
#0480ἀντίκειμαιantikeimai{an-tik'-i-mahee}
#0481ἄντικρυςantikrus{an-tee-kroos'}
#0482ἀντιλαμβάνομαιantilambanomai{an-tee-lam-ban'-om-ahee}
#0483ἀντιλέγωantilego{an-til'-eg-o}
#0484ἀντίλη[μ]ψιςantilempsis{an-til'-ampe-sis}
#0485ἀντιλογίαantilogia{an-tee-log-ee'-ah}
#0486ἀντιλοιδορέωantiloidoreo{an-tee-loy-dor-eh'-o}
#0487ἀντίλυτρονantilutron{an-til'-oo-tron}
#0488ἀντιμετρέωantimetreo{an-tee-met-reh'-o}
#0489ἀντιμισθίαantimisthia{an-tee-mis-thee'-ah}
#0490ἈντιόχειαAntiocheia{an-tee-okh'-i-ah}
#0491ἈντιοχεύςAntiocheus{an-tee-okh-yoos'}
#0492ἀντιπαρέρχομαιantiparerchomai{an-tee-par-er'-khom-ahee}
#0493ἈντιπᾶςAntipas{an-tee'-pas}
#0494ἈντιπατρίςAntipatris{an-tip-at-rece'}
#0495ἀντιπέρανantiperan{an-tee-per'-an}
#0496ἀντιπίπτωantipipto{an-tee-pip'-to}
#0497ἀντιστρατεύομαιantistrateuomai{an-tee-strat-yoo'-om-ahee}
#0498ἀντιτάσσομαιantitassomai{an-tee-tas'-som-ahee}
#0499ἀντίτυποςantitupos{an-teet'-oo-pon}
#0500ἀντίχριστοςantichristos{an-tee'-khris-tos}
#0501ἀντλέωantleo{ant-leh'-o}
#0502ἄντλημαantlema{ant'-lay-mah}
#0503ἀντοφθαλμέωantophthalmeo{ant-of-thal-meh'-o}
#0504ἄνυδροςanudros{an'-oo-dros}
#0505ἀνυπόκριτοςanupokritos{an-oo-pok'-ree-tos}
#0506ἀνυπότακτοςanupotaktos{an-oo-pot'-ak-tos}
#0507ἄνωano{an'-o}
#0508ἀνὼγεονanogeon{an-ogue'-eh-on}
#0509ἄνωθενanothen{an'-o-then}
#0510ἀνωτερικόςanoterikos{an-o-ter-ee-kos'}
#0511ἀνώτεροςanoteros{an-o'-ter-os}
#0512ἀνωφελήςanopheles{an-o-fel'-ace}
#0513ἀξίνηaxine{ax-ee'-nay}
#0514ἄξιοςaxios{ax'-ee-os}
#0515ἀξιόωaxioo{ax-ee-o'-o}
#0516ἀξίωςaxios{ax-ee'-oce}
#0517ἀόρατοςaoratos{ah-or'-at-os}
#0518ἀπαγγέλλωapaggello{ap-ang-el'-lo}
#0519ἀπάγχομαιapagchomai{ap-ang'-khom-ahee}
#0520ἀπάγωapago{ap-ag'-o}
#0521ἀπαίδευτοςapaideutos{ap-ah'-ee-dyoo-tos}
#0522ἀπαίρωapairo{ap-ah'-ee-ro}
#0523ἀπαιτέωapaiteo{ap-ah'-ee-teh-o}
#0524ἀπαλγέωapalgeo{ap-alg-eh'-o}
#0525ἀπαλλάσσωapallasso{ap-al-las'-so}
#0526ἀπαλλοτριόωapallotrioo{ap-al-lot-ree-o'-o}
#0527ἁπαλόςapalos{ap-al-os'}
#0528ἀπαντάωapantao{ap-an-tah'-o}
#0529ἀπάντησιςapantesis{ap-an'-tay-sis}
#0530ἅπαξhapax{hap'-ax}
#0531ἀπαράβατοςaparabatos{ap-ar-ab'-at-os}
#0532ἀπαρασκεύαστοςaparaskeuastos{ap-ar-ask-yoo'-as-tos}
#0533ἀπαρνέομαιaparneomai{ap-ar-neh'-om-ahee}
#0534ἀπαρτίaparti{ap-ar-tee'}
#0535ἀπαρτισμόςapartismos{ap-ar-tis-mos'}
#0536ἀπαρχήaparche{ap-ar-khay'}
#0537ἅπαςhapas{hap'-as}
#0538ἀπατάωapatao{ap-at-ah'-o}
#0539ἀπάτηapate{ap-at'-ay}
#0540ἀπάτωρapator{ap-at'-ore}
#0541ἀπαύγασμαapaugasma{ap-ow'-gas-mah}
#0542ἀπείδωapeido{ap-i'-do}
#0543ἀπείθειαapeitheia{ap-i'-thi-ah}
#0544ἀπειθέωapeitheo{ap-i-theh'-o}
#0545ἀπειθήςapeithes{ap-i-thace'}
#0546ἀπειλέωapeileo{ap-i-leh'-o}
#0547ἀπειλήapeile{ap-i-lay'}
#0548ἄπειμιapeimi{ap'-i-mee}
#0549ἄπειμιapeimi{ap'-i-mee}
#0550ἀπειπόμηνapeipomen{ap-i-pom'-ane}
#0551ἀπείραστοςapeirastos{ap-i'-ras-tos}
#0552ἄπειροςapeiros{ap'-i-ros}
#0553ἀπεκδέχομαιapekdechomai{ap-ek-dekh'-om-ahee}
#0554ἀπεκδύομαιapekduomai{ap-ek-doo'-om-ahee}
#0555ἀπέκδυσιςapekdusis{ap-ek'-doo-sis}
#0556ἀπελαύνωapelauno{ap-el-ow'-no}
#0557ἀπελεγμόςapelegmos{ap-el-eg-mos'}
#0558ἀπελεύθεροςapeleutheros{ap-el-yoo'-ther-os}
#0559ἈπελλῆςApelles{ap-el-lace'}
#0560ἀπελπίζωapelpizo{ap-el-pid'-zo}
#0561ἀπέναντιapenanti{ap-en'-an-tee}
#0562ἀπέραντοςaperantos{ap-er'-an-tos}
#0563ἀπερισπάστωςaperispastos{ap-er-is-pas-toce'}
#0564ἀπερίτμητοςaperitmetos{ap-er-eet'-may-tos}
#0565ἀπέρχομαιaperchomai{ap-erkh'-om-ahee}
#0566ἀπέχειapechei{ap-ekh'-i}
#0567ἀπέχομαιapechomai{ap-ekh'-om-ahee}
#0568ἀπέχωapecho{ap-ekh'-o}
#0569ἀπιστέωapisteo{ap-is-teh'-o}
#0570ἀπιστίαapistia{ap-is-tee'-ah}
#0571ἄπιστοςapistos{ap'-is-tos}
#0572ἁπλότηςhaplotes{hap-lot'-ace}
#0573ἁπλοῦςhaplous{hap-looce'}
#0574ἁπλῶςhaplos{hap-loce'}
#0575ἀπόapo{ap-o'}
#0576ἀποβαίνωapobaino{ap-ob-ah'-ee-no}
#0577ἀποβάλλωapoballo{ap-ob-al'-lo}
#0578ἀποβλέπωapoblepo{ap-ob-lep'-o}
#0579ἀπόβλητοςapobletos{ap-ob'-lay-tos}
#0580ἀποβολήapobole{ap-ob-ol-ay'}
#0581ἀπογενόμενοςapogenomenos{ap-og-en-om'-en-os}
#0582ἀπογραφήapographe{ap-og-raf-ay'}
#0583ἀπογράφωapographo{ap-og-raf'-o}
#0584ἀποδείκνυμιapodeiknumi{ap-od-ike'-noo-mee}
#0585ἀπόδειξιςapodeixis{ap-od'-ike-sis}
#0586ἀποδεκατόωapodekatoo{ap-od-ek-at-o'-o}
#0587ἀπόδεκτοςapodektos{ap-od'-ek-tos}
#0588ἀποδέχομαιapodechomai{ap-od-ekh'-om-ahee}
#0589ἀποδημέωapodemeo{ap-od-ay-meh'-o}
#0590ἀπόδημοςapodemos{ap-od'-ay-mos}
#0591ἀποδίδωμιapodidomi{ap-od-eed'-o-mee}
#0592ἀποδιορίζωapodiorizo{ap-od-ee-or-id'-zo}
#0593ἀποδοκιμάζωapodokimazo{ap-od-ok-ee-mad'-zo}
#0594ἀποδοχήapodoche{ap-od-okh-ay'}
#0595ἀπόθεσιςapothesis{ap-oth'-es-is}
#0596ἀποθήκηapotheke{ap-oth-ay'-kay}
#0597ἀποθησαυρίζωapothesaurizo{ap-oth-ay-sow-rid'-zo}
#0598ἀποθλίβωapothlibo{ap-oth-lee'-bo}
#0599ἀποθνῄσκωapothnesko{ap-oth-nace'-ko}
#0600ἀποκαθίστημιapokathistemi{ap-ok-ath-is'-tay-mee}
#0601ἀποκαλύπτωapokalupto{ap-ok-al-oop'-to}
#0602ἀποκάλυψιςapokalupsis{ap-ok-al'-oop-sis}
#0603ἀποκαραδοκίαapokaradokia{ap-ok-ar-ad-ok-ee'-ah}
#0604ἀποκαταλλάσσωapokatallasso{ap-ok-at-al-las'-so}
#0605ἀποκατάστασιςapokatastasis{ap-ok-at-as'-tas-is}
#0606ἀπόκειμαιapokeimai{ap-ok'-i-mahee}
#0607ἀποκεφαλίζωapokephalizo{ap-ok-ef-al-id'-zo}
#0608ἀποκλείωapokleio{ap-ok-li'-o}
#0609ἀποκόπτωapokopto{ap-ok-op'-to}
#0610ἀπόκριμαapokrima{ap-ok'-ree-mah}
#0611ἀποκρίνομαιapokrinomai{ap-ok-ree'-nom-ahee}
#0612ἀπόκρισιςapokrisis{ap-ok'-ree-sis}
#0613ἀποκρύπτωapokrupto{ap-ok-roop'-to}
#0614ἀπόκρυφοςapokruphos{ap-ok'-roo-fos}
#0615ἀποκτείνωapokteino{ap-ok-ti'-no}
#0616ἀποκυέωapokueo{ap-ok-oo-eh'-o}
#0617ἀποκυλίωapokulio{ap-ok-oo-lee'-o}
#0618ἀπολαμβάνωapolambano{ap-ol-am-ban'-o}
#0619ἀπόλαυσιςapolausis{ap-ol'-ow-sis}
#0620ἀπολείπωapoleipo{ap-ol-ipe'-o}
#0621ἀπολείχωapoleicho{ap-ol-i'-kho}
#0622ἀπόλλυμιapollumi{ap-ol'-loo-mee}
#0623ἈπολλύωνApolluon{ap-ol-loo'-ohn}
#0624ἈπολλωνίαApollonia{ap-ol-lo-nee'-ah}
#0625ἈπολλῶςApollos{ap-ol-loce'}
#0626ἀπολογέομαιapologeomai{ap-ol-og-eh'-om-ahee}
#0627ἀπολογίαapologia{ap-ol-og-ee'-ah}
#0628ἀπολούωapolouo{ap-ol-oo'-o}
#0629ἀπολύτρωσιςapolutrosis{ap-ol-oo'-tro-sis}
#0630ἀπολύωapoluo{ap-ol-oo'-o}
#0631ἀπομάσσομαιapomassomai{ap-om-as'-som-ahee}
#0632ἀπονέμωaponemo{ap-on-em'-o}
#0633ἀπονίπτωaponipto{ap-on-ip'-to}
#0634ἀποπίπτωapopipto{ap-op-ip'-to}
#0635ἀποπλανάωapoplanao{ap-op-lan-ah'-o}
#0636ἀποπλέωapopleo{ap-op-leh'-o}
#0637ἀποπλύνωapopluno{ap-op-loo'-no}
#0638ἀποπνίγωapopnigo{ap-op-nee'-go}
#0639ἀπορέωaporeo{ap-or-eh'-o}
#0640ἀπορίαaporia{ap-or-ee'-a}
#0641ἀπο[ρ]ρίπτωaporrhipto{ap-or-hrip'-to}
#0642ἀπορφανίζωaporphanizo{ap-or-fan-id'-zo}
#0643ἀποσκευάζωaposkeuazo{ap-osk-yoo-ad'-zo}
#0644ἀποσκίασμαaposkiasma{ap-os-kee'-as-mah}
#0645ἀποσπάωapospao{ap-os-pah'-o}
#0646ἀποστασίαapostasia{ap-os-tas-ee'-ah}
#0647ἀποστάσιονapostasion{ap-os-tas'-ee-on}
#0648ἀποστεγάζωapostegazo{ap-os-teg-ad'-zo}
#0649ἀποστέλλωapostello{ap-os-tel'-lo}
#0650ἀποστερέωapostereo{ap-os-ter-eh'-o}
#0651ἀποστολήapostole{ap-os-tol-ay'}
#0652ἀπόστολοςapostolos{ap-os'-tol-os}
#0653ἀποστοματίζωapostomatizo{ap-os-tom-at-id'-zo}
#0654ἀποστρέφωapostrepho{ap-os-tref'-o}
#0655ἀποστυγέωapostugeo{ap-os-toog-eh'-o}
#0656ἀποσυνάγωγοςaposunagogos{ap-os-oon-ag'-o-gos}
#0657ἀποτάσσομαιapotassomai{ap-ot-as'-som-ahee}
#0658ἀποτελέωapoteleo{ap-ot-el-eh'-o}
#0659ἀποτίθημιapotithemi{ap-ot-eeth'-ay-mee}
#0660ἀποτινάσσωapotinasso{ap-ot-in-as'-so}
#0661ἀποτίνωapotino{ap-ot-ee'-no}
#0662ἀποτολμάωapotolmao{ap-ot-ol-mah'-o}
#0663ἀποτομίαapotomia{ap-ot-om-ee'-ah}
#0664ἀποτόμωςapotomos{ap-ot-om'-oce}
#0665ἀποτρέπωapotrepo{ap-ot-rep'-o}
#0666ἀπουσίαapousia{ap-oo-see'-ah}
#0667ἀποφέρωapophero{ap-of-er'-o}
#0668ἀποφεύγωapopheugo{ap-of-yoo'-go}
#0669ἀποφθέγγομαιapophtheggomai{ap-of-theng'-om-ahee}
#0670ἀποφορτίζομαιapophortizomai{ap-of-or-tid'-zom-ahee}
#0671ἀπόχρησιςapochresis{ap-okh'-ray-sis}
#0672ἀποχωρέωapochoreo{ap-okh-o-reh'-o}
#0673ἀποχωρίζωapochorizo{ap-okh-o-rid'-zo}
#0674ἀποψύχωapopsucho{ap-ops-oo'-kho}
#0675ἈππίοςAppios{ap'-pee-os}
#0676ἀπρόσιτοςaprositos{ap-ros'-ee-tos}
#0677ἀπρόσκοποςaproskopos{ap-ros'-kop-os}
#0678ἀπροσωπολήπτωςaprosopoleptos{ap-ros-o-pol-ape'-tos}
#0679ἄπταιστοςaptaistos{ap-tah'-ee-stos}
#0680ἅπτομαιhaptomai{hap'-tom-ahee}
#0681ἅπτωhapto{hap'-to}
#0682ἈπφίαApphia{ap-fee'-a}
#0683ἀπωθέομαιapotheomai{ap-o-theh'-om-ahee}
#0684ἀπώλειαapoleia{ap-o'-li-a}
#0685ἄραara{ar-ah'}
#0686άραara{ar'-ah}
#0687ἆραara{ar'-ah}
#0688ἈραβίαArabia{ar-ab-ee'-ah}
#0689ἈράμAram{ar-am'}
#0690ἌραψAraps{ar'-aps}
#0691ἀργέωargeo{arg-eh'-o}
#0692ἀργόςargos{ar-gos'}
#0693ἀργύρεοςargureos{ar-goo'-reh-os}
#0694ἀργύριονargurion{ar-goo'-ree-on}
#0695ἀργυροκόποςargurokopos{ar-goo-rok-op'-os}
#0696ἄργυροςarguros{ar'-goo-ros}
#0697Ἄρειος ΠάγοςAreios Pagos{ar'-i-os pag'-os}
#0698ἈρεοπαγίτηςAreopagites{ar-eh-op-ag-ee'-tace}
#0699ἀρεσκείαareskeia{ar-es'-ki-ah}
#0700ἀρέσκωaresko{ar-es'-ko}
#0701ἀρεστόςarestos{ar-es-tos'}
#0702ἉρέταςAretas{ar-et'-as}
#0703ἀρετήarete{ar-et'-ay}
#0704ἀρήνaren{ar-ane'}
#0705ἀριθμέωarithmeo{ar-ith-meh'-o}
#0706ἀριθμόςarithmos{ar-ith-mos'}
#0707ἉριμαθαίαArimathaia{ar-ee-math-ah'-ee-ah}
#0708ἈρίσταρχοςAristarchos{ar-is'-tar-khos}
#0709ἀριστάωaristao{ar-is-tah'-o}
#0710ἀριστερόςaristeros{ar-is-ter-os'}
#0711ἈριστόβουλοςAristoboulos{ar-is-tob'-oo-los}
#0712ἄριστονariston{ar'-is-ton}
#0713ἀρκετόςarketos{ar-ket-os'}
#0714ἀρκέωarkeo{ar-keh'-o}
#0715ἄρκ[τ]οςarktos{ark'-tos}
#0716ἅρμαharma{har'-mah}
#0717Ἁρμαγε[δ]δώνArmageddon{ar-mag-ed-dohn'}
#0718ἁρμόζωharmozo{har-mod'-zo}
#0719ἁρμόςharmos{har-mos'}
#0720ἀρνέομαιarneomai{ar-neh'-om-ahee}
#0721ἀρνίονarnion{ar-nee'-on}
#0722ἀροτριάωarotriao{ar-ot-ree-ah'-o}
#0723ἄροτρονarotron{ar'-ot-ron}
#0724ἁρπαγήharpage{har-pag-ay'}
#0725ἁρπαγμόςharpagmos{har-pag-mos'}
#0726ἁρπάζωharpazo{har-pad'-zo}
#0727ἅρπαξharpax{har'-pax}
#0728ἀρραβώνarrhabon{ar-hrab-ohn'}
#0729ἄρ[ρ]αφοςarrhaphos{ar'-hhraf-os}
#0730ἄρρηνarrhen{ar'-hrane}
#0731ἄρρητοςarrhetos{ar'-hray-tos}
#0732ἄρρωστοςarrhostos{ar'-hroce-tos}
#0733ἀρσενοκοίτηςarsenokoites{ar-sen-ok-oy'-tace}
#0734ἈρτεμᾶςArtemas{ar-tem-as'}
#0735ἌρτεμιςArtemis{ar'-tem-is}
#0736ἀρτέμωνartemon{ar-tem'-ohn}
#0737ἄρτιarti{ar'-tee}
#0738ἀρτιγέννητοςartigennetos{ar-teeg-en'-nay-tos}
#0739ἄρτιοςartios{ar'-tee-os}
#0740ἄρτοςartos{ar'-tos}
#0741ἀρτύωartuo{ar-too'-o}
#0742ἈρφαξάδArphaxad{ar-fax-ad'}
#0743ἀρχάγγελοςarchaggelos{ar-khang'-el-os}
#0744ἀρχαῖοςarchaios{ar-khah'-yos}
#0745ἈρχέλαοςArchelaos{ar-khel'-ah-os}
#0746ἀρχήarche{ar-khay'}
#0747ἀρχηγόςarchegos{ar-khay-gos'}
#0748ἀρχιερατικόςarchieratikos{ar-khee-er-at-ee-kos'}
#0749ἀρχιερεύςarchiereus{ar-khee-er-yuce'}
#0750ἀρχιποίμηνarchipoimen{ar-khee-poy'-mane}
#0751ἌρχιπποςArchippos{ar'-khip-pos}
#0752ἀρχισυνάγωγοςarchisunagogos{ar-khee-soon-ag'-o-gos}
#0753ἀρχιτέκτωνarchitekton{ar-khee-tek'-tone}
#0754ἀρχιτελώνηςarchitelones{ar-khee-tel-o'-nace}
#0755ἀρχιτρίκλινοςarchitriklinos{ar-khee-tree'-klee-nos}
#0756ἄρχομαιarchomai{ar'-khom-ahee}
#0757ἄρχωarcho{ar'-kho}
#0758ἄρχωνarchon{ar'-khone}
#0759ἄρωμαaroma{ar'-o-mah}
#0760ἈσάAsa{as-ah'}
#0761ἀσάλευτοςasaleutos{as-al'-yoo-tos}
#0762ἄσβεστοςasbestos{as'-bes-tos}
#0763ἀσέβειαasebeia{as-eb'-i-ah}
#0764ἀσεβέωasebeo{as-eb-eh'-o}
#0765ἀσεβήςasebes{as-eb-ace'}
#0766ἀσέλγειαaselgeia{as-elg'-i-a}
#0767ἄσημοςasemos{as'-ay-mos}
#0768ἈσήρAser{as-ayr'}
#0769ἀσθένειαastheneia{as-then'-i-ah}
#0770ἀσθενέωastheneo{as-then-eh'-o}
#0771ἀσθένημαasthenema{as-then'-ay-mah}
#0772ἀσθενήςasthenes{as-then-ace'}
#0773ἈσίαAsia{as-ee'-ah}
#0774ἈσιανόςAsianos{as-ee-an-os'}
#0775ἈσιάρχηςAsiarches{as-ee-ar'-khace}
#0776ἀσιτίαasitia{as-ee-tee'-ah}
#0777ἄσιτοςasitos{as'-ee-tos}
#0778ἀσκέωaskeo{as-keh'-o}
#0779ἀσκόςaskos{as-kos'}
#0780ἀσμένωςasmenos{as-men'-oce}
#0781ἄσοφοςasophos{as'-of-os}
#0782ἀσπάζομαιaspazomai{as-pad'-zom-ahee}
#0783ἀσπασμόςaspasmos{as-pas-mos'}
#0784ἄσπιλοςaspilos{as'-pee-los}
#0785ἀσπίςaspis{as-pece'}
#0786ἄσπονδοςaspondos{as'-pon-dos}
#0787ἀσσάριονassarion{as-sar'-ee-on}
#0788ἆσσονasson{as'-son}
#0789ἎσσοςAssos{as'-sos}
#0790ἀστατέωastateo{as-tat-eh'-o}
#0791ἀστεῖοςasteios{as-ti'-os}
#0792ἀστήρaster{as-tare'}
#0793ἀστήρικτοςasteriktos{as-tay'-rik-tos}
#0794ἄστοργοςastorgos{as'-tor-gos}
#0795ἀστοχέωastocheo{as-tokh-eh'-o}
#0796ἀστραπήastrape{as-trap-ay'}
#0797ἀστράπτωastrapto{as-trap'-to}
#0798ἄστρονastron{as'-tron}
#0799ἈσύγκριτοςAsugkritos{as-oong'-kree-tos}
#0800ἀσύμφωνοςasumphonos{as-oom'-fo-nos}
#0801ἀσύνετοςasunetos{as-oon'-ay-tos}
#0802ἀσύνθετοςasunthetos{as-oon'-thet-os}
#0803ἀσφάλειαasphaleia{as-fal'-i-ah}
#0804ἀσφαλήςasphales{as-fal-ace'}
#0805ἀσφαλίζωasphalizo{as-fal-id'-zo}
#0806ἀσφαλῶςasphalos{as-fal-oce'}
#0807ἀσχημονέωaschemoneo{as-kay-mon-eh'-o}
#0808ἀσχημοσύνηaschemosune{as-kay-mos-oo'-nay}
#0809ἀσχήμωνaskemon{as-kay'-mone}
#0810ἀσωτίαasotia{as-o-tee'-ah}
#0811ἀσώτωςasotos{as-o'-toce}
#0812ἀτακτέωatakteo{at-ak-teh'-o}
#0813ἄτακτοςataktos{at'-ak-tos}
#0814ἀτάκτωςataktos{at-ak'-toce}
#0815ἄτεκνοςateknos{at'-ek-nos}
#0816ἀτενίζωatenizo{at-en-id'-zo}
#0817ἄτερater{at'-er}
#0818ἀτιμάζωatimazo{at-im-ad'-zo}
#0819ἀτιμίαatimia{at-ee-mee'-ah}
#0820ἄτιμοςatimos{at'-ee-mos}
#0821ἀτιμόωatimoo{at-ee-mo'-o}
#0822ἀτμίςatmis{at-mece'}
#0823ἄτομοςatomos{at'-om-os}
#0824ἄτοποςatopos{at'-op-os}
#0825ἈττάλειαAttaleia{at-tal'-i-ah}
#0826αὐγάζωaugazo{ow-gad'-zo}
#0827αὐγήauge{owg'-ay}
#0828ΑὐγοῦστοςAugoustos{ow'-goos-tos}
#0829αὐθάδηςauthades{ow-thad'-ace}
#0830αὐθαίρετοςauthairetos{ow-thah'-ee-ret-os}
#0831αὐθεντέωauthenteo{ow-then-teh'-o}
#0832αὐλέωauleo{ow-leh'-o}
#0833αὐλήaule{ow-lay'}
#0834αὐλητήςauletes{ow-lay-tace'}
#0835αὐλίζομαιaulizomai{ow-lid'-zom-ahee}
#0836αὐλόςaulos{ow-los'}
#0837αὐξάνωauxano{owx-an'-o}
#0838αὔξησιςauxesis{owx'-ay-sis}
#0839αὔριονaurion{ow'-ree-on}
#0840αὐστηρόςausteros{ow-stay-ros'}
#0841αὐτάρκειαautarkeia{ow-tar'-ki-ah}
#0842αὐτάρκηςautarkes{ow-tar'-kace}
#0843αὐτοκατάκριτοςautokatakritos{ow-tok-at-ak'-ree-tos}
#0844αὐτόματοςautomatos{ow-tom'-at-os}
#0845αὐτόπτηςautoptes{ow-top'-tace}
#0846αὐτόςautos{ow-tos'}
#0847αὐτοῦautou{ow-too'}
#0848αὑτοῦhautou{how-too'}
#0849αὐτόχειρautocheir{ow-tokh'-ire}
#0850αὐχμηρόςauchmeros{owkh-may-ros'}
#0851ἀφαιρέωaphaireo{af-ahee-reh'-o}
#0852ἀφανήςaphanes{af-an-ace'}
#0853ἀφανίζωaphanizo{af-an-id'-zo}
#0854ἀφανισμόςaphanismos{af-an-is-mos'}
#0855ἄφαντοςaphantos{af'-an-tos}
#0856ἀφεδρώνaphedron{af-ed-rone'}
#0857ἀφειδίαapheidia{af-i-dee'-ah}
#0858ἀφελότηςaphelotes{af-el-ot'-ace}
#0859ἄφεσιςaphesis{af'-es-is}
#0860ἁφήhaphe{haf-ay'}
#0861ἀφθαρσίαaphtharsia{af-thar-see'-ah}
#0862ἄφθαρτοςaphthartos{af'-thar-tos}
#0863ἀφίημιaphiemi{af-ee'-ay-mee}
#0864ἀφικνέομαιaphikneomai{af-ik-neh'-om-ahee}
#0865ἀφιλάγαθοςaphilagathos{af-il-ag'-ath-os}
#0866ἀφιλάργυροςaphilarguros{af-il-ar'-goo-ros}
#0867ἄφιξιςaphixis{af'-ix-is}
#0868ἀφίστημιaphistemi{af-is'-tay-mee}
#0869ἄφνωaphno{af'-no}
#0870ἀφόβωςaphobos{af-ob'-oce}
#0871ἀφομοιόωaphomoioo{af-om-oy-o'-o}
#0872ἀφοράωaphorao{af-or-ah'-o}
#0873ἀφορίζωaphorizo{af-or-id'-zo}
#0874ἀφορμήaphorme{af-or-may'}
#0875ἀφρίζωaphrizo{af-rid'-zo}
#0876ἀφρόςaphros{af-ros'}
#0877ἀφροσύνηaphrosune{af-ros-oo'-nay}
#0878ἄφρωνaphron{af'-rone}
#0879ἀφυπνόωaphupnoo{af-oop-no'-o}
#0880ἄφωνοςaphonos{af'-o-nos}
#0881ἈχάζAchaz{akh-adz'}
#0882ἈχαΐαAchaia{ach-ah-ee'-ah}
#0883ἈχαϊκόςAchaikos{ach-ah-ee-kos'}
#0884ἀχάριστοςacharistos{ach-ar'-is-tos}
#0885ἈχείμAcheim{akh-ime'}
#0886ἀχειροποίητοςacheiropoietos{akh-i-rop-oy'-ay-tos}
#0887ἀχλύςachlus{akh-looce'}
#0888ἀχρεῖοςachreios{akh-ri'-os}
#0889ἀχρειόωachreioo{akh-ri-o'-o}
#0890ἄχρηστοςachrestos{akh'-race-tos}
#0891ἄχριachri{akh'-ree}
#0892ἄχυρονachuron{akh'-oo-ron}
#0893ἀψευδήςapseudes{aps-yoo-dace'}
#0894Ἄψινθοςapsinthos{ap'-sin-thos}
#0895ἄψυχοςapsuchos{ap'-soo-khos}

Β

(Beta)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#0896ΒάαλBaal{bah'-al}
#0897ΒαβυλώνBabulon{bab-oo-lone'}
#0898βαθμόςbathmos{bath-mos'}
#0899βάθοςbathos{bath'-os}
#0900βαθύνωbathuno{bath-oo'-no}
#0901βαθύςbathus{bath-oos'}
#0902βάϊονbaion{bah-ee'-on}
#0903ΒαλαάμBalaam{bal-ah-am'}
#0904ΒαλάκBalak{bal-ak'}
#0905βαλλάντιονballantion{bal-lan'-tee-on}
#0906βάλλωballo{bal'-lo}
#0907βαπτίζωbaptizo{bap-tid'-zo}
#0908βάπτισμαbaptisma{bap'-tis-mah}
#0909βαπτισμόςbaptismos{bap-tis-mos'}
#0910βαπτιστήςBaptistes{bap-tis-tace'}
#0911βάπτωbapto{bap'-to}
#0912ΒαραββᾶςBarabbas{bar-ab-bas'}
#0913ΒαράκBarak{bar-ak'}
#0914ΒαραχίαςBarachias{bar-akh-ee'-as}
#0915βάρβαροςbarbaros{bar'-bar-os}
#0916βαρέωbareo{bar-eh'-o}
#0917βαρέωςbareos{bar-eh'-oce}
#0918ΒαρθολομαῖοςBartholomaios{bar-thol-om-ah'-yos}
#0919ΒαριησοῦςBariesous{bar-ee-ay-sooce'}
#0920βαριωνᾶ[ς]Barionas{bar-ee-oo-nas'}
#0921ΒαρναβᾶςBarnabas{bar-nab'-as}
#0922βάροςbaros{bar'-os}
#0923ΒαρσαββᾶςBarsabas{bar-sab-as'}
#0924ΒαρτιμαῖοςBartimaios{bar-tim-ah'-yos}
#0925βαρύνωbaruno{bar-oo'-no}
#0926βαρύςbarus{bar-ooce'}
#0927βαρύτιμοςbarutimos{bar-oo'-tim-os}
#0928βασανίζωbasanizo{bas-an-id'-zo}
#0929βασανισμόςbasanismos{bas-an-is-mos'}
#0930βασανιστήςbasanistes{bas-an-is-tace'}
#0931βάσανοςbasanos{bas'-an-os}
#0932βασιλείαbasileia{bas-il-i'-ah}
#0933βασίλειονbasileion{bas-il'-i-on}
#0934βασίλειοςbasileios{bas-il'-i-os}
#0935βασιλεύςbasileus{bas-il-yooce'}
#0936βασιλεύωbasileuo{bas-il-yoo'-o}
#0937βασιλικόςbasilikos{bas-il-ee-kos'}
#0938βασίλισσαbasilissa{bas-il'-is-sah}
#0939βάσιςbasis{bas'-ece}
#0940βασκαίνωbaskaino{bas-kah'-ee-no}
#0941βαστάζωbastazo{bas-tad'-zo}
#0942βάτοςbatos{bat'-os}
#0943βάτοςbatos{bat'-os}
#0944βάτραχοςbatrachos{bat'-rakh-os}
#0945βατταλογέωbattologeo{bat-tol-og-eh'-o}
#0946βδέλυγμαbdelugma{bdel'-oog-mah}
#0947βδελυκτόςbdeluktos{bdel-ook-tos'}
#0948βδελύσσωbdelusso{bdel-oos'-so}
#0949βέβαιοςbebaios{beb'-ah-yos}
#0950βεβαιόωbebaioo{beb-ah-yo'-o}
#0951βεβαίωσιςbebaiosis{beb-ah'-yo-sis}
#0952βέβηλοςbebelos{beb'-ay-los}
#0953βεβηλόωbebeloo{beb-ay-lo'-o}
#0954ΒεελζεβούλBeelzeboul{beh-el-zeb-ool'}
#0955ΒελίαλBelial{bel-ee'-al}
#0956βέλοςbelos{bel'-os}
#0957βελτίωνbeltion{bel-tee'-on}
#0958ΒενιαμίνBeniamin{ben-ee-am-een'}
#0959ΒερνίκηBernike{ber-nee'-kay}
#0960ΒέροιαBeroia{ber'-oy-ah}
#0961ΒεροιαῖοςBeroiaios{ber-oy-ah'-yos}
#0962ΒηθαβαράBethabara{bay-thab-ar-ah'}
#0963ΒηθανίαBethania{bay-than-ee'-ah}
#0964ΒηθεσδάBethesda{bay-thes-dah'}
#0965ΒηθλέεμBethleem{bayth-leh-em'}
#0966Βηθσαϊδά[ν]Bethsaida{bayth-sahee-dah'}
#0967ΒηθφαγήBethphage{bayth-fag-ay'}
#0968βῆμαbema{bay'-ma}
#0969βήρυλλοςberullos{bay'-rool-los}
#0970βίαbia{bee'-ah}
#0971βιάζωbiazo{bee-ad'-zo}
#0972βίαιοςbiaios{bee'-ah-yos}
#0973βιαστήςbiastes{bee-as-tace'}
#0974βιβλιαρίδιονbibliaridion{bib-lee-ar-id'-ee-on}
#0975βιβλίονbiblion{bib-lee'-on}
#0976βίβλοςbiblos{bib'-los}
#0977βιβρώσκωbibrosko{bib-ro'-sko}
#0978ΒιθυνίαBithunia{bee-thoo-nee'-ah}
#0979βίοςbios{bee'-os}
#0980βιόωbioo{bee-o'-o}
#0981βίωσιςbiosis{bee'-o-sis}
#0982βιωτικόςbiotikos{bee-o-tee-kos'}
#0983βλαβερόςblaberos{blab-er-os'}
#0984βλάπτωblapto{blap'-to}
#0985βλαστάνωblastano{blas-tan'-o}
#0986ΒλάστοςBlastos{blas'-tos}
#0987βλασφημέωblasphemeo{blas-fay-meh'-o}
#0988βλασφημίαblasphemia{blas-fay-me'-ah}
#0989βλάσφημοςblasphemos{blas'-fay-mos}
#0990βλέμμαblemma{blem'-mah}
#0991βλέπωblepo{blep'-o}
#0992βλητέοςbleteos{blay-teh'-os}
#0993ΒοανηργέςBoanerges{bo-an-erg-es'}
#0994βοάωboao{bo-ah'-o}
#0995βοήboe{bo-ay'}
#0996βοήθειαboetheia{bo-ay'-thi-ah}
#0997βοηθέωboetheo{bo-ay-theh'-o}
#0998βοηθόςboethos{bo-ay-thos'}
#0999βόθυνοςbothunos{both'-oo-nos}
#1000βολήbole{bol-ay'}
#1001βολίζωbolizo{bol-id'-zo}
#1002βολίςbolis{bol-ece'}
#1003ΒοόζBooz{bo-oz'}
#1004βόρβοροςborboros{bor'-bor-os}
#1005βορρᾶςborrhas{bor-hras'}
#1006βόσκωbosko{bos'-ko}
#1007ΒοσόρBosor{bos-or'}
#1008βοτάνηbotane{bot-an'-ay}
#1009βότρυςbotrus{bot'-rooce}
#1010βουλευτήςbouleutes{bool-yoo-tace'}
#1011βουλεύωbouleuo{bool-yoo'-o}
#1012βουλήboule{boo-lay'}
#1013βούλημαboulema{boo'-lay-mah}
#1014βούλομαιboulomai{boo'-lom-ahee}
#1015βουνόςbounos{boo-nos'}
#1016βοῦςbous{booce}
#1017βραβεῖονbrabeion{brab-i'-on}
#1018βραβεύωbrabeuo{brab-yoo'-o}
#1019βραδύνωbraduno{brad-oo'-no}
#1020βραδυπλοέωbraduploeo{brad-oo-plo-eh'-o}
#1021βραδύςbradus{brad-ooce'}
#1022βραδύτηςbradutes{brad-oo'-tace}
#1023βραχίωνbrachion{brakh-ee'-own}
#1024βραχύςbrachus{brakh-ooce'}
#1025βρέφοςbrephos{bref'-os}
#1026βρέχωbrecho{brekh'-o}
#1027βροντήbronte{bron-tay'}
#1028βροχήbroche{brokh-ay'}
#1029βρόχοςbrochos{brokh'-os}
#1030βρυγμόςbrugmos{broog-mos'}
#1031βρύχωbrucho{broo'-kho}
#1032βρύωbruo{broo'-o}
#1033βρῶμαbroma{bro'-mah}
#1034βρώσιμοςbrosimos{bro'-sim-os}
#1035βρῶσιςbrosis{bro'-sis}
#1036βυθίζωbuthizo{boo-thid'-zo}
#1037βυθόςbuthos{boo-thos'}
#1038βυρσεύςburseus{boorce-yooce'}
#1039βύσσινοςbussinos{boos'-see-nos}
#1040βύσσοςbussos{boos'-sos}
#1041βωμόςbomos{bo'-mos}

Γ

(Gamma)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#1042Γαββαθάgabbatha{gab-bath-ah'}
#1043ΓαβριήλGabriel{gab-ree-ale'}
#1044γάγγραιναgaggraina{gang'-grahee-nah}
#1045ΓάδGad{gad}
#1046ΓαδαρηνόςGadarenos{gad-ar-ay-nos'}
#1047γάζαgaza{gad'-zah}
#1048ΓάζαGaza{gad'-zah}
#1049γαζοφυλάκιονgazophulakion{gad-zof-oo-lak'-ee-on}
#1050ΓάϊοςGaios{gah'-ee-os}
#1051γάλαgala{gal'-ah}
#1052ΓαλάτηςGalates{gal-at'-ace}
#1053ΓαλατίαGalatia{gal-at-ee'-ah}
#1054ΓαλατικόςGalatikos{gal-at-ee-kos'}
#1055γαλήνηgalene{gal-ay'-nay}
#1056ΓαλιλαίαGalilaia{gal-il-ah'-yah}
#1057ΓαλιλαῖοςGalilaios{gal-ee-lah'-yos}
#1058ΓαλλίωνGallion{gal-lee'-own}
#1059ΓαμαλιήλGamaliel{gam-al-ee-ale'}
#1060γαμέωgameo{gam-eh'-o}
#1061γαμίσκωgamisko{gam-is'-ko}
#1062γάμοςgamos{gam'-os}
#1063γάρgar{gar}
#1064γαστήρgaster{gas-tare'}
#1065γέge{gheh}
#1066ΓεδεώνGedeon{ghed-eh-own'}
#1067γέενναgeenna{gheh'-en-nah}
#1068ΓεθσημανῆGethsemane{gheth-say-man-ay'}
#1069γείτωνgeiton{ghi'-tone}
#1070γελάωgelao{ghel-ah'-o}
#1071γέλωςgelos{ghel'-os}
#1072γεμίζωgemizo{ghem-id'-zo}
#1073γέμωgemo{ghem'-o}
#1074γενεάgenea{ghen-eh-ah'}
#1075γενεαλογέωgenealogeo{ghen-eh-al-og-eh'-o}
#1076γενεαλογίαgenealogia{ghen-eh-al-og-ee'-ah}
#1077γενέσιαgenesia{ghen-es'-ee-ah}
#1078γένεσιςgenesis{ghen'-es-is}
#1079γενετήgenete{ghen-et-ay'}
#1080γεννάωgennao{ghen-nah'-o}
#1081γέννημαgennema{ghen'-nay-mah}
#1082ΓεννησαρέτGennesaret{ghen-nay-sar-et'}
#1083γέννησιςgennesis{ghen'-nay-sis}
#1084γεννητόςgennetos{ghen-nay-tos'}
#1085γένοςgenos{ghen'-os}
#1086ΓεργεσηνόςGergesenos{gher-ghes-ay-nos'}
#1087γερουσίαgerousia{gher-oo-see'-ah}
#1088γέρωνgeron{gher'-own}
#1089γεύομαιgeuomai{ghyoo'-om-ahee}
#1090γεωργέωgeorgeo{gheh-or-gheh'-o}
#1091γεώργιονgeorgion{gheh-ore'-ghee-on}
#1092γεωργόςgeorgos{gheh-ore-gos'}
#1093γῆge{ghay}
#1094γῆραςgeras{ghay'-ras}
#1095γηράσκωgerasko{ghay-ras'-ko}
#1096γίνομαιginomai{ghin'-om-ahee}
#1097γινώσκωginosko{ghin-oce'-ko}
#1098γλεῦκοςgleukos{glyoo'-kos}
#1099γλυκύςglukus{gloo-koos'}
#1100γλῶσσαglossa{gloce-sah'}
#1101γλωσσόκομονglossokomon{gloce-sok'-om-on}
#1102γναφεύςgnapheus{gnaf-yuce'}
#1103γνήσιοςgnesios{gnay'-see-os}
#1104γνησίωςgnesios{gnay-see'-ose}
#1105γνόφοςgnophos{gnof'-os}
#1106γνώμηgnome{gno'-may}
#1107γνωρίζωgnorizo{gno-rid'-zo}
#1108γνῶσιςgnosis{gno'-sis}
#1109γνώστηςgnostes{gnoce'-tace}
#1110γνωστόςgnostos{gnoce-tos'}
#1111γογγύζωgogguzo{gong-good'-zo}
#1112γογγυσμόςgoggusmos{gong-goos-mos'}
#1113γογγυστήςgoggustes{gong-goos-tace'}
#1114γόηςgoes{go'-ace}
#1115ΓολγοθᾶGolgotha{gol-goth-ah'}
#1116ΓόμορραGomorrha{gom'-or-hrhah}
#1117γόμοςgomos{gom'-os}
#1118γονεύςgoneus{gon-yooce'}
#1119γόνυgonu{gon-oo'}
#1120γονυπετέωgonupeteo{gon-oo-pet-eh'-o}
#1121γράμμαgramma{gram'-mah}
#1122γραμματεύςgrammateus{gram-mat-yooce'}
#1123γραπτόςgraptos{grap-tos'}
#1124γραφήgraphe{graf-ay'}
#1125γράφωgrapho{graf'-o}
#1126γραώδηςgraodes{grah-o'-dace}
#1127γρηγορεύωgregoreuo{gray-gor-yoo'-o}
#1128γυμνάζωgumnazo{goom-nad'-zo}
#1129γυμνασίαgumnasia{goom-nas-ee'-ah}
#1130γυμνητεύωgumneteuo{goom-nayt-yoo'-o}
#1131γυμνόςgumnos{goom-nos'}
#1132γυμνότηςgumnotes{goom-not'-ace}
#1133γυναικάριονgunaikarion{goo-nahee-kar'-ee-on}
#1134γυναικεῖοςgunaikeios{goo-nahee-ki'-os}
#1135γυνήgune{goo-nay'}
#1136ΓώγGog{gogue}
#1137γωνίαgonia{go-nee'-ah}

Δ

(Delta)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#1138ΔαβίδDabid{dab-eed'}
#1139δαιμονίζομαιdaimonizomai{dahee-mon-id'-zom-ahee}
#1140δαιμόνιονdaimonion{dahee-mon'-ee-on}
#1141δαιμονιώδηςdaimoniodes{dahee-mon-ee-o'-dace}
#1142δαίμωνdaimon{dah'-ee-mown}
#1143δάκνωdakno{dak'-no}
#1144δάκρυdakru{dak'-roo}
#1145δακρύωdakruo{dak-roo'-o}
#1146δακτύλιοςdaktulios{dak-too'-lee-os}
#1147δάκτυλοςdaktulos{dak'-too-los}
#1148ΔαλμανουθάDalmanoutha{dal-man-oo-thah'}
#1149ΔαλματίαDalmatia{dal-mat-ee'-ah}
#1150δαμάζωdamazo{dam-ad'-zo}
#1151δάμαλιςdamalis{dam'-al-is}
#1152ΔάμαριςDamaris{dam'-ar-is}
#1153ΔαμασκηνόςDamaskenos{dam-as-kay-nos'}
#1154ΔαμασκόςDamaskos{dam-as-kos'}
#1155δαν[ε]ίζωdaneizo{dan-ide'-zo}
#1156δάν[ε]ιονdaneion{dan'-i-on}
#1157δαν[ε]ιστήςdaneistes{dan-ice-tace'}
#1158ΔανιήλDaniel{dan-ee-ale'}
#1159δαπανάωdapanao{dap-an-ah'-o}
#1160δαπάνηdapane{dap-an'-ay}
#1161δέde{deh}
#1162δέησιςdeesis{deh'-ay-sis}
#1163δεῖdei{die}
#1164δεῖγμαdeigma{digh'-mah}
#1165δειγματίζωdeigmatizo{digh-mat-id'-zo}
#1166δείκνυωdeiknuo{dike-noo'-o}
#1167δειλίαdeilia{di-lee'-ah}
#1168δειλιάωdeiliao{di-lee-ah'-o}
#1169δειλόςdeilos{di-los'}
#1170δεῖναdeina{di'-nah}
#1171δεινῶςdeinos{di-noce'}
#1172δειπνέωdeipneo{dipe-neh'-o}
#1173δεῖπνονdeipnon{dipe'-non}
#1174δεισιδαιμονέστεροςdeisidaimonesteros{dice-ee-dahee-mon-es'-ter-os}
#1175δεισιδαιμονίαdeisidaimonia{dice-ee-dahee-mon-ee'-ah}
#1176δέκαdeka{dek'-ah}
#1177δεκαδύοdekaduo{dek-ad-oo'-o}
#1178δεκαπέντεdekapente{dek-ap-en'-teh}
#1179ΔεκάπολιςDekapolis{dek-ap'-ol-is}
#1180δεκατέσσαρεςdekatessares{dek-at-es'-sar-es}
#1181δεκάτηdekate{dek-at'-ay}
#1182δέκατοςdekatos{dek'-at-os}
#1183δεκατόωdekatoo{dek-at-o'-o}
#1184δεκτόςdektos{dek-tos'}
#1185δελεάζωdeleazo{del-eh-ad'-zo}
#1186δένδρονdendron{den'-dron}
#1187δεξιολάβοςdexiolabos{dex-ee-ol-ab'-os}
#1188δεξιόςdexios{dex-ee-os'}
#1189δέομαιdeomai{deh'-om-ahee}
#1190ΔερβαῖοςDerbaios{der-bah'-ee-os}
#1191ΔέρβηDerbe{der-bay'}
#1192δέρμαderma{der'-mah}
#1193δερμάτινοςdermatinos{der-mat'-ee-nos}
#1194δέρωdero{der'-o}
#1195δεσμεύωdesmeuo{des-myoo'-o}
#1196δεσμέωdesmeo{des-meh'-o}
#1197δέσμηdesme{des-may'}
#1198δέσμιοςdesmios{des'-mee-os}
#1199δεσμόνdesmon{des-mon'}
#1200δεσμοφύλαξdesmophulax{des-mof-oo'-lax}
#1201δεσμωτήριονdesmoterion{des-mo-tay'-ree-on}
#1202δεσμώτηςdesmotes{des-mo'-tace}
#1203δεσπότηςdespotes{des-pot'-ace}
#1204δεῦροdeuro{dyoo'-ro}
#1205δεῦτεdeute{dyoo'-teh}
#1206δευτεραῖοςdeuteraios{dyoo-ter-ah'-yos}
#1207δευτερόπρωτοςdeuteroprotos{dyoo-ter-op'-ro-tos}
#1208δεύτεροςdeuteros{dyoo'-ter-os}
#1209δέχομαιdechomai{dekh'-om-ahee}
#1210δέωdeo{deh'-o}
#1211δήde{day}
#1212δῆλοςdelos{day'-los}
#1213δηλόωdeloo{day-lo'-o}
#1214ΔημᾶςDemas{day-mas'}
#1215δημηγορέωdemegoreo{day-may-gor-eh'-o}
#1216ΔημήτριοςDemetrios{day-may'-tree-os}
#1217δημιουργόςdemiourgos{day-me-oor-gos'}
#1218δῆμοςdemos{day'-mos}
#1219δημόσιοςdemosios{day-mos'-ee-os}
#1220δηνάριονdenarion{day-nar'-ee-on}
#1221δήποτεdepote{day'-pot-eh}
#1222δήπουdepou{day'-poo}
#1223διάdia{dee-ah'}
#1224διαβαίνωdiabaino{dee-ab-ah'-ee-no}
#1225διαβάλλωdiaballo{dee-ab-al'-lo}
#1226διαβεβαιόομαιdiabebaioomai{dee-ab-eb-ahee-o'-om-ahee}
#1227διαβλέπωdiablepo{dee-ab-lep'-o}
#1228διάβολοςdiabolos{dee-ab'-ol-os}
#1229διαγγέλλωdiaggello{de-ang-gel'-lo}
#1230διαγίνομαιdiaginomai{dee-ag-in'-om-ahee}
#1231διαγινώσκωdiaginosko{dee-ag-in-o'-sko}
#1232διαγνωρίζωdiagnorizo{dee-ag-no-rid'-zo}
#1233διάγνωσιςdiagnosis{dee-ag'-no-sis}
#1234διαγογγύζωdiagogguzo{dee-ag-ong-good'-zo}
#1235διαγρηγορέωdiagregoreo{dee-ag-ray-gor-eh'-o}
#1236διάγωdiago{dee-ag'-o}
#1237διαδέχομαιdiadechomai{dee-ad-ekh'-om-ahee}
#1238διάδημαdiadema{dee-ad'-ay-mah}
#1239διαδίδωμιdiadidomi{dee-ad-id'-o-mee}
#1240διάδοχοςdiadochos{dee-ad'-okh-os}
#1241διαζώννυμιdiazonnumi{dee-az-own'-noo-mee}
#1242διαθήκηdiatheke{dee-ath-ay'-kay}
#1243διαίρεσιςdiairesis{dee-ah'-ee-res-is}
#1244διαιρέωdiaireo{dee-ahee-reh'-o}
#1245διακαθαρίζωdiakatharizo{dee-ak-ath-ar-id'-zo}
#1246διακατελέγχομαιdiakatelegchomai{dee-ak-at-el-eng'-khom-ahee}
#1247διακονέωdiakoneo{dee-ak-on-eh'-o}
#1248διακονίαdiakonia{dee-ak-on-ee'-ah}
#1249διάκονοςdiakonos{dee-ak'-on-os}
#1250διακόσιοιdiakosioi{dee-ak-os'-ee-oy}
#1251διακούομαιdiakouomai{dee-ak-oo'-om-ahee}
#1252διακρίνωdiakrino{dee-ak-ree'-no}
#1253διάκρισιςdiakrisis{dee-ak'-ree-sis}
#1254διακωλύωdiakoluo{dee-ak-o-loo'-o}
#1255διαλαλέωdialaleo{dee-al-al-eh'-o}
#1256διαλέγομαιdialegomai{dee-al-eg'-om-ahee}
#1257διαλείπωdialeipo{dee-al-i'-po}
#1258διάλεκτοςdialektos{dee-al'-ek-tos}
#1259διαλλάσσωdiallasso{dee-al-las'-so}
#1260διαλογίζομαιdialogizomai{dee-al-og-id'-zom-ahee}
#1261διαλογισμόςdialogismos{dee-al-og-is-mos'}
#1262διαλύωdialuo{dee-al-oo'-o}
#1263διαμαρτύρομαιdiamarturomai{dee-am-ar-too'-rom-ahee}
#1264διαμάχομαιdiamachomai{dee-am-akh'-om-ahee}
#1265διαμένωdiameno{dee-am-en'-o}
#1266διαμερίζωdiamerizo{dee-am-er-id'-zo}
#1267διαμερισμόςdiamerismos{dee-am-er-is-mos'}
#1268διανέμωdianemo{dee-an-em'-o}
#1269διανεύωdianeuo{dee-an-yoo'-o}
#1270διανόημαdianoema{dee-an-o'-ay-mah}
#1271διάνοιαdianoia{dee-an'-oy-ah}
#1272διανοίγωdianoigo{dee-an-oy'-go}
#1273διανυκτερεύωdianuktereuo{dee-an-ook-ter-yoo'-o}
#1274διανύωdianuo{dee-an-oo'-o}
#1275διαπαντόςdiapantos{dee-ap-an-tos'}
#1276διαπεράωdiaperao{dee-ap-er-ah'-o}
#1277διαπλέωdiapleo{dee-ap-leh'-o}
#1278διαπονέωdiaponeo{dee-ap-on-eh'-o}
#1279διαπορεύομαιdiaporeuomai{dee-ap-or-yoo'-om-ahee}
#1280διαπορέωdiaporeo{dee-ap-or-eh'-o}
#1281διαπραγματεύομαιdiapragmateuomai{dee-ap-rag-mat-yoo'-om-ahee}
#1282διαπρίωdiaprio{dee-ap-ree'-o}
#1283διαρπάζωdiarpazo{dee-ar-pad'-zo}
#1284δια[ρ]ρήσσωdiarrhesso{dee-ar-hrayce'-so}
#1285διασαφέωdiasapheo{dee-as-af-eh'-o}
#1286διασείωdiaseio{dee-as-i'-o}
#1287διασκορπίζωdiaskorpizo{dee-as-kor-pid'-zo}
#1288διασπάωdiaspao{dee-as-pah'-o}
#1289διασπείρωdiaspeiro{dee-as-pi'-ro}
#1290διασποράdiaspora{dee-as-por-ah'}
#1291διαστέλλομαιdiastellomai{dee-as-tel'-lom-ahee}
#1292διάστημαdiastema{dee-as'-tay-mah}
#1293διαστολήdiastole{dee-as-tol-ay'}
#1294διαστρέφωdiastrepho{dee-as-tref'-o}
#1295διασῴζωdiasozo{dee-as-odze'-o}
#1296διαταγήdiatage{dee-at-ag-ay'}
#1297διάταγμαdiatagma{dee-at'-ag-mah}
#1298διαταράσσωdiatarasso{dee-at-ar-as'-so}
#1299διατάσσωdiatasso{dee-at-as'-so}
#1300διατελέωdiateleo{dee-at-el-eh'-o}
#1301διατηρέωdiatereo{dee-at-ay-reh'-o}
#1302διατίdiati{dee-at-ee'}
#1303διατίθεμαιdiatithemai{dee-at-ith'-em-ahee}
#1304διατρίβωdiatribo{dee-at-ree'-bo}
#1305διατροφήdiatrophe{dee-at-rof-ay'}
#1306διαυγάζωdiaugazo{dee-ow-gad'-zo}
#1307διαφανήςdiaphanes{dee-af-an-ace'}
#1308διαφέρωdiaphero{dee-af-er'-o}
#1309διαφεύγωdiapheugo{dee-af-yoo'-go}
#1310διαφημίζωdiaphemizo{dee-af-ay-mid'-zo}
#1311διαφθείρωdiaphtheiro{dee-af-thi'-ro}
#1312διαφθοράdiaphthora{dee-af-thor-ah'}
#1313διάφοροςdiaphoros{dee-af'-or-os}
#1314διαφυλάσσωdiaphulasso{dee-af-oo-las'-so}
#1315διαχειρίζομαιdiacheirizomai{dee-akh-i-rid'-zom-ahee}
#1316διαχωρίζομαιdiachorizomai{dee-akh-o-rid'-zom-ahee}
#1317διδακτικόςdidaktikos{did-ak-tik-os'}
#1318διδακτόςdidaktos{did-ak-tos'}
#1319διδασκαλίαdidaskalia{did-as-kal-ee'-ah}
#1320διδάσκαλοςdidaskalos{did-as'-kal-os}
#1321διδάσκωdidasko{did-as'-ko}
#1322διδαχήdidache{did-akh-ay'}
#1323δίδραχμονdidrachmon{did'-rakh-mon}
#1324ΔίδυμοςDidumos{did'-oo-mos}
#1325δίδωμιdidomi{did'-o-mee}
#1326διεγείρωdiegeiro{dee-eg-i'-ro}
#1327διέξοδοςdiexodos{dee-ex'-od-os}
#1328διερμηνευτήςdiermeneutes{dee-er-main-yoo-tace'}
#1329διερμηνεύωdiermeneuo{dee-er-main-yoo'-o}
#1330διέρχομαιdierchomai{dee-er'-khom-ahee}
#1331διερωτάωdierotao{dee-er-o-tah'-o}
#1332διετήςdietes{dee-et-ace'}
#1333διετίαdietia{dee-et-ee'-a}
#1334διηγέομαιdiegeomai{dee-ayg-eh'-om-ahee}
#1335διήγησιςdiegesis{dee-ayg'-es-is}
#1336διηνεκήςdienekes{dee-ay-nek-es'}
#1337διθάλασσοςdithalassos{dee-thal'-as-sos}
#1338διϊκνέομαιdiikneomai{dee-ik-neh'-om-ahee}
#1339διΐστημιdiistemi{dee-is'-tay-mee}
#1340διϊσχυρίζομαιdiischurizomai{dee-is-khoo-rid'-zom-ahee}
#1341δικαιοκρισίαdikaiokrisia{dik-ah-yok-ris-ee'-ah}
#1342δίκαιοςdikaios{dik'-ah-yos}
#1343δικαιοσύνηdikaiosune{dik-ah-yos-oo'-nay}
#1344δικαιόωdikaioo{dik-ah-yo'-o}
#1345δικαίωμαdikaioma{dik-ah'-yo-mah}
#1346δικαίωςdikaios{dik-ah'-yoce}
#1347δικαίωσιςdikaiosis{dik-ah'-yo-sis}
#1348δικαστήςdikastes{dik-as-tace'}
#1349δίκηdike{dee'-kay}
#1350δίκτυονdiktuon{dik'-too-on}
#1351δίλογοςdilogos{dil'-og-os}
#1352διόdio{dee-o'}
#1353διοδεύωdiodeuo{dee-od-yoo'-o}
#1354ΔιονύσιοςDionusios{dee-on-oo'-see-os}
#1355διόπερdioper{dee-op'-er}
#1356διοπετήςdiopetes{dee-op-et'-ace}
#1357διόρθωσιςdiorthosis{dee-or'-tho-sis}
#1358διορύσσωdiorusso{dee-or-oos'-so}
#1359ΔιόσκουροιDioskouroi{dee-os'-koo-roy}
#1360διότιdioti{dee-ot'-ee}
#1361ΔιοτρέφηςDiotrephes{dee-ot-ref-ace'}
#1362διπλοῦςdiplous{dip-looce'}
#1363διπλόωdiploo{dip-lo'-o}
#1364δίςdis{dece}
#1365διστάζωdistazo{dis-tad'-zo}
#1366δίστομοςdistomos{dis'-tom-os}
#1367δισχίλιοιdischilioi{dis-khil'-ee-oy}
#1368διϋλίζωdiulizo{dee-oo-lid'-zo}
#1369διχάζωdichazo{dee-khad'-zo}
#1370διχοστασίαdichostasia{dee-khos-tas-ee'-ah}
#1371διχοτομέωdichotomeo{dee-khot-om-eh'-o}
#1372διψάωdipsao{dip-sah'-o}
#1373δίψοςdipsos{dip'-sos}
#1374δίψυχοςdipsuchos{dip'-soo-khos}
#1375διωγμόςdiogmos{dee-ogue-mos'}
#1376διώκτηςdioktes{dee-oke'-tace}
#1377διώκωdioko{dee-o'-ko}
#1378δόγμαdogma{dog'-mah}
#1379δογματίζωdogmatizo{dog-mat-id'-zo}
#1380δοκέωdokeo{dok-eh'-o}
#1381δοκιμάζωdokimazo{dok-im-ad'-zo}
#1382δοκιμήdokime{dok-ee-may'}
#1383δοκίμιονdokimion{dok-im'-ee-on}
#1384δόκιμοςdokimos{dok'-ee-mos}
#1385δοκόςdokos{dok-os'}
#1386δόλιοςdolios{dol'-ee-os}
#1387δολιόωdolioo{dol-ee-o'-o}
#1388δόλοςdolos{dol'-os}
#1389δολόωdoloo{dol-o'-o}
#1390δόμαdoma{dom'-ah}
#1391δόξαdoxa{dox'-ah}
#1392δοξάζωdoxazo{dox-ad'-zo}
#1393ΔορκάςDorkas{dor-kas'}
#1394δόσιςdosis{dos'-is}
#1395δότηςdotes{dot'-ace}
#1396δουλαγωγέωdoulagogeo{doo-lag-ogue-eh'-o}
#1397δουλείαdouleia{doo-li'-ah}
#1398δουλεύωdouleuo{dool-yoo'-o}
#1399δούληdoule{doo'-lay}
#1400δοῦλονdoulon{doo'-lon}
#1401δοῦλοςdoulos{doo'-los}
#1402δουλόωdouloo{doo-lo'-o}
#1403δοχήdoche{dokh-ay'}
#1404δράκωνdrakon{drak'-own}
#1405δράσσομαιdrassomai{dras'-som-ahee}
#1406δραχμήdrachme{drakh-may'}
#1407δρέπανονdrepanon{drep'-an-on}
#1408δρόμοςdromos{drom'-os}
#1409ΔρούσιλλαDrousilla{droo'-sil-lah}
#1410δύναμαιdunamai{doo'-nam-ahee}
#1411δύναμιςdunamis{doo'-nam-is}
#1412δυναμόωdunamoo{doo-nam-o'-o}
#1413δυνάστηςdunastes{doo-nas'-tace}
#1414δυνατέωdunateo{doo-nat-eh'-o}
#1415δυνατόςdunatos{doo-nat-os'}
#1416δύνωduno{doo'-no}
#1417δύοduo{doo'-o}
#1418δυσ-dus-{doos}
#1419δυσβάστακτοςdusbastaktos{doos-bas'-tak-tos}
#1420δυσεντερίᾳdusenteria{doos-en-ter-ee'-ah}
#1421δυσερμήνευτοςdusermeneutos{doos-er-mane'-yoo-tos}
#1422δύσκολοςduskolos{doo'-kol-os}
#1423δυσκόλωςduskolos{doos-kol'-oce}
#1424δυσμήdusme{doos-may'}
#1425δυσνόητοςdusnoetos{doos-no'-ay-tos}
#1426δυσφημίαdusphemia{doos-fay-mee'-ah}
#1427δώδεκαdodeka{do'-dek-ah}
#1428δωδέκατοςdodekatos{do-dek'-at-os}
#1429δωδεκάφυλονdodekaphulon{do-dek-af'-oo-lon}
#1430δῶμαdoma{do'-mah}
#1431δωρεάdorea{do-reh-ah'}
#1432δωρεάνdorean{do-reh-an'}
#1433δωρέομαιdoreomai{do-reh'-om-ahee}
#1434δώρημαdorema{do'-ray-mah}
#1435δῶρονdoron{do'-ron}

Ε

(Epsilon)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#1436ἔαea{eh'-ah}
#1437ἐάνean{eh-an'}
#1438ἑαυτοῦheautou{heh-ow-too'}
#1439ἐάωeao{eh-ah'-o}
#1440ἑβδομήκονταhebdomekonta{heb-dom-ay'-kon-tah}
#1441ἑβδομηκοντάκιςhebdomekontakis{heb-dom-ay-kon-tak-is'}
#1442ἕβδομοςhebdomos{heb'-dom-os}
#1443ἜβερEber{eb-er'}
#1444ἙβραϊκόςHebraikos{heb-rah-ee-kos'}
#1445ἙβραῖοςHebraios{heb-rah'-yos}
#1446ἙβραΐςHebrais{heb-rah-is'}
#1447ἙβραϊστίHebraisti{heb-rah-is-tee'}
#1448ἐγγίζωeggizo{eng-id'-zo}
#1449ἐγγράφωeggrapho{eng-graf'-o}
#1450ἔγγυοςegguos{eng'-goo-os}
#1451ἐγγύςeggus{eng-goos'}
#1452ἐγγύτερονegguteron{eng-goo'-ter-on}
#1453ἐγείρωegeiro{eg-i'-ro}
#1454ἔγερσιςegersis{eg'-er-sis}
#1455ἐγκάθετοςegkathetos{eng-kath'-et-os}
#1456ἐγκαίνιαegkainia{eng-kah'-ee-nee-ah}
#1457ἐγκαινίζωegkainizo{eng-kahee-nid'-zo}
#1458ἐγκαλέωegkaleo{eng-kal-eh'-o}
#1459ἐγκαταλείπωegkataleipo{eng-kat-al-i'-po}
#1460ἐγκατοικέωegkatoikeo{eng-kat-oy-keh'-o}
#1461ἐγκεντρίζωegkentrizo{eng-ken-trid'-zo}
#1462ἔγκλημαegklema{eng'-klay-mah}
#1463ἐγκομβόομαιegkomboomai{eng-kom-bo'-om-ahee}
#1464ἐγκοπήegkope{eng-kop-ay'}
#1465ἐγκόπτωegkopto{eng-kop'-to}
#1466ἐγκράτειαegkrateia{eng-krat'-i-ah}
#1467ἐγκρατεύομαιegkrateuomai{eng-krat-yoo'-om-ahee}
#1468ἐγκρατήςegkrates{eng-krat-ace'}
#1469ἐγκρίνωegkrino{eng-kree'-no}
#1470ἐγκρύπτωekgrupto{eng-kroop'-to}
#1471ἔγκυοςegkuos{eng'-koo-os}
#1472ἐγχρίωegchrio{eng-khree'-o}
#1473ἐγώego{eg-o'}
#1474ἐδαφίζωedaphizo{ed-af-id'-zo}
#1475ἔδαφοςedaphos{ed'-af-os}
#1476ἑδραῖοςhedraios{hed-rah'-yos}
#1477ἑδραίωμαhedraioma{hed-rah'-yo-mah}
#1478ἙζεκίαςEzekias{ed-zek-ee'-as}
#1479ἐθελοθρησκίαethelothreskeia{eth-el-oth-race-ki'-ah}
#1480ἐθίζωethizo{eth-id'-zo}
#1481ἐθνάρχηςethnarches{eth-nar'-khace}
#1482ἐθνικόςethnikos{eth-nee-kos'}
#1483ἐθνικῶςethnikos{eth-nee-koce'}
#1484ἔθνοςethnos{eth'-nos}
#1485ἔθοςethos{eth'-os}
#1486ἔθωetho{eth'-o}
#1487εἰei{i}
#1488εῖei{i}
#1489εἴγεeige{i'-gheh}
#1490εἰ δὲ μήγἐei de me(ge){i deh may'-(gheh)}
#1491εἶδοςeidos{i'-dos}
#1492εἰδῶeido{i-do'}
#1493εἰδωλεῖονeidoleion{i-do-li'-on}
#1494εἰδωλόθυτονeidolothuton{i-do-loth'-oo-ton}
#1495εἰδολολατρίαeidololatria{i-do-lol-at-ri'-ah}
#1496εἰδωλολάτρηςeidololatres{i-do-lol-at'-race}
#1497εἴδωλονeidolon{i'-do-lon}
#1498εἴηνeien{i'-ane}
#1499εἰ καίei kai{i kahee}
#1500εἰκῇeike{i-kay'}
#1501εἴκοσιeikosi{i'-kos-ee}
#1502εἴκωeiko{i'-ko}
#1503εἴκωeiko{i'-ko}
#1504εἰκώνeikon{i-kone'}
#1505εἰλικρίνειαheilikrineia{i-lik-ree'-ni-ah}
#1506εἰλικρινήςheilikrines{i-lik-ree-nace'}
#1507εἱλίσσωheilisso{hi-lis'-so}
#1508εἴ μήei me{i may}
#1509εἴ μή τιei me ti{i may tee}
#1510εἰμίeimi{i-mee'}
#1511εἶναιeinai{i'-nahee}
#1512εἴ περei per{i per}
#1513εἴ πωςei pos{i poce}
#1514εἰρηνεύωeireneuo{i-rane-yoo'-o}
#1515εἰρήνηeirene{i-ray'-nay}
#1516εἰρηνικόςeirenikos{i-ray-nee-kos'}
#1517εἰρηνοποιέωeirenopoieo{i-ray-nop-oy-eh'-o}
#1518εἰρηνοποιόςeirenopoios{i-ray-nop-oy-os'}
#1519εἰςeis{ice}
#1520εἷςheis{hice}
#1521εἰσάγωeisago{ice-ag'-o}
#1522εἰσακούωeisakouo{ice-ak-oo'-o}
#1523εἰσδέχομαιeisdechomai{ice-dekh'-om-ahee}
#1524εἴσειμιeiseimi{ice'-i-mee}
#1525εἰσέρχομαιeiserchomai{ice-er'-khom-ahee}
#1526εἰσίeisi{i-see'}
#1527εἰς καθ' εἰςheis kath' heis{hice kath hice}
#1528εἰσκαλέωeiskaleo{ice-kal-eh'-o}
#1529εἴσοδοςeisodos{ice'-od-os}
#1530εἰσπηδάωeispedao{ice-pay-dah'-o}
#1531εἰσπορεύομαιeisporeuomai{ice-por-yoo'-om-ahee}
#1532εἰστρέχωeistrecho{ice-trekh'-o}
#1533εἰσφέρωeisphero{ice-fer'-o}
#1534εἶταeita{i'-tah}
#1535εἴτεeite{i'-teh}
#1536εἴ τιςei tis{i tis}
#1537ἐκek{ek}
#1538ἕκαστοςhekastos{hek'-as-tos}
#1539ἑκάστοτεhekastote{hek-as'-tot-eh}
#1540ἑκατόνhekaton{hek-at-on'}
#1541ἑκατονταετήςhekatontaetes{hek-at-on-tah-et'-ace}
#1542ἑκατονταπλασίωνhekatontaplasion{hek-at-on-ta-plah-sec'-own}
#1543ἑκατοντάρχηςhekatontarches{hek-at-on-tar'-khace}
#1544ἐκβάλλωekballo{ek-bal'-lo}
#1545ἔκβασιςekbasis{ek'-bas-is}
#1546ἐκβολήekbole{ek-bol-ay'}
#1547ἐκγαμίζωekgamizo{ek-gam-id'-zo}
#1548ἐκγαμίσκωekgamisko{ek-gam-is'-ko}
#1549ἔκγονονekgonon{ek'-gon-on}
#1550ἐκδαπανάωekdapanao{ek-dap-an-ah'-o}
#1551ἐκδέχομαιekdechomai{ek-dekh'-om-ahee}
#1552ἔκδηλοςekdelos{ek'-day-los}
#1553ἐκδημέωekdemeo{ek-day-meh'-o}
#1554ἐκδίδωμιekdidomi{ek-did-o'-mee}
#1555ἐκδιηγέομαιekdiegeomai{ek-dee-ayg-eh'-om-ahee}
#1556ἐκδικέωekdikeo{ek-dik-eh'-o}
#1557ἐκδίκησιςekdikesis{ek-dik'-ay-sis}
#1558ἔκδικοςekdikos{ek'-dik-os}
#1559ἐκδιώκωekdioko{ek-dee-o'-ko}
#1560ἔκδοτοςekdotos{ek'-dot-os}
#1561ἐκδοχήekdoche{ek-dokh-ay'}
#1562ἐκδύωekduo{ek-doo'-o}
#1563ἐκεῖekei{ek-i'}
#1564ἐκεῖθενekeithen{ek-i'-then}
#1565ἐκεῖνοςekeinos{ek-i'-nos}
#1566ἐκεῖσεekeise{ek-i'-seh}
#1567ἐκζητέωekzeteo{ek-zay-teh'-o}
#1568ἐκθαμβέωekthambeo{ek-tham-beh'-o}
#1569ἔκθαμβοςekthambos{ek'-tham-bos}
#1570ἔκθετοςekthetos{ek'-thet-os}
#1571ἐκκαθαίρωekkathairo{ek-kath-ah'-ee-ro}
#1572ἐκκαίωekkaio{ek-kah'-yo}
#1573ἐκκακέωekkakeo{ek-kak-eh'-o}
#1574ἐκκεντέωekkenteo{ek-ken-teh'-o}
#1575ἐκκλάωekklao{ek-klah'-o}
#1576ἐκκλείωekkleio{ek-kli'-o}
#1577ἐκκλησίαekklesia{ek-klay-see'-ah}
#1578ἐκκλίνωekklino{ek-klee'-no}
#1579ἐκκολυμβάωekkolumbao{ek-kol-oom-bah'-o}
#1580ἐκκομίζωekkomizo{ek-kom-id'-zo}
#1581ἐκκόπτωekkopto{ek-kop'-to}
#1582ἐκκρέμαμαιekkremamai{ek-krem'-am-ahee}
#1583ἐκλαλέωeklaleo{ek-lal-eh'-o}
#1584ἐκλάμπωeklampo{ek-lam'-po}
#1585ἐκλανθάνομαιeklanthanomai{ek-lan-than'-om-ahee}
#1586ἐκλέγομαιeklegomai{ek-leg'-om-ahee}
#1587ἐκλείπωekleipo{ek-li'-po}
#1588ἐκλεκτόςeklektos{ek-lek-tos'}
#1589ἐκλογήekloge{ek-log-ay'}
#1590ἐκλύωekluo{ek-loo'-o}
#1591ἐκμάσσωekmasso{ek-mas'-so}
#1592ἐκμυκτηρίζωekmukterizo{ek-mook-ter-id'-zo}
#1593ἐκνεύωekneuo{ek-nyoo'-o}
#1594ἐκνήφωeknepho{ek-nay'-fo}
#1595ἑκούσιονhekousion{hek-oo'-see-on}
#1596ἑκουσίωςhekousios{hek-oo-see'-ose}
#1597ἔκπαλαιekpalai{eh'-pal-ahee}
#1598ἐκπειράζωekpeirazo{ek-pi-rad'-zo}
#1599ἐκπέμπωekpempo{ek-pem'-po}
#1600ἐκπετάννυμιekpetannumi{ek-pet-an'-noo-mee}
#1601ἐκπίπτωekpipto{ek-pip'-to}
#1602ἐκπλέωekpleo{ek-pleh'-o}
#1603ἐκπληρόωekpleroo{ek-play-ro'-o}
#1604ἐκπλήρωσιςekplerosis{ek-play'-ro-sis}
#1605ἐκπλήσσωekplesso{ek-place'-so}
#1606ἐκπνέωekpneo{ek-pneh'-o}
#1607ἐκπορεύομαιekporeuomai{ek-por-yoo'-om-ahee}
#1608ἐκπορνεύωekporneuo{ek-porn-yoo'-o}
#1609ἐκπτύωekptuo{ek-ptoo'-o}
#1610ἐκριζόωekrizoo{ek-rid-zo'-o}
#1611ἔκστασιςekstasis{ek'-stas-is}
#1612ἐκστρέφωekstrepho{ek-stref'-o}
#1613ἐκταράσσωektarasso{ek-tar-as'-so}
#1614ἐκτείνωekteino{ek-ti'-no}
#1615ἐκτελέωekteleo{ek-tel-eh'-o}
#1616ἐκτένειαekteneia{ek-ten'-i-ah}
#1617ἐκτενέστερονektenesteron{ek-ten-es'-ter-on}
#1618ἐκτενήςektenes{ek-ten-ace'}
#1619ἐκτενῶςektenos{ek-ten-oce'}
#1620ἐκτίθημιektithemi{ek-tith'-ay-mee}
#1621ἐκτινάσσωektinasso{ek-tin-as'-so}
#1622ἐκτόςektos{ek-tos'}
#1623ἕκτοςhektos{hek'-tos}
#1624ἐκτρέπωektrepo{ek-trep'-o}
#1625ἐκτρέφωektrepho{ek-tref'-o}
#1626ἔκτρωμαektroma{ek'-tro-mah}
#1627ἐκφέρωekphero{ek-fer'-o}
#1628ἐκφεύγωekpheugo{ek-fyoo'-go}
#1629ἐκφοβέωekphobeo{ek-fob-eh'-o}
#1630ἔκφοβοςekphobos{ek'-fob-os}
#1631ἐκφύωekphuo{ek-foo'-o}
#1632ἐκχέωekcheo{ek-kheh'-o}
#1633ἐκχωρέωekchoreo{ek-kho-reh'-o}
#1634ἐκψύχωekpsucho{ek-psoo'-kho}
#1635ἑκώνhekon{hek-own'}
#1636ἐλαίαelaia{el-ah'-yah}
#1637ἔλαιονelaion{el'-ah-yon}
#1638ἐλαιώνelaion{el-ah-yone'}
#1639ἘλαμίτηςElamites{el-am-ee'-tace}
#1640ἐλάσσωνelasson{el-as'-sone}
#1641ἐλαττονέωelattoneo{el-at-ton-eh'-o}
#1642ἐλαττόωelattoo{el-at-to'-o}
#1643ἐλαύνωelauno{el-ow'-no}
#1644ἐλαφρίαelaphria{el-af-ree'-ah}
#1645ἐλαφρόςelaphros{el-af-ros'}
#1646ἐλάχιστοςelachistos{el-akh'-is-tos}
#1647ἐλαχιστότεροςelachistoteros{el-akh-is-tot'-er-os}
#1648ἘλεάζαρEleazar{el-eh-ad'-zar}
#1649ἔλεγξιςelegxis{el'-eng-xis}
#1650ἔλεγχοςelegchos{el'-eng-khos}
#1651ἐλέγχωelegcho{el-eng'-kho}
#1652ἐλεεινόςeleeinos{el-eh-i-nos'}
#1653ἐλεέωeleeo{el-eh-eh'-o}
#1654ἐλεημοσύνηeleemosune{el-eh-ay-mos-oo'-nay}
#1655ἐλεήμωνeleemon{el-eh-ay'-mone}
#1656ἔλεοςeleos{el'-eh-os}
#1657ἐλευθερίαeleutheria{el-yoo-ther-ee'-ah}
#1658ἐλεύθεροςeleutheros{el-yoo'-ther-os}
#1659ἐλευθερόωeleutheroo{el-yoo-ther-o'-o}
#1660ἔλευσιςeleusis{el'-yoo-sis}
#1661ἐλεφάντινοςelephantinos{el-ef-an'-tee-nos}
#1662ἘλιακείμEliakeim{el-ee-ak-ime'}
#1663ἘλιέζερEliezer{el-ee-ed'-zer}
#1664ἘλιούδElioud{el-ee-ood'}
#1665ἘλισάβετElisabet{el-ee-sab'-et}
#1666Ἐλι[σ]σαῖοςElissaios{el-is-sah'-yos}
#1667ἑλίσσωhelisso{hel-is'-so}
#1668ἕλκοςhelkos{hel'-kos}
#1669ἑλκόωhelkoo{hel-ko'-o}
#1670ἑλκύωhelkuo{hel-koo'-o}
#1671ἙλλάςHellas{hel-las'}
#1672ἝλληνHellen{hel'-lane}
#1673ἙλληνικόςHellenikos{hel-lay-nee-kos'}
#1674ἙλληνίςHellenis{hel-lay-nis'}
#1675ἙλληνιστήςHellenistes{hel-lay-nis-tace'}
#1676ἙλληνιστίHellenisti{hel-lay-nis-tee'}
#1677ἐλλογέωellogeo{el-log-eh'-o}
#1678ἘλμωδὰμElmodam{el-mo-dam'}
#1679ἐλπίζωelpizo{el-pid'-zo}
#1680ἐλπίςelpis{el-pece'}
#1681ἘλύμαςElumas{el-oo'-mas}
#1682ἐλωΐeloi{el-o-ee'}
#1683ἐμαυτοῦemautou{em-ow-too'}
#1684ἐμβαίνωembaino{em-ba'-hee-no}
#1685ἐμβάλλωemballo{em-bal'-lo}
#1686ἐμβάπτωembapto{em-bap'-to}
#1687ἐμβατεύωembateuo{em-bat-yoo'-o}
#1688ἐμβιβάζωembibazo{em-bib-ad'-zo}
#1689ἐμβλέπωemblepo{em-blep'-o}
#1690ἐμβριμάομαιembrimaomai{em-brim-ah'-om-ahee}
#1691ἐμέeme{em-eh'}
#1692ἐμέωemeo{em-eh'-o}
#1693ἐμμαίνομαιemmainomai{em-mah'-ee-nom-ahee}
#1694ἘμμανουήλEmmanouel{em-man-oo-ale'}
#1695ἘμμαοῦςEmmaous{em-mah-ooce'}
#1696ἐμμένωemmeno{em-men'-o}
#1697ἙμμώρEmmor{em-mor'}
#1698ἐμοίemoi{em-oy'}
#1699ἐμόςemos{em-os'}
#1700ἐμοῦemou{em-oo'}
#1701ἐμπαιγμόςempaigmos{emp-aheeg-mos'}
#1702ἐμπαίζωempaizo{emp-aheed'-zo}
#1703ἐμπαίκτηςempaiktes{emp-aheek-tace'}
#1704ἐμπεριπατέωemperipateo{em-per-ee-pat-eh'-o}
#1705ἐμπί[μ]πλημιempiplemi{em-pip'-lay-mee}
#1706ἐμπίπτωempipto{em-pip'-to}
#1707ἐμπλέκωempleko{em-plek'-o}
#1708ἐμπλοκήemploke{em-plok-ay'}
#1709ἐμπνέωempneo{emp-neh'-o}
#1710ἐμπορεύομαιemporeuomai{em-por-yoo'-om-ahee}
#1711ἐμπορίαemporia{em-por-ee'-ah}
#1712ἐμπόριονemporion{em-por'-ee-on}
#1713ἔμποροςemporos{em'-por-os}
#1714ἐμπρήθωempretho{em-pray'-tho}
#1715ἔμπροσθενemprosthen{em'-pros-then}
#1716ἐμπτύωemptuo{emp-too'-o}
#1717ἐμφανήςemphanes{em-fan-ace'}
#1718ἐμφανίζωemphanizo{em-fan-id'-zo}
#1719ἔμφοβοςemphobos{em'-fob-os}
#1720ἐμφυσάωemphusao{em-foo-sah'-o}
#1721ἔμφυτοςemphutos{em'-foo-tos}
#1722ἐνen{en}
#1723ἐναγκαλίζομαιenagkalizomai{en-ang-kal-id'-zom-ahee}
#1724ἐνάλιοςenalios{en-al'-ee-os}
#1725ἔναντιenanti{en'-an-tee}
#1726ἐναντίονenantion{en-an-tee'-on}
#1727ἐναντίοςenantios{en-an-tee'-os}
#1728ἐνάρχομαιenarchomai{en-ar'-khom-ahee}
#1729ἐνδεήςendees{en-deh-ace'}
#1730ἔνδειγμαendeigma{en'-dighe-mah}
#1731ἐνδείκνυμιendeiknumi{en-dike'-noo-mee}
#1732ἔνδειξιςendeixis{en'-dike-sis}
#1733ἕνδεκαhendeka{hen'-dek-ah}
#1734ἑνδέκατοςhendekatos{hen-dek'-at-os}
#1735ἐνδέχεταιendechetai{en-dekh'-et-ahee}
#1736ἐνδημέωendemeo{en-day-meh'-o}
#1737ἐνδιδύσκωendidusko{en-did-oos'-ko}
#1738ἔνδικοςendikos{en'-dee-kos}
#1739ἐνδόμησιςendomesis{en-dom'-ay-sis}
#1740ἐνδοξάζωendoxazo{en-dox-ad'-zo}
#1741ἔνδοξοςendoxos{en'-dox-os}
#1742ἔνδυμαenduma{en'-doo-mah}
#1743ἐνδυναμόωendunamoo{en-doo-nam-o'-o}
#1744ἐνδύνωenduno{en-doo'-no}
#1745ἔνδυσιςendusis{en'-doo-sis}
#1746ἐνδύωenduo{en-doo'-o}
#1747ἐνέδραenedra{en-ed'-rah}
#1748ἐνεδρεύωenedreuo{en-ed-ryoo'-o}
#1749ἐνέδρανenedran{en'-ed-ran}
#1750ἐνειλέωeneileo{en-i-leh'-o}
#1751ἔνειμιeneimi{en'-i-mee}
#1752ἕνεκαheneka{hen'-ek-ah}
#1753ἐνέργειαenergeia{en-erg'-i-ah}
#1754ἐνεργέωenergeo{en-erg-eh'-o}
#1755ἐνέργημαenergema{en-erg'-ay-mah}
#1756ἐνεργήςenerges{en-er-gace'}
#1757ἐνευλογέωeneulogeo{en-yoo-log-eh'-o}
#1758ἐνέχωenecho{en-ekh'-o}
#1759ἐνθάδεenthade{en-thad'-eh}
#1760ἐνθυμέομαιenthumeomai{en-thoo-meh'-om-ahee}
#1761ἐνθύμησιςenthumesis{en-thoo'-may-sis}
#1762ἔνιeni{en'-ee}
#1763ἐνιαυτόςeniautos{en-ee-ow-tos'}
#1764ἐνίστημιenistemi{en-is'-tay-mee}
#1765ἐνισχύωenischuo{en-is-khoo'-o}
#1766ἔννατοςennatos{en'-nat-os}
#1767ἐννέαennea{en-neh'-ah}
#1768ἐννενηκονταεννέαennenekontaennea{en-nen-ay-kon-tah-en-neh'-ah}
#1769ἐννεόςenneos{en-neh-os'}
#1770ἐννεύωenneuo{en-nyoo'-o}
#1771ἔννοιαennoia{en'-noy-ah}
#1772ἔννομοςennomos{en'-nom-os}
#1773ἔννυχονennuchon{en'-noo-khon}
#1774ἐνοικέωenoikeo{en-oy-keh'-o}
#1775ἑνότηςhenotes{hen-ot-ace'}
#1776ἐνοχλέωenochleo{en-okh-leh'-o}
#1777ἔνοχοςenochos{en'-okh-os}
#1778ἔνταλμαentalma{en'-tal-mah}
#1779ἐνταφιάζωentaphiazo{en-taf-ee-ad'-zo}
#1780ἐνταφιασμόςentaphiasmos{en-taf-ee-as-mos'}
#1781ἐντέλλομαιentellomai{en-tel'-lom-ahee}
#1782ἐντεῦθενenteuthen{ent-yoo'-then}
#1783ἔντευξιςenteuxis{ent'-yook-sis}
#1784ἔντιμοςentimos{en'-tee-mos}
#1785ἐντολήentole{en-tol-ay'}
#1786ἐντόπιοςentopios{en-top'-ee-os}
#1787ἐντόςentos{en-tos'}
#1788ἐντρέπωentrepo{en-trep'-o}
#1789ἐντρέφωentrepho{en-tref'-o}
#1790ἔντρομοςentromos{en'-trom-os}
#1791ἐντροπήentrope{en-trop-ay'}
#1792ἐντρυφάωentruphao{en-troo-fah'-o}
#1793ἐντυγχάνωentugchano{en-toong-khan'-o}
#1794ἐντυλίσσωentulisso{en-too-lis'-so}
#1795ἐντυπόωentupoo{en-too-po'-o}
#1796ἐνυβρίζωenubrizo{en-oo-brid'-zo}
#1797ἐνυπνιάζομαιenupniazomai{en-oop-nee-ad'-zom-ahee}
#1798ἐνύπνιονenupnion{en-oop'-nee-on}
#1799ἐνώπιονenopion{en-o'-pee-on}
#1800ἘνώςEnos{en-oce'}
#1801ἐνωτίζομαιenotizomai{en-o-tid'-zom-ahee}
#1802ἙνώχEnoch{en-oche'}
#1803ἕξhex{hex}
#1804ἐξαγγέλλωexaggello{ex-ang-el'-lo}
#1805ἐξαγοράζωexagorazo{ex-ag-or-ad'-zo}
#1806ἐξάγωexago{ex-ag'-o}
#1807ἐξαιρέωexaireo{ex-ahee-reh'-o}
#1808ἐξαίρωexairo{ex-ah'-ee-ro}
#1809ἐξαιτέομαιexaiteomai{ex-ahee-teh'-om-ahee}
#1810ἐξαίφνηςexaiphnes{ex-ah'-eef-nace}
#1811ἐξακολουθέωexakoloutheo{ex-ak-ol-oo-theh'-o}
#1812ἑξακόσιοιhexakosioi{hex-ak-os'-ee-oy}
#1813ἐξαλείφωexaleipho{ex-al-i'-fo}
#1814ἐξάλλομαιexallomai{ex-al'-lom-ahee}
#1815ἐξανάστασιςexanastasis{ex-an-as'-tas-is}
#1816ἐξανατέλλωexanatello{ex-an-at-el'-lo}
#1817ἐξανίστημιexanistemi{ex-an-is'-tay-mee}
#1818ἐξαπατάωexapatao{ex-ap-at-ah'-o}
#1819ἐξάπιναexapina{ex-ap'-ee-nah}
#1820ἐξαπορέομαιexaporeomai{ex-ap-or-eh'-om-ahee}
#1821ἐξαποστέλλωexapostello{ex-ap-os-tel'-lo}
#1822ἐξαρτίζωexartizo{ex-ar-tid'-zo}
#1823ἐξαστράπτωexastrapto{ex-as-trap'-to}
#1824ἐξαυτῆςexautes{ex-ow'-tace}
#1825ἐξεγείρωexegeiro{ex-eg-i'-ro}
#1826ἔξειμιexeimi{ex'-i-mee}
#1827ἐξελέγχωexelegcho{ex-el-eng'-kho}
#1828ἐξέλκωexelko{ex-el'-ko}
#1829ἐξέραμαexerama{ex-er'-am-ah}
#1830ἐξερευνάωexereunao{ex-er-yoo-nah'-o}
#1831ἐξέρχομαιexerchomai{ex-er'-khom-ahee}
#1832ἔξεστιexesti{ex'-es-tee}
#1833ἐξετάζωexetazo{ex-et-ad'-zo}
#1834ἐξηγέομαιexegeomai{ex-ayg-eh'-om-ahee}
#1835ἑξήκονταhexekonta{hex-ay'-kon-tah}
#1836ἑξῆςhexes{hex-ace'}
#1837ἐξηχέομαιexecheomai{ex-ay-kheh'-om-ahee}
#1838ἕξιςhexis{hex'-is}
#1839ἐξίστημιexistemi{ex-is'-tay-mee}
#1840ἐξισχύωexischuo{ex-is-khoo'-o}
#1841ἔξοδοςexodos{ex'-od-os}
#1842ἐξολεθρεύωexolethreuo{ex-ol-oth-ryoo'-o}
#1843ἐξομολογέωexomologeo{ex-om-ol-og-eh'-o}
#1844ἐξορκίζωexorkizo{ex-or-kid'-zo}
#1845ἐξορκιστήςexorkistes{ex-or-kis-tace'}
#1846ἐξορύσσωexorusso{ex-or-oos'-so}
#1847ἐξουδενόωexoudenoo{ex-oo-den-o'-o}
#1848ἐξουθενέωexoutheneo{ex-oo-then-eh'-o}
#1849ἐξουσίαexousia{ex-oo-see'-ah}
#1850ἐξουσιάζωexousiazo{ex-oo-see-ad'-zo}
#1851ἐξοχήexoche{ex-okh-ay'}
#1852ἐξυπνίζωexupnizo{ex-oop-nid'-zo}
#1853ἔξυπνοςexupnos{ex'-oop-nos}
#1854ἔξωexo{ex'-o}
#1855ἔξωθενexothen{ex'-o-then}
#1856ἐξωθέωexotheo{ex-o-theh'-o}
#1857ἐξώτεροςexoteros{ex-o'-ter-os}
#1858ἑορτάζωheortazo{heh-or-tad'-zo}
#1859ἑορτήheorte{heh-or-tay'}
#1860ἐπαγγελίαepaggelia{ep-ang-el-ee'-ah}
#1861ἐπαγγέλλωepaggello{ep-ang-el'-lo}
#1862ἐπάγγελμαepaggelma{ep-ang'-el-mah}
#1863ἐπάγωepago{ep-ag'-o}
#1864ἐπαγωνίζομαιepagonizomai{ep-ag-o-nid'-zom-ahee}
#1865ἐπαθροίζωepathroizo{ep-ath-roid'-zo}
#1866ἘπαίνετοςEpainetos{ep-a'-hee-net-os}
#1867ἐπαινέωepaineo{ep-ahee-neh'-o}
#1868ἔπαινοςepainos{ep'-ahee-nos}
#1869ἐπαίρωepairo{ep-ahee'-ro}
#1870ἐπαισχύνομαιepaischunomai{ep-ahee-skhoo'-nom-ahee}
#1871ἐπαιτέωepaiteo{ep-ahee-teh'-o}
#1872ἐπακολουθέωepakoloutheo{ep-ak-ol-oo-theh'-o}
#1873ἐπακούωepakouo{ep-ak-oo'-o}
#1874ἐπακροάομαιepakroaomai{ep-ak-ro-ah'-om-ahee}
#1875ἐπάνepan{ep-an'}
#1876ἐπάναγκεςepanagkes{ep-an'-ang-kes}
#1877ἐπανάγωepanago{ep-an-ag'-o}
#1878ἐπαναμιμνῄσκωepanamimnesko{ep-an-ah-mim-nace'-ko}
#1879ἐπαναπαύομαιepanapauomai{ep-an-ah-pow'-om-ahee}
#1880ἐπανέρχομαιepanerchomai{ep-an-er'-khom-ahee}
#1881ἐπανίσταμαιepanistamai{ep-an-is'-tam-ahee}
#1882ἐπανόρθωσιςepanorthosis{ep-an-or'-tho-sis}
#1883ἐπάνωepano{ep-an'-o}
#1884ἐπαρκέωeparkeo{ep-ar-keh'-o}
#1885ἐπαρχίαeparchia{ep-ar-khee'-ah}
#1886ἔπαυλιςepaulis{ep'-ow-lis}
#1887ἐπαύριονepaurion{ep-ow'-ree-on}
#1888ἐπαυτοφώρῳepautophoro{ep-ow-tof-o'-ro}
#1889ἘπαφρᾶςEpaphras{ep-af-ras'}
#1890ἐπαφρίζωepaphrizo{ep-af-rid'-zo}
#1891ἘπαφρόδιτοςEpaphroditos{ep-af-rod'-ee-tos}
#1892ἐπεγείρωepegeiro{ep-eg-i'-ro}
#1893ἐπείepei{ep-i'}
#1894ἐπειδήepeide{ep-i-day'}
#1895ἐπειδήπερepeideper{ep-i-day'-per}
#1896ἐπεῖδονepeidon{ep-i'-don}
#1897ἐπείπερepeiper{ep-i'-per}
#1898ἐπεισαγωγήepeisagoge{ep-ice-ag-o-gay'}
#1899ἔπειταepeita{ep'-i-tah}
#1900ἐπέκειναepekeina{ep-ek'-i-nah}
#1901ἐπεκτείνομαιepekteinomai{ep-ek-ti'-nom-ahee}
#1902ἐπενδύομαιependuomai{ep-en-doo'-om-ahee}
#1903ἐπενδύτηςependutes{ep-en-doo'-tace}
#1904ἐπέρχομαιeperchomai{ep-er'-khom-ahee}
#1905ἐπερωτάωeperotao{ep-er-o-tah'-o}
#1906ἐπερώτημαeperotema{ep-er-o'-tay-mah}
#1907ἐπέχωepecho{ep-ekh'-o}
#1908ἐπηρεάζωepereazo{ep-ay-reh-ad'-zo}
#1909ἐπίepi{ep-ee'}
#1910ἐπιβαίνωepibaino{ep-ee-bah'-ee-no}
#1911ἐπιβάλλωepiballo{ep-ee-bal'-lo}
#1912ἐπιβαρέωepibareo{ep-ee-bar-eh'-o}
#1913ἐπιβιβάζωepibibazo{ep-ee-bee-bad'-zo}
#1914ἐπιβλέπωepiblepo{ep-ee-blep'-o}
#1915ἐπίβλημαepiblema{ep-ib'-lay-mah}
#1916ἐπιβοάωepiboao{ep-ee-bo-ah'-o}
#1917ἐπιβουλήepiboule{ep-ee-boo-lay'}
#1918ἐπιγαμβρεύωepigambreuo{ep-ee-gam-bryoo'-o}
#1919ἐπίγειοςepigeios{ep-ig'-i-os}
#1920ἐπιγίνομαιepiginomai{ep-ig-in'-om-ahee}
#1921ἐπιγινώσκωepiginosko{ep-ig-in-oce'-ko}
#1922ἐπίγνωσιςepignosis{ep-ig'-no-sis}
#1923ἐπιγραφήepigraphe{ep-ig-raf-ay'}
#1924ἐπιγράφωepigrapho{ep-ee-graf'-o}
#1925ἐπιδείκνυμιepideiknumi{ep-ee-dike'-noo-mee}
#1926ἐπιδέχομαιepidechomai{ep-ee-dekh'-om-ahee}
#1927ἐπιδημέωepidemeo{ep-ee-day-meh'-o}
#1928ἐπιδιατάσσομαιepidiatassomai{ep-ee-dee-ah-tas'-som-ahee}
#1929ἐπιδίδωμιepididomi{ep-ee-did'-o-mee}
#1930ἐπιδιορθόωepidiorthoo{ep-ee-dee-or-tho'-o}
#1931ἐπιδύωepiduo{ep-ee-doo'-o}
#1932ἐπιείκειαepieikeia{ep-ee-i'-ki-ah}
#1933ἐπιεικήςepieikes{ep-ee-i-kace'}
#1934ἐπιζητέωepizeteo{ep-eed-zay-teh'-o}
#1935ἐπιθανάτιοςepithanatios{ep-ee-than-at'-ee-os}
#1936ἐπίθεσιςepithesis{ep-ith'-es-is}
#1937ἐπιθυμέωepithumeo{ep-ee-thoo-meh'-o}
#1938ἐπιθυμητήςepithumetes{ep-ee-thoo-may-tace'}
#1939ἐπιθυμίαepithumia{ep-ee-thoo-mee'-ah}
#1940ἐπικαθίζωepikathizo{ep-ee-kath-id'-zo}
#1941ἐπικαλέομαιepikaleomai{ep-ee-kal-eh'-om-ahee}
#1942ἐπικάλυμμαepikaluma{ep-ee-kal'-oo-mah}
#1943ἐπικαλύπτωepikalupto{ep-ee-kal-oop'-to}
#1944ἐπικατάρατοςepikataratos{ep-ee-kat-ar'-at-os}
#1945ἐπίκειμαιepikeimai{ep-ik'-i-mahee}
#1946ἘπικούρειοςEpikoureios{ep-ee-koo'-ri-os}
#1947ἐπικουρίαepikouria{ep-ee-koo-ree'-ah}
#1948ἐπικρίνωepikrino{ep-ee-kree'-no}
#1949ἐπιλαμβάνομαιepilambanomai{ep-ee-lam-ban'-om-ahee}
#1950ἐπιλανθάνομαιepilanthanomai{ep-ee-lan-than'-om-ahee}
#1951ἐπιλέγομαιepilegomai{ep-ee-leg'-om-ahee}
#1952ἐπιλείπωepileipo{ep-ee-li'-po}
#1953ἐπιλησμονήepilesmone{ep-ee-lace-mon-ay'}
#1954ἐπίλοιποςepiloipos{ep-il'-oy-pos}
#1955ἐπίλυσιςepilusis{ep-il'-oo-sis}
#1956ἐπιλύωepiluo{ep-ee-loo'-o}
#1957ἐπιμαρτυρέωepimartureo{ep-ee-mar-too-reh'-o}
#1958ἐπιμέλειαepimeleia{ep-ee-mel'-i-ah}
#1959ἐπιμελέομαιepimeleomai{ep-ee-mel-eh'-om-ahee}
#1960ἐπιμελῶςepimelos{ep-ee-mel-oce'}
#1961ἐπιμένωepimeno{ep-ee-men'-o}
#1962ἐπινεύωepineuo{ep-een-yoo'-o}
#1963ἐπίνοιαepinoia{ep-in'-oy-ah}
#1964ἐπιορκέωepiorkeo{ep-ee-or-keh'-o}
#1965ἐπίορκοςepiorkos{ep-ee'-or-kos}
#1966ἐπιοῦσαepiousa{ep-ee-oo'-sah}
#1967ἐπιούσιοςepiousios{ep-ee-oo'-see-os}
#1968ἐπιπίπτωepipipto{ep-ee-pip'-to}
#1969ἐπιπλήσσωepiplesso{ep-ee-place'-so}
#1970ἐπιπνίγωepipnigo{ep-ee-pnee'-go}
#1971ἐπιποθέωepipotheo{ep-ee-poth-eh'-o}
#1972ἐπιπόθησιςepipothesis{ep-ee-poth'-ay-sis}
#1973ἐπιπόθητοςepipothetos{ep-ee-poth'-ay-tos}
#1974ἐπιποθίαepipothia{ep-ee-poth-ee'-ah}
#1975ἐπιπορεύομαιepiporeuomai{ep-ee-por-yoo'-om-ahee}
#1976ἐπι[ρ]ράπτωepirrhapto{ep-ir-hrap'-to}
#1977ἐπι[ρ]ρίπτωepirrhipto{ep-ir-hrip'-to}
#1978ἐπίσημοςepisemos{ep-is'-ay-mos}
#1979ἐπισιτισμόςepisitismos{ep-ee-sit-is-mos'}
#1980ἐπισκέπτομαιepiskeptomai{ep-ee-skep'-tom-ahee}
#1981ἐπισκηνόωepiskenoo{ep-ee-skay-no'-o}
#1982ἐπισκιάζωepiskiazo{ep-ee-skee-ad'-zo}
#1983ἐπισκοπέωepiskopeo{ep-ee-skop-eh'-o}
#1984ἐπισκοπήepiskope{ep-is-kop-ay'}
#1985ἐπίσκοποςepiskopos{ep-is'-kop-os}
#1986ἐπισπάομαιepispaomai{ep-ee-spah'-om-ahee}
#1987ἐπίσταμαιepistamai{ep-is'-tam-ahee}
#1988ἐπιστάτηςepistates{ep-is-tat'-ace}
#1989ἐπιστέλλωepistello{ep-ee-stel'-lo}
#1990ἐπιστήμωνepistemon{ep-ee-stay'-mone}
#1991ἐπιστηρίζωepisterizo{ep-ee-stay-rid'-zo}
#1992ἐπιστολήepistole{ep-is-tol-ay'}
#1993ἐπιστομίζωepistomizo{ep-ee-stom-id'-zo}
#1994ἐπιστρέφωepistrepho{ep-ee-stref'-o}
#1995ἐπιστροφήepistrophe{ep-is-trof-ay'}
#1996ἐπισυνάγωepisunago{ep-ee-soon-ag'-o}
#1997ἐπισυναγωγήepisunagoge{ep-ee-soon-ag-o-gay'}
#1998ἐπισυντρέχωepisuntrecho{ep-ee-soon-trekh'-o}
#1999ἐπισύστασιςepisustasis{ep-ee-soo'-stas-is}
#2000ἐπισφαλήςepisphales{ep-ee-sfal-ace'}
#2001ἐπισχύωepischuo{ep-is-khoo'-o}
#2002ἐπισωρεύωepisoreuo{ep-ee-so-ryoo'-o}
#2003ἐπιταγήepitage{ep-ee-tag-ay'}
#2004ἐπιτάσσωepitasso{ep-ee-tas'-so}
#2005ἐπιτελέωepiteleo{ep-ee-tel-eh'-o}
#2006ἐπιτήδειοςepitedeios{ep-ee-tay'-di-os}
#2007ἐπιτίθημιepitithemi{ep-ee-tith'-ay-mee}
#2008ἐπιτιμάωepitimao{ep-ee-tee-mah'-o}
#2009ἐπιτιμίαepitimia{ep-ee-tee-mee'-ah}
#2010ἐπιτρέπωepitrepo{ep-ee-trep'-o}
#2011ἐπιτροπήepitrope{ep-ee-trop-ay'}
#2012ἐπίτροποςepitropos{ep-it'-rop-os}
#2013ἐπιτυγχάνωepitugchano{ep-ee-toong-khan'-o}
#2014ἐπιφαίνωepiphaino{ep-ee-fah'-ee-no}
#2015ἐπιφάνειαepiphaneia{ep-if-an'-i-ah}
#2016ἐπιφανήςepiphanes{ep-if-an-ace'}
#2017ἐπιφαύσκωepiphausko{ep-ee-fows'-ko}
#2018ἐπιφέρωepiphero{ep-ee-fer'-o}
#2019ἐπιφωνέωepiphoneo{ep-ee-fo-neh'-o}
#2020ἐπιφώσκωepiphosko{ep-ee-foce'-ko}
#2021ἐπιχειρέωepicheireo{ep-ee-khi-reh'-o}
#2022ἐπιχέωepicheo{ep-ee-kheh'-o}
#2023ἐπιχορηγέωepichoregeo{ep-ee-khor-ayg-eh'-o}
#2024ἐπιχορηγίαepichoregia{ep-ee-khor-ayg-ee'-ah}
#2025ἐπιχρίωepichrio{ep-ee-khree'-o}
#2026ἐποικοδομέωepoikodomeo{ep-oy-kod-om-eh'-o}
#2027ἐποκέλλωepokello{ep-ok-el'-lo}
#2028ἐπονομάζωeponomazo{ep-on-om-ad'-zo}
#2029ἐποπτεύωepopteuo{ep-opt-yoo'-o}
#2030ἐπόπτηςepoptes{ep-op'-tace}
#2031ἔποςepos{ep'-os}
#2032ἐπουράνιοςepouranios{ep-oo-ran'-ee-os}
#2033ἑπτάhepta{hep-tah'}
#2034ἑπτάκιςheptakis{hep-tak-is'}
#2035ἑπτακισχίλιοιheptakischilioi{hep-tak-is-khil'-ee-oy}
#2036ἔπωepo{ep'-o}
#2037ἜραστοςErastos{er'-as-tos}
#2038ἐργάζομαιergazomai{er-gad'-zom-ahee}
#2039ἐργασίαergasia{er-gas-ee'-ah}
#2040ἐργάτηςergates{er-gat'-ace}
#2041ἔργονergon{er'-gon}
#2042ἐρεθίζωerethizo{er-eth-id'-zo}
#2043ἐρείδωereido{er-i'-do}
#2044ἐρεύγομαιereugomai{er-yoog'-om-ahee}
#2045ἐρευνάωereunao{er-yoo-nah'-o}
#2046ἐρέωereo{er-eh'-o}
#2047ἐρημίαeremia{er-ay-mee'-ah}
#2048ἔρημοςeremos{er'-ay-mos}
#2049ἐρημόωeremoo{er-ay-mo'-o}
#2050ἐρήμωσιςeremosis{er-ay'-mo-sis}
#2051ἐρίζωerizo{er-id'-zo}
#2052ἐριθείαeritheia{er-ith-i'-ah}
#2053ἔριονerion{er'-ee-on}
#2054ἔριςeris{er'-is}
#2055ἐρίφιονeriphion{er-if'-ee-on}
#2056ἔριφοςeriphos{er'-if-os}
#2057ἙρμᾶςHermas{her-mas'}
#2058ἑρμηνείαhermeneia{her-may-ni'-ah}
#2059ἑρμηνεύωhermeneuo{her-mayn-yoo'-o}
#2060ἙρμῆςHermes{her-mace'}
#2061ἙρμογένηςHermogenes{her-mog-en'-ace}
#2062ἑρπετόνherpeton{her-pet-on'}
#2063ἐρυθρόςeruthros{er-oo-thros'}
#2064ἔρχομαιerchomai{er'-khom-ahee}
#2065ἐρωτάωerotao{er-o-tah'-o}
#2066ἐσθήςesthes{es-thace'}
#2067ἔσθησιςesthesis{es'-thay-sis}
#2068ἐσθίωesthio{es-thee'-o}
#2069ἙσλίEsli{es-lee'}
#2070ἐσμένesmen{es-men'}
#2071ἔσομαιesomai{es'-om-ahee}
#2072ἔσοπτρονesoptron{es'-op-tron}
#2073ἑσπέραhespera{hes-per'-ah}
#2074ἙσρώμEsrom{es-rome'}
#2075ἐστέeste{es-teh'}
#2076ἐστίesti{es-tee'}
#2077ἔστοesto{es'-to}
#2078ἔσχατοςeschatos{es'-khat-os}
#2079ἐσχάτωςeschatos{es-khat'-oce}
#2080ἔσωeso{es'-o}
#2081ἔσωθενesothen{es'-o-then}
#2082ἐσώτεροςesoteros{es-o'-ter-os}
#2083ἑταῖροςhetairos{het-ah'-ee-ros}
#2084ἑτερόγλωσσοςheteroglossos{het-er-og'-loce-sos}
#2085ἑτεροδιδασκαλέωheterodidaskaleo{het-er-od-id-as-kal-eh'-o}
#2086ἑτεροζυγέωheterozugeo{het-er-od-zoog-eh'-o}
#2087ἕτεροςheteros{het'-er-os}
#2088ἑτέρωςheteros{het-er'-oce}
#2089ἔτιeti{et'-ee}
#2090ἑτοιμάζωhetoimazo{het-oy-mad'-zo}
#2091ἑτοιμασίαhetoimasia{het-oy-mas-ee'-ah}
#2092ἕτοιμοςhetoimos{het-oy'-mos}
#2093ἑτοίμωςhetoimos{het'-oy-moce}
#2094ἔτοςetos{et'-os}
#2095εὖeu{yoo}
#2096ΕὕαEua{yoo'-ah}
#2097εὐαγγελίζωeuaggelizo{yoo-ang-ghel-id'-zo}
#2098εὐαγγέλιονeuaggelion{yoo-ang-ghel'-ee-on}
#2099εὐαγγελιστήςeuaggelistes{yoo-ang-ghel-is-tace'}
#2100εὐαρεστέωeuaresteo{yoo-ar-es-teh'-o}
#2101εὐάρεστοςeuarestos{yoo-ar'-es-tos}
#2102εὐαρέστωςeuarestos{yoo-ar-es'-toce}
#2103ΕὔβουλοςEuboulos{yoo'-boo-los}
#2104εὐγενήςeugenes{yoog-en'-ace}
#2105εὐδίαeudia{yoo-dee'-ah}
#2106εὐδοκέωeudokeo{yoo-dok-eh'-o}
#2107εὐδοκίαeudokia{yoo-dok-ee'-ah}
#2108εὐεργεσίαeuergesia{yoo-erg-es-ee'-ah}
#2109εὐεργετέωeuergeteo{yoo-erg-et-eh'-o}
#2110εὐεργέτηςeuergetes{yoo-erg-et'-ace}
#2111εὔθετοςeuthetos{yoo'-thet-os}
#2112εὐθέωςeutheos{yoo-theh'-oce}
#2113εὐθυδρομέωeuthudromeo{yoo-thoo-drom-eh'-o}
#2114εὐθυμέωeuthumeo{yoo-thoo-meh'-o}
#2115εὔθυμοςeuthumos{yoo'-thoo-mos}
#2116εὐθύνωeuthuno{yoo-thoo'-no}
#2117εὐθύςeuthus{yoo-thoos'}
#2118εὐθύτηςeuthutes{yoo-thoo'-tace}
#2119εὐκαιρέωeukaireo{yoo-kahee-reh'-o}
#2120εὐκαιρίαeukairia{yoo-kahee-ree'-ah}
#2121εὔκαιροςeukairos{yoo'-kahee-ros}
#2122εὐκαίρωςeukairos{yoo-kah'-ee-roce}
#2123εὐκοπώτεροςeukopoteros{yoo-kop-o'-ter-os}
#2124εὐλάβειαeulabeia{yoo-lab'-i-ah}
#2125εὐλαβέομαιeulabeomai{yoo-lab-eh'-om-ahee}
#2126εὐλαβήςeulabes{yoo-lab-ace'}
#2127εὐλογέωeulogeo{yoo-log-eh'-o}
#2128εὐλογητόςeulogetos{yoo-log-ay-tos'}
#2129εὐλογίαeulogia{yoo-log-ee'-ah}
#2130εὐμετάδοτοςeumetadotos{yoo-met-ad'-ot-os}
#2131ΕὐνίκηEunike{yoo-nee'-kay}
#2132εὐνοέωeunoeo{yoo-no-eh'-o}
#2133εὔνοιαeunoia{yoo'-noy-ah}
#2134εὐνουχίζωeunouchizo{yoo-noo-khid'-zo}
#2135εὐνοῦχοςeunouchos{yoo-noo'-khos}
#2136ΕὐοδίαEuodia{yoo-od-ee'-ah}
#2137εὐοδόωeuodoo{yoo-od-o'-o}
#2138εὐπειθήςeupeithes{yoo-pi-thace'}
#2139εὐπερίστατοςeuperistatos{yoo-per-is'-tat-os}
#2140εὐποιΐαeupoiia{yoo-poy-ee'-ah}
#2141εὐπορέωeuporeo{yoo-por-eh'-o}
#2142εὐπορίαeuporia{yoo-por-ee'-ah}
#2143εὐπρέπειαeuprepeia{yoo-prep'-i-ah}
#2144εὐπρόσδεκτοςeuprosdektos{yoo-pros'-dek-tos}
#2145εὐπρόσεδροςeuprosedros{yoo-pros'-ed-ros}
#2146εὐπροσωπέωeuprosopeo{yoo-pros-o-peh'-o}
#2147εὑρίσκωheurisko{hyoo-ris'-ko}
#2148ΕὐροκλύδωνEurokludon{yoo-rok-loo'-dohn}
#2149εὐρύχωροςeuruchoros{yoo-roo'-kho-ros}
#2150εὐσέβειαeusebeia{yoo-seb'-i-ah}
#2151εὐσεβέωeusebeo{yoo-seb-eh'-o}
#2152εὐσεβήςeusebes{yoo-seb-ace'}
#2153εὐσεβῶςeusebos{yoo-seb-oce'}
#2154εὔσημοςeusemos{yoo'-say-mos}
#2155εὔσπλαγχνοςeusplagchnos{yoo'-splangkh-nos}
#2156εὐσχημόνωςeuschemonos{yoo-skhay-mon'-ose}
#2157εὐσχημοσύνηeushkemosune{yoo-skhay-mos-oo'-nay}
#2158εὐσχήμωνeuschemon{yoo-skhay'-mone}
#2159εὐτόνωςeutonos{yoo-ton'-oce}
#2160εὐτραπελίαeutrapelia{yoo-trap-el-ee'-ah}
#2161ΕὔτυχοςEutuchos{yoo'-too-khos}
#2162εὐφημίαeuphemia{yoo-fay-mee'-ah}
#2163εὔφημοςeuphemos{yoo'-fay-mos}
#2164εὐφορέωeuphoreo{yoo-for-eh'-o}
#2165εὐφραίνωeuphraino{yoo-frah'-ee-no}
#2166ΕὐφράτηςEuphrates{yoo-frat'-ace}
#2167εὐφροσύνηeuphrosune{yoo-fros-oo'-nay}
#2168εὐχαριστέωeucharisteo{yoo-khar-is-teh'-o}
#2169εὐχαριστίαeucharistia{yoo-khar-is-tee'-ah}
#2170εὐχάριστοςeucharistos{yoo-khar'-is-tos}
#2171εὐχήeuche{yoo-khay'}
#2172εὔχομαιeuchomai{yoo'-khom-ahee}
#2173εὔχρηστοςeuchrestos{yoo'-khrays-tos}
#2174εὐψυχέωeupsucheo{yoo-psoo-kheh'-o}
#2175εὐωδίαeuodia{yoo-o-dee'-ah}
#2176εὐώνυμοςeuonumos{yoo-o'-noo-mos}
#2177ἐφάλλομαιephallomai{ef-al'-lom-ahee}
#2178ἐφάπαξephapax{ef-ap'-ax}
#2179ἘφεσῖνοςEphesinos{ef-es-ee'-nos}
#2180ἘφέσιοςEphesios{ef-es'-ee-os}
#2181ἜφεσοςEphesos{ef'-es-os}
#2182ἐφευρετήςepheuretes{ef-yoo-ret'-ace}
#2183ἐφημερίαephemeria{ef-ay-mer-ee'-ah}
#2184ἐφήμεροςephemeros{ef-ay'-mer-os}
#2185ἐφικνέομαιephikneomai{ef-ik-neh'-om-ahee}
#2186ἐφίστημιephistemi{ef-is'-tay-mee}
#2187ἘφραίμEphraim{ef-rah-im'}
#2188ἐφφαθάephphatha{ef-fath-ah'}
#2189ἔχθραechthra{ekh'-thrah}
#2190ἐχθρόςechthros{ech-thros'}
#2191ἔχιδναechidna{ekh'-id-nah}
#2192ἔχωecho{ekh'-o}
#2193ἕωςheos{heh'-oce}

Ζ

(Zeta)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#2194ΖαβουλώνZaboulon{dzab-oo-lone'}
#2195ΖακχαῖοςZakchaios{dzak-chah'-ee-yos}
#2196ΖάραZara{dzar-ah'}
#2197ΖαχαρίαςZacharias{dzakh-ar-ee'-as}
#2198ζάωzao{dzah'-o}
#2199ΖεβεδαῖοςZebedaios{dzeb-ed-ah'-yos}
#2200ζεστόςzestos{dzes-tos'}
#2201ζεῦγοςzeugos{dzyoo'-gos}
#2202ζευκτηρίαzeukteria{dzook-tay-ree'-ah}
#2203ΖεύςZeus{dzyooce}
#2204ζέωzeo{dzeh'-o}
#2205ζῆλοςzelos{dzay'-los}
#2206ζηλόωzeloo{dzay-lo'-o}
#2207ζηλωτήςzelotes{dzay-lo-tace'}
#2208ΖηλωτήςZelotes{dzay-lo-tace'}
#2209ζημίαzemia{dzay-mee'-ah}
#2210ζημιόωzemioo{dzay-mee-o'-o}
#2211ΖηνᾶςZenas{dzay-nas'}
#2212ζητέωzeteo{dzay-teh'-o}
#2213ζήτημαzetema{dzay'-tay-mah}
#2214ζήτησιςzetesis{dzay'-tay-sis}
#2215ζιζάνιονzizanion{dziz-an'-ee-on}
#2216ΖοροβαβέλZorobabel{dzor-ob-ab'-el}
#2217ζόφοςzophos{dzof'-os}
#2218ζυγόςzugos{dzoo-gos'}
#2219ζύμηzume{dzoo'-may}
#2220ζυμόωzumoo{dzoo-mo'-o}
#2221ζωγρέωzogreo{dzogue-reh'-o}
#2222ζωήzoe{dzo-ay'}
#2223ζώνηzone{dzo'-nay}
#2224ζώννυμιzonnumi{dzone'-noo-mi}
#2225ζῳογονέωzoogoneo{dzo-og-on-eh'-o}
#2226ζῷονzoon{dzo'-on}
#2227ζῳοποιέωzoopoieo{dzo-op-oy-eh'-o}

Η

(Eta)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#2228e{ay}
#2229e{ay}
#2230ἡγεμονεύωhegemoneuo{hayg-em-on-yoo'-o}
#2231ἡγεμονίαhegemonia{hayg-em-on-ee'-ah}
#2232ἡγεμώνhegemon{hayg-em-ohn'}
#2233ἡγέομαιhegeomai{hayg-eh'-om-ahee}
#2234ἡδέωςhedeos{hay-deh'-oce}
#2235ἤδηede{ay'-day}
#2236ἥδισταhedista{hay'-dis-tah}
#2237ἡδονήhedone{hay-don-ay'}
#2238ἡδύοσμονheduosmon{hay-doo'-os-mon}
#2239ἦθοςethos{ay'-thos}
#2240ἥκωheko{hay'-ko}
#2241ἠλίeli{ay-lee'}
#2242ἨλίHeli{hay-lee'}
#2243ἨλίαςHelias{hay-lee'-as}
#2244ἡλικίαhelikia{hay-lik-ee'-ah}
#2245ἡλίκοςhelikos{hay-lee'-kos}
#2246ἥλιοςhelios{hay'-lee-os}
#2247ἧλοςhelos{hay'-los}
#2248ἡμᾶςhemas{hay-mas'}
#2249ἡμεῖςhemeis{hay-mice'}
#2250ἡμέραhemera{hay-mer'-ah}
#2251ἡμέτεροςhemeteros{hay-met'-er-os}
#2252ἤμηνemen{ay'-mane}
#2253ἡμιθανήςhemithanes{hay-mee-than-ace'}
#2254ἡμῖνhemin{hay-meen'}
#2255ἡμίσουhemisu{hay'-mee-soo}
#2256ἡμιώριονhemiorion{hay-mee-o'-ree-on}
#2257ἡμῶνhemon{hay-mone'}
#2258ἦνen{ane}
#2259ἡνίκαhenika{hay-nee'-kah}
#2260ἤπερeper{ay'-per}
#2261ἤπιοςepios{ay'-pee-os}
#2262ἬρEr{ayr}
#2263ἤρεμοςeremos{ay'-rem-os}
#2264ἩρῴδηςHerodes{hay-ro'-dace}
#2265ἩρῳδιανοίHerodianoi{hay-ro-dee-an-oy'}
#2266ἩρῳδιάςHerodias{hay-ro-dee-as'}
#2267ἩρῳδίωνHerodion{hay-ro-dee'-ohn}
#2268ἨσαΐαςHesaias{hay-sah-ee'-as}
#2269ἨσαῦEsau{ay-sow'}
#2270ἡσυχάζωhesuchazo{hay-soo-khad'-zo}
#2271ἡσυχίαhesuchia{hay-soo-khee'-ah}
#2272ἡσύχιοςhesuchios{hay-soo'-khee-os}
#2273ἤτοιetoi{ay'-toy}
#2274ἡττάωhettao{hayt-tah'-o}
#2275ἥττημαhettema{hayt'-tay-mah}
#2276ἧττονhetton{hate'-ton}
#2277ἤτωeto{ay'-to}
#2278ἠχέωecheo{ay-kheh'-o}
#2279ἦχοςechos{ay'-khos}

Θ

(Theta)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#2280ΘαδδαῖοςThaddaios{thad-dah'-yos}
#2281θάλασσαthalassa{thal'-as-sah}
#2282θάλπωthalpo{thal'-po}
#2283ΘαμάρThamar{tham'-ar}
#2284θαμβέωthambeo{tham-beh'-o}
#2285θάμβοςthambos{tham'-bos}
#2286θανάσιμοςthanasimos{than-as'-ee-mos}
#2287θανατηφόροςthanatephoros{than-at-ay'-for-os}
#2288θάνατοςthanatos{than'-at-os}
#2289θανατόωthanatoo{than-at-o'-o}
#2290θάπτωthapto{thap'-to}
#2291ΘάραThara{thar'-ah}
#2292θαρρέωtharrheo{thar-hreh'-o}
#2293θαρσέωtharseo{thar-seh'-o}
#2294θάρσοςtharsos{thar'-sos}
#2295θαῦμαthauma{thos'-mah}
#2296θαυμάζωthaumazo{thou-mad'-zo}
#2297θαυμάσιοςthaumasios{thow-mas'-ee-os}
#2298θαυμαστόςthaumastos{thow-mas-tos'}
#2299θεάthea{theh-ah'}
#2300θεάομαιtheaomai{theh-ah'-om-ahee}
#2301θεατρίζωtheatrizo{theh-at-rid'-zo}
#2302θέατρονtheatron{theh'-at-ron}
#2303θεῖονtheion{thi'-on}
#2304θεῖοςtheios{thi'-os}
#2305θειότηςtheiotes{thi-ot'-ace}
#2306θειώδηςtheiodes{thi-o'-dace}
#2307θέλημαthelema{thel'-ay-mah}
#2308θέλησιςthelesis{thel'-ay-sis}
#2309θέλωthelo{thel'-o}
#2310θεμέλιοςthemelios{them-el'-ee-os}
#2311θεμελιόωthemelioo{them-el-ee-o'-o}
#2312θεοδίδακτοςtheodidaktos{theh-od-id'-ak-tos}
#2313θεομαχέωtheomacheo{theh-o-makh-eh'-o}
#2314θεομάχοςtheomachos{theh-om'-akh-os}
#2315θεόπνευστοςtheopneustos{theh-op'-nyoo-stos}
#2316θεόςtheos{theh'-os}
#2317θεοσέβειαtheosebeia{theh-os-eb'-i-ah}
#2318θεοσεβήςtheosebes{theh-os-eb-ace'}
#2319θεοστυγήςtheostuges{theh-os-too-gace'}
#2320θεότηςtheotes{theh-ot'-ace}
#2321ΘεόφιλοςTheophilos{theh-of'-il-os}
#2322θεραπείαtherapeia{ther-ap-i'-ah}
#2323θεραπεύωtherapeuo{ther-ap-yoo'-o}
#2324θεράπωνtherapon{ther-ap'-ohn}
#2325θερίζωtherizo{ther-id'-zo}
#2326θερισμόςtherismos{ther-is-mos'}
#2327θεριστήςtheristes{ther-is-tace'}
#2328θερμαίνωthermaino{ther-mah'-ee-no}
#2329θέρμηtherme{ther'-may}
#2330θέροςtheros{ther'-os}
#2331ΘεσσαλονικεύςThessalonikeus{thes-sal-on-ik-yoos'}
#2332ΘεσσαλονίκηThessalonike{thes-sal-on-ee'-kay}
#2333ΘευδᾶςTheudas{thyoo-das'}
#2334θεωρέωtheoreo{theh-o-reh'-o}
#2335θεωρίαtheoria{theh-o-ree'-ah}
#2336θήκηtheke{thay'-kay}
#2337θηλάζωthelazo{thay-lad'-zo}
#2338θῆλυςthelus{thay'-loos}
#2339θήραthera{thay'-rah}
#2340θηρεύωthereuo{thay-ryoo'-o}
#2341θηριομαχέωtheriomacheo{thay-ree-om-akh-eh'-o}
#2342θηρίονtherion{thay-ree'-on}
#2343θησαυρίζωthesaurizo{thay-sow-rid'-zo}
#2344θησαυρόςthesauros{thay-sow-ros'}
#2345θιγγάνωthiggano{thing-gan'-o}
#2346θλίβωthlibo{thlee'-bo}
#2347θλῖψιςthlipsis{thlip'-sis}
#2348θνῄσκωthnesko{thnay'-sko}
#2349θνητόςthnetos{thnay-tos'}
#2350θορυβέωthorubeo{thor-oo-beh'-o}
#2351θόρυβοςthorubos{thor'-oo-bos}
#2352θραύωthrauo{throw'-o}
#2353θρέμμαthremma{threm'-mah}
#2354θρηνέωthreneo{thray-neh'-o}
#2355θρῆνοςthrenos{thray'-nos}
#2356θρησκείαthreskeia{thrace-ki'-ah}
#2357θρῆσκοςthreskos{thrace'-kos}
#2358θριαμβεύωthriambeuo{three-am-byoo'-o}
#2359θρίξthrix{threeks}
#2360θροέωthroeo{thro-eh'-o}
#2361θρόμβοςthrombos{throm'-bos}
#2362θρόνοςthronos{thron'-os}
#2363ΘυάτειραThuateira{thoo-at'-i-rah}
#2364θυγάτηρthugater{thoo-gat'-air}
#2365θυγάτριονthugatrion{thoo-gat'-ree-on}
#2366θύελλαthuella{thoo'-el-lah}
#2367θύϊνοςthuinos{thoo'-ee-nos}
#2368θυμίαμαthumiama{thoo-mee'-am-ah}
#2369θυμιατήριονthumiasterion{thoo-mee-as-tay'-ree-on}
#2370θυμιάωthumiao{thoo-mee-ah'-o}
#2371θυμομαχέωthumomacheo{thoo-mom-akh-eh'-o}
#2372θυμόςthumos{thoo-mos'}
#2373θυμόωthumoo{tho-mo'-o}
#2374θύραthura{thoo'-rah}
#2375θυρεόςthureos{thoo-reh-os'}
#2376θυρίςthuris{thoo-rece'}
#2377θυρωρόςthuroros{thoo-ro-ros'}
#2378θυσίαthusia{thoo-see'-ah}
#2379θυσιαστήριονthusiasterion{thoo-see-as-tay'-ree-on}
#2380θύωthuo{thoo'-o}
#2381ΘωμᾶςThomas{tho-mas'}
#2382θώραξthorax{tho'-rax}

Ι

(Iota)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#2383ἸάειροςIaeiros{ee-ah'-i-ros}
#2384ἸακώβIakob{ee-ak-obe'}
#2385ἸάκωβοςIakobos{ee-ak'-o-bos}
#2386ἴαμαiama{ee'-am-ah}
#2387ἸαμβρῆςIambres{ee-am-brace'}
#2388ἸαννάIanna{ee-an-nah'}
#2389ἸάννηςIannes{ee-an-nace'}
#2390ἰάομαιiaomai{ee-ah'-om-ahee}
#2391ἸαρέδIared{ee-ar'-ed}
#2392ἴασιςiasis{ee'-as-is}
#2393ἰάσπιςiaspis{ee'-as-pis}
#2394ἸάσωνIason{ee-as'-oan}
#2395ἰατρόςiatros{ee-at-ros'}
#2396ἴδεide{id'-eh}
#2397ἰδέαidea{id-eh'-ah}
#2398ἴδιοςidios{id'-ee-os}
#2399ἰδιώτηςidiotes{id-ee-o'-tace}
#2400ἰδούidou{id-oo'}
#2401ἸδουμαίαIdoumaia{id-oo-mah'-yah}
#2402ἱδρώςhidros{hid-roce'}
#2403ἸεζάβελIezabel{ee-ed-zab-ale'}
#2404ἹεράπολιςHierapolis{hee-er-ap'-ol-is}
#2405ἱερατείαhierateia{hee-er-at-i'-ah}
#2406ἱεράτευμαhierateuma{hee-er-at'-yoo-mah}
#2407ἱερατεύωhierateuo{hee-er-at-yoo'-o}
#2408ἸερεμίαςIeremias{hee-er-em-ee'-as}
#2409ἱερεύςhiereus{hee-er-yooce'}
#2410ἸεριχώHiericho{hee-er-ee-kho'}
#2411ἱερόνhieron{hee-er-on'}
#2412ἱεροπρεπήςhieroprepes{hee-er-op-rep-ace'}
#2413ἱερόςhieros{hee-er-os'}
#2414ἹεροσόλυμαHierosoluma{hee-er-os-ol'-oo-mah}
#2415ἹεροσολυμίτηςHierosolumites{hee-er-os-ol-oo-mee'-tace}
#2416ἱεροσυλέωhierosuleo{hee-er-os-ool-eh'-o}
#2417ἱερόσυλοςhierosulos{hee-er-os'-oo-los}
#2418ἱερουργέωhierourgeo{hee-er-oorg-eh'-o}
#2419ἸερουσαλήμHierousalem{hee-er-oo-sal-ame'}
#2420ἱερωσύνηhierosune{hee-er-o-soo'-nay}
#2421ἸεσσαίIessai{es-es-sah'-ee}
#2422ἸεφθάεIephthae{ee-ef-thah'-eh}
#2423ἸεχονίαςIechonias{ee-ekh-on-ee'-as}
#2424ἸησοῦςIesous{ee-ay-sooce'}
#2425ἱκανόςhikanos{hik-an-os'}
#2426ἱκανότηςhikanotes{hik-an-ot'-ace}
#2427ἱκανόωhikanoo{hik-an-o'-o}
#2428ἱκετηρίαhiketeria{hik-et-ay-ree'-ah}
#2429ἰκμάςhikmas{hik-mas'}
#2430ἸκόνιονIkonion{ee-kon'-ee-on}
#2431ἱλαρόςhilaros{hil-ar-os'}
#2432ἱλαρότηςhilarotes{hil-ar-ot'-ace}
#2433ἱλάσκομαιhilaskomai{hil-as'-kom-ahee}
#2434ἱλασμόςhilasmos{hil-as-mos'}
#2435ἱλαστήριονhilasterion{hil-as-tay'-ree-on}
#2436ἵλεωςhileos{hil'-eh-oce}
#2437ἸλλυρικόνIllurikon{il-loo-ree-kon'}
#2438ἱμάςhimas{hee-mas'}
#2439ἱματίζωhimatizo{him-at-id'-zo}
#2440ἱμάτιονhimation{him-at'-ee-on}
#2441ἱματισμόςhimatismos{him-at-is-mos'}
#2442ἱμείρομαιhimeiromai{him-i'-rom-ahee}
#2443ἵναhina{hin'-ah}
#2444ἱνατίhinati{hin-at-ee'}
#2445ἸόππηIoppe{ee-op'-pay}
#2446ἸορδάνηςIordanes{ee-or-dan'-ace}
#2447ἰόςios{ee-os'}
#2448ἸουδάIouda{ee-oo-dah'}
#2449ἸουδαίαIoudaia{ee-oo-dah'-yah}
#2450ἸουδαΐζωIoudaizo{ee-oo-dah-id'-zo}
#2451ἸουδαϊκόςIoudaikos{ee-oo-dah-ee-kos'}
#2452ἸουδαϊκῶςIoudaikos{ee-oo-dah-ee-koce'}
#2453ἸουδαῖοςIoudaios{ee-oo-dah'-yos}
#2454ἸουδαϊσμόςIoudaismos{ee-oo-dah-is-mos'}
#2455ἸούδαςIoudas{ee-oo-das'}
#2456ἸουλίαIoulia{ee-oo-lee'-ah}
#2457ἸούλιοςIoulios{ee-oo'-lee-os}
#2458ἸουνιᾶςIounias{ee-oo-nee'-as}
#2459ἸοῦστοςIoustos{ee-ooce'-tos}
#2460ἱππεύςhippeus{hip-yooce'}
#2461ἱππικονhippikon{hip-pee-kon'}
#2462ἵπποςhippos{hip'-pos}
#2463ἶριςiris{ee'-ris}
#2464ἸσαάκIsaak{ee-sah-ak'}
#2465ἰσάγγελοςisaggelos{ee-sang'-el-los}
#2466ἸσσαχάρIsachar{ee-sakh-ar'}
#2467ἴσημιisemi{is'-ay-mee}
#2468ἴσθιisthi{is'-thee}
#2469ἸσκαριώτηςIskariotes{is-kar-ee-o'-tace}
#2470ἴσοςisos{ee'-sos}
#2471ἰσότηςisotes{ee-sot'-ace}
#2472ἰσότιμοςisotimos{ee-sot'-ee-mos}
#2473ἰσόψυχοςisopsuchos{ee-sop'-soo-khos}
#2474ἸσραήλIsrael{is-rah-ale'}
#2475ἸσραηλίτηςIsraelites{is-rah-ale-ee'-tace}
#2476ἵστημιhistemi{his'-tay-mee}
#2477ἱστορέωhistoreo{his-tor-eh'-o}
#2478ἰσχυρόςischuros{is-khoo-ros'}
#2479ἰσχύςischus{is-khoos'}
#2480ἰσχύωischuo{is-khoo'-o}
#2481ἴσωςisos{ee'-soce}
#2482ἸταλίαItalia{ee-tal-ee'-ah}
#2483ἸταλικόςItalikos{ee-tal-ee-kos'}
#2484ἸτουραίαItouraia{ee-too-rah'-yah}
#2485ἰχθύδιονichthudion{ikh-thoo'-dee-on}
#2486ἰχθύςichthus{ikh-thoos'}
#2487ἴχνοςichnos{ikh'-nos}
#2488ἸωαθάμIoatham{ee-o-ath'-am}
#2489ἸωάνναIoanna{ee-o-an'-nah}
#2490ἸωαννᾶςIoannas{ee-o-an-nas'}
#2491ἸωάννηςIoannes{ee-o-an'-nace}
#2492ἸώβIob{ee-obe'}
#2493ἸωήλIoel{ee-o-ale'}
#2494ἸωνάνIonan{ee-o-nan'}
#2495ἸωνᾶςIonas{ee-o-nas'}
#2496ἸωράμIoram{ee-o-ram'}
#2497ἸωρείμIoreim{ee-o-rime'}
#2498ἸωσαφάτIosaphat{ee-o-saf-at'}
#2499ἸωσήIose{ee-o-say'}
#2500ἸωσῆςIoses{ee-o-sace'}
#2501ἸωσήφIoseph{ee-o-safe'}
#2502ἸωσίαςIosias{ee-o-see'-as}
#2503ἰῶταiota{ee-o'-tah}

Κ

(Kappa)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#2504κἀγώkago{kag-o'}
#2505καθάkatha{kath-ah'}
#2506καθαίρεσιςkathairesis{kath-ah'-ee-res-is}
#2507καθαιρέωkathaireo{kath-ahee-reh'-o}
#2508καθαίρωkathairo{kath-ah'-ee-ro}
#2509καθάπερkathaper{kath-ap'-er}
#2510καθάπτωkathapto{kath-ap'-to}
#2511καθαρίζωkatharizo{kath-ar-id'-zo}
#2512καθαρισμόςkatharismos{kath-ar-is-mos'}
#2513καθαρόςkatharos{kath-ar-os'}
#2514καθαρότηςkatharotes{kath-ar-ot'-ace}
#2515καθέδραkathedra{kath-ed'-rah}
#2516καθέζομαιkathezomai{kath-ed'-zom-ahee}
#2517καθεξῆςkathexes{kath-ex-ace'}
#2518καθεύδωkatheudo{kath-yoo'-do}
#2519καθηγητήςkathegetes{kath-ayg-ay-tace'}
#2520καθήκωkatheko{kath-ay'-ko}
#2521κάθημαιkathemai{kath'-ay-mahee}
#2522καθημερινόςkathemerinos{kath-ay-mer-ee-nos'}
#2523καθίζωkathizo{kath-id'-zo}
#2524καθίημιkathiemi{kath-ee'-ay-mee}
#2525καθίστημιkathistemi{kath-is'-tay-mee}
#2526καθόkatho{kath-o'}
#2527καθόλουkatholou{kath-ol'-oo}
#2528καθοπλίζωkathoplizo{kath-op-lid'-zo}
#2529καθοράωkathorao{kath-or-ah'-o}
#2530καθότιkathoti{kath-ot'-ee}
#2531καθώςkathos{kath-oce'}
#2532καίkai{kahee}
#2533ΚαϊάφαςKaiaphas{kah-ee-af'-as}
#2534καίγεkaige{kah'-ee-gheh}
#2535ΚάϊνKain{kah'-in}
#2536ΚαϊνάνKainan{kah-ee-nan'}
#2537καινόςkainos{kahee-nos'}
#2538καινότηςkainotes{kahee-not'-ace}
#2539καίπερkaiper{kah'-ee-per}
#2540καιρόςkairos{kahee-ros'}
#2541ΚαῖσαρKaisar{kah'-ee-sar}
#2542ΚαισάρειαKaisereia{kahee-sar'-i-a}
#2543καίτοιkaitoi{kah'-ee-toy}
#2544καίτοιγεkaitoige{kah'-ee-toyg-eh}
#2545καίωkaio{kah'-yo}
#2546κἀκεῖkakei{kak-i'}
#2547κἀκεῖθενkakeithen{kak-i'-then}
#2548κἀκεῖνοςkakeinos{kak-i'-nos}
#2549κακίαkakia{kak-ee'-ah}
#2550κακοήθειαkakoetheia{kak-o-ay'-thi-ah}
#2551κακολογέωkakologeo{kak-ol-og-eh'-o}
#2552κακοπάθειαkakopatheia{kak-op-ath'-i-ah}
#2553κακοπαθέωkakopatheo{kak-op-ath-eh'-o}
#2554κακοποιέωkakopoieo{kak-op-oy-eh'-o}
#2555κακοποιόςkakopoios{kak-op-oy-os'}
#2556κακόςkakos{kak-os'}
#2557κακοῦργοςkakourgos{kak-oor'-gos}
#2558κακουχέωkakoucheo{kak-oo-kheh'-o}
#2559κακόωkakoo{kak-o'-o}
#2560κακῶςkakos{kak-oce'}
#2561κάκωσιςkakosis{kak'-o-sis}
#2562καλάμηkalame{kal-am'-ay}
#2563κάλαμοςkalamos{kal'-am-os}
#2564καλέωkaleo{kal-eh'-o}
#2565καλλιέλαιοςkallielaios{kal-le-el'-ah-yos}
#2566κάλλιονkallion{kal-lee'-on}
#2567καλοδιδάσκαλοςkalodidaskalos{kal-od-id-as'-kal-os}
#2568Καλοὶ ΛιμένεςKaloi Limenes{kal-oy' lee-men'-es}
#2569καλοποιέωkalopoieo{kal-op-oy-eh'-o}
#2570καλόςkalos{kal-os'}
#2571κάλυμμαkaluma{kal'-oo-mah}
#2572καλύπτωkalupto{kal-oop'-to}
#2573καλῶςkalos{kal-oce'}
#2574κάμηλοςkamelos{kam'-ay-los}
#2575κάμινοςkaminos{kam'-ee-nos}
#2576καμμύωkammuo{kam-moo'-o}
#2577κάμνωkamno{kam'-no}
#2578κάμπτωkampto{kamp'-to}
#2579κἄνkan{kan}
#2580ΚανάKana{kan-ah'}
#2581ΚανανίτηςKananites{kan-an-ee'-tace}
#2582ΚανδάκηKandake{kan-dak'-ay}
#2583κανώνkanon{kan-ohn'}
#2584ΚαπερναούμKapernaoum{cap-er-nah-oom'}
#2585καπηλεύωkapeleuo{kap-ale-yoo'-o}
#2586καπνόςkapnos{kap-nos'}
#2587ΚαππαδοκίαKappadokia{kap-pad-ok-ee'-ah}
#2588καρδίαkardia{kar-dee'-ah}
#2589καρδιογνώστηςkardiognostes{kar-dee-og-noce'-tace}
#2590καρπόςkarpos{kar-pos'}
#2591ΚάρποςKarpos{kar'-pos}
#2592καρποφορέωkarpophoreo{kar-pof-or-eh'-o}
#2593καρποφόροςkarpophoros{kar-pof-or'-os}
#2594καρτερέωkartereo{kar-ter-eh'-o}
#2595κάρφοςkarphos{kar'-fos}
#2596κατάkata{kat-ah'}
#2597καταβαίνωkatabaino{kat-ab-ah'-ee-no}
#2598καταβάλλωkataballo{kat-ab-al'-lo}
#2599καταβαρέωkatabareo{kat-ab-ar-eh'-o}
#2600κατάβασιςkatabasis{kat-ab'-as-is}
#2601καταβιβάζωkatabibazo{kat-ab-ib-ad'-zo}
#2602καταβολήkatabole{kat-ab-ol-ay'}
#2603καταβραβεύωkatabrabeuo{kat-ab-rab-yoo'-o}
#2604καταγγελεύςkataggeleus{kat-ang-gel-yooce'}
#2605καταγγέλλωkataggello{kat-ang-gel'-lo}
#2606καταγελάωkatagelao{kat-ag-el-ah'-o}
#2607καταγινώσκωkataginosko{kat-ag-in-o'-sko}
#2608κατάγνυμιkatagnumi{kat-ag'-noo-mee}
#2609κατάγωkatago{kat-ag'-o}
#2610καταγωνίζομαιkatagonizomai{kat-ag-o-nid'-zom-ahee}
#2611καταδέωkatadeo{kat-ad-eh'-o}
#2612κατάδηλοςkatadelos{kat-ad'-ay-los}
#2613καταδικάζωkatadikazo{kat-ad-ik-ad'-zo}
#2614καταδιώκωkatadioko{kat-ad-ee-o'-ko}
#2615καταδουλόωkatadouloo{kat-ad-oo-lo'-o}
#2616καταδυναστεύωkatadunasteuo{kat-ad-oo-nas-tyoo'-o}
#2617καταισχύνωkataischuno{kat-ahee-skhoo'-no}
#2618κατακαίωkatakaio{kat-ak-ah'-ee-o}
#2619κατακαλύπτωkatakalupto{kat-ak-al-oop'-to}
#2620κατακαυχάομαιkatakauchaomai{kat-ak-ow-khah'-om-ahee}
#2621κατάκειμαιkatakeimai{kat-ak'-i-mahee}
#2622κατακλάωkataklao{kat-ak-lah'-o}
#2623κατακλείωkatakleio{kat-ak-li'-o}
#2624κατακληροδοτέωkataklerodoteo{kat-ak-lay-rod-ot-eh'-o}
#2625κατακλίνωkataklino{kat-ak-lee'-no}
#2626κατακλύζωkatakluzo{kat-ak-lood'-zo}
#2627κατακλυσμόςkataklusmos{kat-ak-looce-mos'}
#2628κατακολουθέωkatakoloutheo{kat-ak-ol-oo-theh'-o}
#2629κατακόπτωkatakopto{kat-ak-op'-to}
#2630κατακρημνίζωkatakremnizo{kat-ak-rame-nid'-zo}
#2631κατάκριμαkatakrima{kat-ak'-ree-mah}
#2632κατακρίνωkatakrino{kat-ak-ree'-no}
#2633κατάκρισιςkatakrisis{kat-ak'-ree-sis}
#2634κατακυριεύωkatakurieuo{kat-ak-oo-ree-yoo'-o}
#2635καταλαλέωkatalaleo{kat-al-al-eh'-o}
#2636καταλαλιάkatalalia{kat-al-al-ee'-ah}
#2637κατάλαλοςkatalalos{kat-al'-al-os}
#2638καταλαμβάνωkatalambano{kat-al-am-ban'-o}
#2639καταλέγωkatalego{kat-al-eg'-o}
#2640κατάλειμμαkataleimma{kat-al'-ime-mah}
#2641καταλείπωkataleipo{kat-al-i'-po}
#2642καταλιθάζωkatalithazo{kat-al-ith-ad'-zo}
#2643καταλλαγήkatallage{kat-al-lag-ay'}
#2644καταλλάσσωkatallasso{kat-al-las'-so}
#2645κατάλοιποςkataloipos{kat-al'-oy-pos}
#2646κατάλυμαkataluma{kat-al'-oo-mah}
#2647καταλύωkataluo{kat-al-oo'-o}
#2648καταμανθάνωkatamanthano{kat-am-an-than'-o}
#2649καταμαρτυρέωkatamartureo{kat-am-ar-too-reh'-o}
#2650καταμένωkatameno{kat-am-en'-o}
#2651καταμόναςkatamonas{kat-am-on'-as}
#2652κατανάθεμαkatanathema{kat-an-ath'-em-ah}
#2653καταναθεματίζωkatanathematizo{kat-an-ath-em-at-id'-zo}
#2654καταναλίσκωkatanalisko{kat-an-al-is'-ko}
#2655καταναρκάωkatanarkao{kat-an-ar-kah'-o}
#2656κατανεύωkataneuo{kat-an-yoo'-o}
#2657κατανοέωkatanoeo{kat-an-o-eh'-o}
#2658καταντάωkatantao{kat-an-tah'-o}
#2659κατάνυξιςkatanuxis{kat-an'-oox-is}
#2660κατανύσσωkatanusso{kat-an-oos'-so}
#2661καταξιόωkataxioo{kat-ax-ee-o'-o}
#2662καταπατέωkatapateo{kat-ap-at-eh'-o}
#2663κατάπαυσιςkatapausis{kat-ap'-ow-sis}
#2664καταπαύωkatapauo{kat-ap-ow'-o}
#2665καταπέτασμαkatapetasma{kat-ap-et'-as-mah}
#2666καταπίνωkatapino{kat-ap-ee'-no}
#2667καταπίπτωkatapipto{kat-ap-ip'-to}
#2668καταπλέωkatapleo{kat-ap-leh'-o}
#2669καταπονέωkataponeo{kat-ap-on-eh'-o}
#2670καταποντίζωkatapontizo{kat-ap-on-tid'-zo}
#2671κατάραkatara{kat-ar'-ah}
#2672καταράομαιkataraomai{kat-ar-ah'-om-ahee}
#2673καταργέωkatargeo{kat-arg-eh'-o}
#2674καταριθμέωkatarithmeo{kat-ar-ith-meh'-o}
#2675καταρτίζωkatartizo{kat-ar-tid'-zo}
#2676κατάρτισιςkatartisis{kat-ar'-tis-is}
#2677καταρτισμόςkatartismos{kat-ar-tis-mos'}
#2678κατασείωkataseio{kat-as-i'-o}
#2679κατασκάπτωkataskapto{kat-as-kap'-to}
#2680κατασκευάζωkataskeuazo{kat-ask-yoo-ad'-zo}
#2681κατασκηνόωkataskenoo{kat-as-kay-no'-o}
#2682κατασκήνωσιςkataskenosis{kat-as-kay'-no-sis}
#2683κατασκιάζωkataskiazo{kat-as-kee-ad'-zo}
#2684κατασκοπέωkataskopeo{kat-as-kop-eh'-o}
#2685κατάσκοποςkataskopos{kat-as'-kop-os}
#2686κατασοφίζομαιkatasophizomai{kat-as-of-id'-zom-ahee}
#2687καταστέλλωkatastello{kat-as-tel'-lo}
#2688κατάστημαkatastema{kat-as'-tay-mah}
#2689καταστολήkatastole{kat-as-tol-ay'}
#2690καταστρέφωkatastrepho{kat-as-tref'-o}
#2691καταστρηνιάωkatastreniao{kat-as-tray-nee-ah'-o}
#2692καταστροφήkatastrophe{kat-as-trof-ay'}
#2693καταστρώννυμιkatastronnumi{kat-as-trone'-noo-mee}
#2694κατασύρωkatasuro{kat-as-oo'-ro}
#2695κατασφάττωkatasphatto{kat-as-fat'-to}
#2696κατασφραγίζωkatasphragizo{kat-as-frag-id'-zo}
#2697κατάσχεσιςkataschesis{kat-as'-khes-is}
#2698κατατίθημιkatatithemi{kat-at-ith'-ay-mee}
#2699κατατομήkatatome{kat-at-om-ay'}
#2700κατατοξεύωkatatoxeuo{kat-at-ox-yoo'-o}
#2701κατατρέχωkatatrecho{kat-at-rekh'-o}
#2702καταφέρωkataphero{kat-af-er'-o}
#2703καταφεύγωkatapheugo{kat-af-yoo'-go}
#2704καταφθείρωkataphtheiro{kat-af-thi'-ro}
#2705καταφιλέωkataphileo{kat-af-ee-leh'-o}
#2706καταφρονέωkataphroneo{kat-af-ron-eh'-o}
#2707καταφρονητήςkataphronetes{kat-af-ron-ay-tace'}
#2708καταχέωkatacheo{kat-akh-eh'-o}
#2709καταχθόνιοςkatachthonios{kat-akh-thon'-ee-os}
#2710καταχράομαιkatachraomai{kat-akh-rah'-om-ahee}
#2711καταψύχωkatapsucho{kat-ap-soo'-kho}
#2712κατείδωλοςkateidolos{kat-i'-do-los}
#2713κατέναντιkatenanti{kat-en'-an-tee}
#2714κατενώπιονkatenopion{kat-en-o'-pee-on}
#2715κατεξουσιάζωkatexousiazo{kat-ex-oo-see-ad'-zo}
#2716κατεργάζομαιkatergazomai{kat-er-gad'-zom-ahee}
#2718κατέρχομαιkaterchomai{kat-er'-khom-ahee}
#2719κατεσθίωkatesthio{kat-es-thee'-o}
#2720κατευθύνωkateuthuno{kat-yoo-thoo'-no}
#2721κατεφίστημιkatephistemi{kat-ef-is'-tay-mee}
#2722κατέχωkatecho{kat-ekh'-o}
#2723κατηγορέωkategoreo{kat-ay-gor-eh'-o}
#2724κατηγορίαkategoria{kat-ay-gor-ee'-ah}
#2725κατήγοροςkategoros{kat-ay'-gor-os}
#2726κατήφειαkatepheia{kat-ay'-fi-ah}
#2727κατηχέωkatecheo{kat-ay-kheh'-o}
#2728κατιόωkatioo{kat-ee-o'-o}
#2729κατισχύωkatischuo{kat-is-khoo'-o}
#2730κατοικέωkatoikeo{kat-oy-keh'-o}
#2731κατοίκησιςkatoikesis{kat-oy'-kay-sis}
#2732κατοικητήριονkatoiketerion{kat-oy-kay-tay'-ree-on}
#2733κατοικίαkatoikia{kat-oy-kee'-ah}
#2734κατοπτρίζομαιkatoptrizomai{kat-op-trid'-zom-ahee}
#2735κατόρθωμαkatorthoma{kat-or'-tho-mah}
#2736κάτωkato{kat'-o}
#2737κατώτεροςkatoteros{kat-o'-ter-os}
#2738καῦμαkauma{kow'-mah}
#2739καυματίζωkaumatizo{kow-mat-id'-zo}
#2740καῦσιςkausis{kow'-sis}
#2741καυσόωkausoo{kow-so'-o}
#2742καύσωνkauson{kow'-sone}
#2743καυτηριάζωkauteriazo{kow-tay-ree-ad'-zo}
#2744καυχάομαιkauchaomai{kow-khah'-om-ahee}
#2745καύχημαkauchema{kow'-khay-mah}
#2746καύχησιςkauchesis{kow'-khay-sis}
#2747ΚεγχρεαίKegchreai{keng-khreh-a'-hee}
#2748ΚεδρώνKedron{ked-rone'}
#2749κεῖμαιkeimai{ki'-mahee}
#2750κειρίαkeiria{ki-ree'-ah}
#2751κείρωkeiro{ki'-ro}
#2752κέλευσμαkeleusma{kel'-yoos-mah}
#2753κελεύωkeleuo{kel-yoo'-o}
#2754κενοδοξίαkenodoxia{ken-od-ox-ee'-ah}
#2755κενόδοξοςkenodoxos{ken-od'-ox-os}
#2756κενόςkenos{ken-os'}
#2757κενοφωνίαkenophonia{ken-of-o-nee'-ah}
#2758κενόωkenoo{ken-o'-o}
#2759κέντρονkentron{ken'-tron}
#2760κεντυρίωνkenturion{ken-too-ree'-ohn}
#2761κενῶςkenos{ken-oce'}
#2762κεραίαkeraia{ker-ah'-yah}
#2763κεραμεύςkerameus{ker-am-yooce'}
#2764κεραμικόςkeramikos{ker-am-ik-os'}
#2765κεράμιονkeramion{ker-am'-ee-on}
#2766κέραμοςkeramos{ker'-am-os}
#2767κεράννυμιkerannumi{ker-an'-noo-mee}
#2768κέραςkeras{ker'-as}
#2769κεράτιονkeration{ker-at'-ee-on}
#2770κερδαίνωkerdaino{ker-dah'-ee-no}
#2771κέρδοςkerdos{ker'-dos}
#2772κέρμαkerma{ker'-mah}
#2773κερματιστήςkermatistes{ker-mat-is-tace'}
#2774κεφάλαιονkephalaion{kef-al'-ah-yon}
#2775κεφαλαιόωkephalaioo{kef-al-ahee-o'-o}
#2776κεφαλήkephale{kef-al-ay'}
#2777κεφαλίςkephalis{kef-al-is'}
#2778κῆνσοςkensos{kane'-sos}
#2779κῆποςkepos{kay'-pos}
#2780κηπουρόςkepouros{kay-poo-ros'}
#2781κηρίονkerion{kay-ree'-on}
#2782κήρυγμαkerugma{kay'-roog-mah}
#2783κῆρυξkerux{kay'-roox}
#2784κηρύσσωkerusso{kay-roos'-so}
#2785κῆτοςketos{kay'-tos}
#2786ΚηφᾶςKephas{kay-fas'}
#2787κιβωτόςkibotos{kib-o-tos'}
#2788κιθάραkithara{kith-ar'-ah}
#2789κιθαρίζωkitharizo{kith-ar-id'-zo}
#2790κιθαρῳδόςkitharodos{kith-ar-o'-dos}
#2791ΚιλικίαKilikia{kil-ik-ee'-ah}
#2792κι[ν]νάμωμονkinamomon{kin-am'-o-mon}
#2793κινδυνεύωkinduneuo{kin-doon-yoo'-o}
#2794κίνδυνοςkindunos{kin'-doo-nos}
#2795κινέωkineo{kin-eh'-o}
#2796κίνησιςkinesis{kin'-ay-sis}
#2797ΚίςKis{kis}
#2798κλάδοςklados{klad'-os}
#2799κλαίωklaio{klah'-yo}
#2800κλάσιςklasis{klas'-is}
#2801κλάσμαklasma{klas'-mah}
#2802ΚλαύδηKlaude{klow'-day}
#2803ΚλαυδίαKlaudia{klow-dee'-ah}
#2804ΚλαύδιοςKlaudios{klow'-dee-os}
#2805κλαυθμόςklauthmos{klowth-mos'}
#2806κλάωklao{klah'-o}
#2807κλείςkleis{klice}
#2808κλείωkleio{kli'-o}
#2809κλέμμαklemma{klem'-mah}
#2810ΚλεοπᾶςKleopas{kleh-op'-as}
#2811κλέοςkleos{kleh'-os}
#2812κλέπτηςkleptes{klep'-tace}
#2813κλέπτωklepto{klep'-to}
#2814κλῆμαklema{kaly'-mah}
#2815ΚλήμηςKlemes{klay'-mace}
#2816κληρονομέωkleronomeo{klay-ron-om-eh'-o}
#2817κληρονομίαkleronomia{klay-ron-om-ee'-ah}
#2818κληρονόμοςkleronomos{klay-ron-om'-os}
#2819κλῆροςkleros{klay'-ros}
#2820κληρόωkleroo{klay-ro'-o}
#2821κλῆσιςklesis{klay'-sis}
#2822κλητόςkletos{klay-tos'}
#2823κλίβανοςklibanos{klib'-an-os}
#2824κλίμαklima{klee'-mah}
#2825κλίνηkline{klee'-nay}
#2826κλινίδιονklinidion{klin-id'-ee-on}
#2827κλίνωklino{klee'-no}
#2828κλισίαklisia{klee-see'-ah}
#2829κλοπήklope{klop-ay'}
#2830κλύδωνkludon{kloo'-dohn}
#2831κλυδωνίζομαιkludonizomai{kloo-do-nid'-zom-ahee}
#2832ΚλωπᾶςKlopas{klo-pas'}
#2833κνήθωknetho{knay'-tho}
#2834ΚνίδοςKnidos{knee'-dos}
#2835κοδράντηςkodrantes{kod-ran'-tace}
#2836κοιλίαkoilia{koy-lee'-ah}
#2837κοιμάωkoimao{koy-mah'-o}
#2838κοίμησιςkoimesis{koy'-may-sis}
#2839κοινόςkoinos{koy-nos'}
#2840κοινόωkoinoo{koy-no'-o}
#2841κοινωνέωkoinoneo{koy-no-neh'-o}
#2842κοινωνίαkoinonia{koy-nohn-ee'-ah}
#2843κοινωνικόςkoinonikos{koy-no-nee-kos'}
#2844κοινωνόςkoinonos{koy-no-nos'}
#2845κοίτηkoite{koy'-tay}
#2846κοιτώνkoiton{koy-tone'}
#2847κόκκινοςkokkinos{kok'-kee-nos}
#2848κόκκοςkokkos{kok'-kos}
#2849κολάζωkolazo{kol-ad'-zo}
#2850κολακείαkolakeia{kol-ak-i'-ah}
#2851κόλασιςkolasis{kol'-as-is}
#2852κολαφίζωkolaphizo{kol-af-id'-zo}
#2853κολλάωkollao{kol-lah'-o}
#2854κολλούριονkollourion{kol-loo'-ree-on}
#2855κολλυβιστήςkollubistes{kol-loo-bis-tace'}
#2856κολοβόωkoloboo{kol-ob-o'-o}
#2857ΚολοσσαίKolossai{kol-os-sah'-ee}
#2858ΚολοσσαεύςKolossaeus{kol-os-sayoos'}
#2859κόλποςkolpos{kol'-pos}
#2860κολυμβάωkolumbao{kol-oom-bah'-o}
#2861κολυμβήθραkolumbethra{kol-oom-bay'-thrah}
#2862κολωνίαkolonia{kol-o-nee'-ah}
#2863κομάωkomao{kom-ah'-o}
#2864κόμηkome{kom'-ay}
#2865κομίζωkomizo{kom-id'-zo}
#2866κομψότερονkompsoteron{komp-sot'-er-on}
#2867κονιάωkoniao{kon-ee-ah'-o}
#2868κονιορτόςkoniortos{kon-ee-or-tos'}
#2869κοπάζωkopazo{kop-ad'-zo}
#2870κοπετόςkopetos{kop-et-os'}
#2871κοπήkope{kop-ay'}
#2872κοπιάωkopiao{kop-ee-ah'-o}
#2873κόποςkopos{kop'-os}
#2874κοπρίαkopria{kop-ree'-ah}
#2875κόπτωkopto{kop'-to}
#2876κόραξkorax{kor'-ax}
#2877κοράσιονkorasion{kor-as'-ee-on}
#2878κορβᾶνkorban{kor-ban'}
#2879ΚόρεKore{kor-eh'}
#2880κορέννυμιkorennumi{kor-en'-noo-mee}
#2881ΚορίνθιοςKorinthios{kor-in'-thee-os}
#2882ΚόρινθοςKorinthos{kor'-in-thos}
#2883ΚορνήλιοςKornelios{kor-nay'-lee-os}
#2884κόροςkoros{kor'-os}
#2885κοσμέωkosmeo{kos-meh'-o}
#2886κοσμικόςkosmikos{kos-mee-kos'}
#2887κόσμιοςkosmios{kos'-mee-os}
#2888κοσμοκράτωρkosmokrator{kos-mok-fat'-ore}
#2889κόσμοςkosmos{kos'-mos}
#2890ΚούαρτοςKouartos{koo'-ar-tos}
#2891κοῦμιkoumi{koo'-mee}
#2892κουστωδίαkoustodia{koos-to-dee'-ah}
#2893κουφίζωkouphizo{koo-fid'-zo}
#2894κόφινοςkophinos{kof'-ee-nos}
#2895κράββατοςkrabbatos{krab'-bat-os}
#2896κράζωkrazo{krad'-zo}
#2897κραιπάληkraipale{krahee-pal'-ay}
#2898κρανίονkranion{kran-ee'-on}
#2899κράσπεδονkraspedon{kras'-ped-on}
#2900κραταιόςkrataios{krat-ah-yos'}
#2901κραταιόωkrataioo{krat-ah-yo'-o}
#2902κρατέωkrateo{krat-eh'-o}
#2903κράτιστοςkratistos{krat'-is-tos}
#2904κράτοςkratos{krat'-os}
#2905κραυγάζωkraugazo{krow-gad'-zo}
#2906κραυγήkrauge{krow-gay'}
#2907κρέαςkreas{kreh'-as}
#2908κρείσσωνkreisson{krice'-sone}
#2909κρείττωνkreitton{krite'-tohn}
#2910κρεμάννυμιkremannumi{krem-an'-noo-mee}
#2911κρημνόςkremnos{krame-nos'}
#2912ΚρήςKres{krace}
#2913ΚρήσκηςKreskes{krace'-kace}
#2914ΚρήτηKrete{kray'-tay}
#2915κριθήkrithe{kree-thay'}
#2916κρίθινοςkrithinos{kree'-thee-nos}
#2917κρίμαkrima{kree'-mah}
#2918κρίνονkrinon{kree'-non}
#2919κρίνωkrino{kree'-no}
#2920κρίσιςkrisis{kree'-sis}
#2921ΚρίσποςKrispos{kris'-pos}
#2922κριτήριονkriterion{kree-tay'-ree-on}
#2923κριτήςkrites{kree-tace'}
#2924κριτικόςkritikos{krit-ee-kos'}
#2925κρούωkrouo{kroo'-o}
#2926κρύπτηkrupte{kroop-tay'}
#2927κρυπτόςkruptos{kroop-tos'}
#2928κρύπτωkrupto{kroop'-to}
#2929κρυσταλλίζωkrustallizo{kroos-tal-lid'-zo}
#2930κρύσταλλοςkrustallos{kroos'-tal-los}
#2931κρυφῇkruphe{kroo-fay'}
#2932κτάομαιktaomai{ktah'-om-ahee}
#2933κτῆμαktema{ktay'-mah}
#2934κτῆνοςktenos{ktay'-nos}
#2935κτήτωρktetor{ktay'-tore}
#2936κτίζωktizo{ktid'-zo}
#2937κτίσιςktisis{ktis'-is}
#2938κτίσμαktisma{ktis'-mah}
#2939κτίστηςktistes{ktis-tace'}
#2940κυβείαkubeia{koo-bi'-ah}
#2941κυβέρνησιςkubernesis{koo-ber'-nay-sis}
#2942κυβερνήτηςkubernetes{koo-ber-nay'-tace}
#2943κυκλόθενkuklothen{koo-kloth'-en}
#2944κυκλόωkukloo{koo-klo'-o}
#2945κύκλῳkuklo{koo'-klo}
#2946κύλισμαkulisma{koo'-lis-mah}
#2947κυλιόωkulioo{koo-lee-o'-o}
#2948κυλλόςkullos{kool-los'}
#2949κῦμαkuma{koo'-mah}
#2950κύμβαλονkumbalon{koom'-bal-on}
#2951κύμινονkuminon{koo'-min-on}
#2952κυνάριονkunarion{koo-nar'-ee-on}
#2953ΚύπριοςKuprios{koo'-pree-os}
#2954ΚύπροςKupros{koo'-pros}
#2955κύπτωkupto{koop'-to}
#2956ΚυρηναῖοςKurenaios{koo-ray-nah'-yos}
#2957ΚυρήνηKurene{koo-ray'-nay}
#2958ΚυρήνιοςKurenios{koo-ray'-nee-os}
#2959κυρίαKuria{koo-ree'-ah}
#2960κυριακόςkuriakos{koo-ree-ak-os'}
#2961κυριεύωkurieuo{ko-ree-yoo'-o}
#2962κύριοςkurios{koo'-ree-os}
#2963κυριότηςkuriotes{koo-ree-ot'-ace}
#2964κυρόωkuroo{koo-ro'-o}
#2965κύωνkuon{koo'-ohn}
#2966κῶλονkolon{ko'-lon}
#2967κωλύωkoluo{ko-loo'-o}
#2968κώμηkome{ko'-may}
#2969κωμόπολιςkomopolis{ko-mop'-ol-is}
#2970κῶμοςkomos{ko'-mos}
#2971κώνωψkonops{ko'-nopes}
#2972ΚῶςKos{koce}
#2973ΚωσάμKosam{ko-sam'}
#2974κωφόςkophos{ko-fos'}

Λ

(Lamda)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#2975λαγχάνωlagchano{lang-khan'-o}
#2976ΛάζαροςLazaros{lad'-zar-os}
#2977λάθρᾳlathra{lath'-rah}
#2978λαῖλαψlailaps{lah'-ee-laps}
#2979λακτίζωlaktizo{lak-tid'-zo}
#2980λαλέωlaleo{lal-eh'-o}
#2981λαλιάlalia{lal-ee-ah'}
#2982λαμάlama{lam-ah'}
#2983λαμβάνωlambano{lam-ban'-o}
#2984ΛάμεχLamech{lam'-ekh}
#2985λαμπάςlampas{lam-pas'}
#2986λαμπρόςlampros{lam-pros'}
#2987λαμπρότηςlamprotes{lam-prot'-ace}
#2988λαμπρῶςlampros{lam-proce'}
#2989λάμπωlampo{lam'-po}
#2990λανθάνωlanthano{lan-than'-o}
#2991λαξευτόςlaxeutos{lax-yoo-tos'}
#2992λαόςlaos{lah-os'}
#2993ΛαοδίκειαLaodikeia{lah-od-ik'-i-ah}
#2994ΛαοδικεύςLaodikeus{lah-od-ik-yooce'}
#2995λάρυγξlarugx{lar'-oongks}
#2996ΛασαίαLasaia{las-ah'-yah}
#2997λάσχωlascho{las'-kho}
#2998λατομέωlatomeo{lat-om-eh'-o}
#2999λατρείαlatreia{lat-ri'-ah}
#3000λατρεύωlatreuo{lat-ryoo'-o}
#3001λάχανονlachanon{lakh'-an-on}
#3002ΛεββαῖοςLebbaios{leb-bah'-yos}
#3003λεγιώνlegion{leg-i-ohn'}
#3004λέγωlego{leg'-o}
#3005λεῖμμαleimma{lime'-mah}
#3006λεῖοςleios{li'-os}
#3007λείπωleipo{li'-po}
#3008λειτουργέωleitourgeo{li-toorg-eh'-o}
#3009λειτουργίαleitourgia{li-toorg-ee'-ah}
#3010λειτουργικόςleitourgikos{li-toorg-ik-os'}
#3011λειτουργόςleitourgos{li-toorg-os'}
#3012λέντιονlention{len'-tee-on}
#3013λεπίςlepis{lep-is'}
#3014λέπραlepra{lep'-rah}
#3015λεπρόςlepros{lep-ros'}
#3016λεπτόνlepton{lep-ton'}
#3017ΛευίLeui{lyoo'-ee}
#3018ΛευίςLeuis{lyoo-is'}
#3019ΛευίτηςLeuites{lyoo-ee'-tace}
#3020ΛευιτικόςLeuitikos{lyoo-it'-ee-kos}
#3021λευκαίνωleukaino{lyoo-kah'-ee-no}
#3022λευκόςleukos{lyoo-kos'}
#3023λέωνleon{leh-ohn'}
#3024λήθηlethe{lay'-thay}
#3025ληνόςlenos{lay-nos'}
#3026λῆροςleros{lay'-ros}
#3027λῃστήςlestes{lace-tace'}
#3028λῆψιςlepsis{lape'-sis}
#3029λίανlian{lee'-an}
#3030λίβανοςlibanos{lib'-an-os}
#3031λιβανωτόςlibanotos{lib-an-o-tos'}
#3032ΛιβερτῖνοςLibertinos{lib-er-tee'-nos}
#3033ΛιβύηLibue{lib-oo'-ay}
#3034λιθάζωlithazo{lith-ad'-zo}
#3035λίθινοςlithinos{lith-ee'-nos}
#3036λιθοβολέωlithoboleo{lith-ob-ol-eh'-o}
#3037λίθοςlithos{lee'-thos}
#3038λιθόστρωτοςlithostrotos{lith-os'-tro-tos}
#3039λικμάωlikmao{lik-mah'-o}
#3040λιμήνlimen{lee-mane'}
#3041λίμνηlimne{lim'-nay}
#3042λιμόςlimos{lee-mos'}
#3043λίνονlinon{lee'-non}
#3044ΛίνοςLinos{lee'-nos}
#3045λιπαρόςliparos{lip-ar-os'}
#3046λίτραlitra{lee'-trah}
#3047λίψlips{leeps}
#3048λογείαlogeia{log-ee'-ah}
#3049λογίζομαιlogizomai{log-id'-zom-ahee}
#3050λογικόςlogikos{log-ik-os'}
#3051λόγιονlogion{log'-ee-on}
#3052λόγιοςlogios{log'-ee-os}
#3053λογισμόςlogismos{log-is-mos'}
#3054λογομαχέωlogomacheo{log-om-akh-eh'-o}
#3055λογομαχίαlogomachia{log-om-akh-ee'-ah}
#3056λόγοςlogos{log'-os}
#3057λόγχηlogche{long'-khay}
#3058λοιδορέωloidoreo{loy-dor-eh'-o}
#3059λοιδορίαloidoria{loy-dor-ee'-ah}
#3060λοίδοροςloidoros{loy'-dor-os}
#3061λοιμόςloimos{loy'-mos}
#3062λοιποίloipoy{loy-poy'}
#3063λοιπόνloipon{loy-pon'}
#3064λοιποῦloipou{loy-poo'}
#3065ΛουκᾶςLoukas{loo-kas'}
#3066ΛούκιοςLoukios{loo'-kee-os}
#3067λουτρόνloutron{loo-tron'}
#3068λούωlouo{loo'-o}
#3069ΛύδδαLudda{lud'-dah}
#3070ΛυδίαLudia{loo-dee'-ah}
#3071ΛυκαονίαLukaonia{loo-kah-on-ee'-ah}
#3072ΛυκαονιστίLukaonisti{loo-kah-on-is-tee'}
#3073ΛυκίαLukia{loo-kee'-ah}
#3074λύκοςlukos{loo'-kos}
#3075λυμαίνομαιlumainomai{loo-mah'-ee-nom-ahee}
#3076λυπέωlupeo{loo-peh'-o}
#3077λύπηlupe{loo'-pay}
#3078ΛυσανίαςLusanias{loo-san-ee'-as}
#3079ΛυσίαςLusias{loo-see'-as}
#3080λύσιςlusis{loo'-sis}
#3081λυσιτελεῖlusitelei{loo-sit-el-i'}
#3082ΛύστραLustra{loos'-trah}
#3083λύτρονlutron{loo'-tron}
#3084λυτρόωlutroo{loo-tro'-o}
#3085λύτρωσιςlutrosis{loo'-tro-sis}
#3086λυτρωτήςlutrotes{loo-tro-tace'}
#3087λυχνίαluchnia{lookh-nee'-ah}
#3088λύχνοςluchnos{lookh'-nos}
#3089λύωluo{loo'-o}
#3090ΛωΐςLois{lo-ece'}
#3091ΛώτLot{lote}

Μ

(Mu)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#3092ΜάαθMaath{mah-ath'}
#3093ΜαγδαλάMagdala{mag-dal-ah'}
#3094ΜαγδαληνήMagdalene{mag-dal-ay-nay'}
#3095μαγείαmageia{mag-i'-ah}
#3096μαγεύωmageuo{mag-yoo'-o}
#3097μάγοςmagos{mag'-os}
#3098ΜαγώγMagog{mag-ogue'}
#3099ΜαδιάνMadian{mad-ee-on'}
#3100μαθητεύωmatheteuo{math-ayt-yoo'-o}
#3101μαθητήςmathetes{math-ay-tes'}
#3102μαθήτριαmathetria{math-ay'-tree-ah}
#3103ΜαθουσαλάMathousala{math-oo-sal'-ah}
#3104ΜαϊνάνMainan{mahee-nan'}
#3105μαίνομαιmainomai{mah'-ee-nom-ahee}
#3106μακαρίζωmakarizo{mak-ar-id'-zo}
#3107μακάριοςmakarios{mak-ar'-ee-os}
#3108μακαρισμόςmakarismos{mak-ar-is-mos'}
#3109ΜακεδονίαMakedonia{mak-ed-on-ee'-ah}
#3110ΜακεδώνMakedon{mak-ed'-ohn}
#3111μάκελλονmakellon{mak'-el-lon}
#3112μακράνmakran{mak-ran'}
#3113μακρόθενmakrothen{mak-roth'-en}
#3114μακροθυμέωmakrothumeo{mak-roth-oo-meh'-o}
#3115μακροθυμίαmakrothumia{mak-roth-oo-mee'-ah}
#3116μακροθύμωςmakrothumos{mak-roth-oo-moce'}
#3117μακρόςmakros{mak-ros'}
#3118μακροχρόνιοςmakrochronios{mak-rokh-ron'-ee-os}
#3119μαλακίαmalakia{mal-ak-ee'-ah}
#3120μαλακόςmalakos{mal-ak-os'}
#3121ΜαλελεήλMaleleel{mal-el-eh-ale'}
#3122μάλισταmalista{mal'-is-tah}
#3123μᾶλλονmallon{mal'-lon}
#3124ΜάλχοςMalchos{mal'-khos}
#3125μάμμηmamme{mam'-may}
#3126μα[μ]μωνᾶςmammonas{mam-mo-nas'}
#3127ΜαναήνManaen{man-ah-ane'}
#3128ΜανασσῆςManasses{man-as-sace'}
#3129μανθάνωmanthano{man-than'-o}
#3130μανίαmania{man-ee'-ah}
#3131μάνναmanna{man'-nah}
#3132μαντεύομαιmanteuomai{mant-yoo'-om-ahee}
#3133μαραίνωmaraino{mar-ah'-ee-no}
#3134μαράνα ἀθαmaran atha{mar'-an ath'-ah}
#3135μαργαρίτηςmargarites{mar-gar-ee'-tace}
#3136ΜάρθαMartha{mar'-thah}
#3137ΜαρίαMaria{mar-ee'-ah}
#3138ΜᾶρκοςMarkos{mar'-kos}
#3139μάρμαροςmarmaros{mar'-mar-os}
#3140μαρτυρέωmartureo{mar-too-reh'-o}
#3141μαρτυρίαmarturia{mar-too-ree'-ah}
#3142μαρτύριονmarturion{mar-too'-ree-on}
#3143μαρτύρομαιmarturomai{mar-too'-rom-ahee}
#3144μάρτυςmartus{mar'-toos}
#3145μα[σ]σάομαιmassaomai{mas-sah'-om-ahee}
#3146μαστιγόωmastigoo{mas-tig-o'-o}
#3147μαστίζωmastizo{mas-tid'-zo}
#3148μάστιξmastix{mas'-tix}
#3149μαστόςmastos{mas-tos'}
#3150ματαιολογίαmataiologia{mat-ah-yol-og-ee'-ah}
#3151ματαιολόγοςmataiologos{mat-ah-yol-og'-os}
#3152μάταιοςmataios{mat'-ah-yos}
#3153ματαιότηςmataiotes{mat-ah-yot'-ace}
#3154ματαιόωmataioo{mat-ah-yo'-o}
#3155μάτηνmaten{mat'-ane}
#3156ΜατθαῖοςMatthaios{mat-thah'-yos}
#3157ΜατθάνMatthan{mat-than'}
#3158ΜατθάτMatthat{mat-that'}
#3159ΜατθίαςMatthias{mat-thee'-as}
#3160ΜατταθάMattatha{mat-tath-ah'}
#3161ΜατταθίαςMattathias{mat-tath-ee'-as}
#3162μάχαιραmachaira{makh'-ahee-rah}
#3163μάχηmache{makh'-ay}
#3164μάχομαιmachomai{makh'-om-ahee}
#3165μέme{meh}
#3166μεγαλαυχέωmegalaucheo{meg-al-ow-kheh'-o}
#3167μεγαλεῖοςmegaleios{meg-al-i'-os}
#3168μεγαλειότηςmegaleiotes{meg-al-i-ot'-ace}
#3169μεγαλοπρεπήςmegaloprepes{meg-al-op-rep-ace'}
#3170μεγαλύνωmegaluno{meg-al-oo'-no}
#3171μεγάλωςmegalos{meg-al'-oce}
#3172μεγαλωσύνηmegalosune{meg-al-o-soo'-nay}
#3173μέγαςmegas{meg'-as}
#3174μέγεθοςmegethos{meg'-eth-os}
#3175μεγιστάνεςmegistanes{meg-is-tan'-es}
#3176μέγιστοςmegistos{meg'-is-tos}
#3177μεθερμηνεύωmethermeneuo{meth-er-mane-yoo'-o}
#3178μέθηmethe{meth'-ay}
#3179μεθίστημιmethistemi{meth-is'-tay-mee}
#3180μεθοδείαmethodeia{meth-od-i'-ah}
#3181μεθόριοςmethorios{meth-or'-ee-os}
#3182μεθύσκωmethusko{meth-oos'-ko}
#3183μέθυσοςmethusos{meth'-oo-sos}
#3184μεθύωmethuo{meth-oo'-o}
#3185μείζονmeizon{mide'-zon}
#3186μειζότεροςmeizoteros{mide-zot'-er-os}
#3187μείζωνmeizon{mide'-zone}
#3188μέλανmelan{mel'-an}
#3189μέλαςmelas{mel'-as}
#3190ΜελεᾶςMeleas{mel-eh-as'}
#3191μελετάωmeletao{mel-et-ah'-o}
#3192μέλιmeli{mel'-ee}
#3193μελίσσιοςmelissios{mel-is'-see-os}
#3194ΜελίτηMelite{mel-ee'-tay}
#3195μέλλωmello{mel'-lo}
#3196μέλοςmelos{mel'-os}
#3197ΜελχίMelchi{mel-khee'}
#3198ΜελχισέδεκMelchisedek{mel-khis-ed-ek'}
#3199μέλωmelo{mel'-o}
#3200μεμβράναmembrana{mem-bran'-ah}
#3201μέμφομαιmemphomai{mem'-fom-ahee}
#3202μεμψίμοιροςmempsimoiros{mem-psim'-oy-ros}
#3303μένmen{men}
#3304μενοῦνγεmenounge{men-oon'-geh}
#3305μέντοιmentoi{men'-toy}
#3306μένωmeno{men'-o}
#3307μερίζωmerizo{mer-id'-zo}
#3308μέριμναmerimna{mer'-im-nah}
#3309μεριμνάωmerimnao{mer-im-nah'-o}
#3310μερίςmeris{mer-ece'}
#3311μερισμόςmerismos{mer-is-mos'}
#3312μεριστήςmeristes{mer-is-tace'}
#3313μέροςmeros{mer'-os}
#3314μεσημβρίαmesembria{mes-ame-bree'-ah}
#3315μεσιτεύωmesiteuo{mes-it-yoo'-o}
#3316μεσίτηςmesites{mes-ee'-tace}
#3317μεσονύκτιονmesonuktion{mes-on-ook'-tee-on}
#3318ΜεσοποταμίαMesopotamia{mes-op-ot-am-ee'-ah}
#3319μέσοςmesos{mes'-os}
#3320μεσότοιχονmesotoichon{mes-ot'-oy-khon}
#3321μεσουράνημαmesouranema{mes-oo-ran'-ay-mah}
#3322μεσόωmesoo{mes-o'-o}
#3323ΜεσσίαςMessias{mes-see'-as}
#3324μεστόςmestos{mes-tos'}
#3325μεστόωmestoo{mes-to'-o}
#3326μετάmeta{met-ah'}
#3327μεταβαίνωmetabaino{met-ab-ah'-ee-no}
#3328μεταβάλλωmetaballo{met-ab-al'-lo}
#3329μετάγωmetago{met-ag'-o}
#3330μεταδίδωμιmetadidomi{met-ad-id'-o-mee}
#3331μετάθεσιςmetathesis{met-ath'-es-is}
#3332μεταίρωmetairo{met-ah'-ee-ro}
#3333μετακαλέωmetakaleo{met-ak-al-eh'-o}
#3334μετακινέωmetakineo{met-ak-ee-neh'-o}
#3335μεταλαμβάνωmetalambano{met-al-am-ban'-o}
#3336μετάληψιςmetalepsis{met-al'-ape-sis}
#3337μεταλλάσσωmetallasso{met-al-las'-so}
#3338μεταμέλ[λ]ομαιmetamellomai{met-am-el'-lom-ahee}
#3339μεταμορφόωmetamorphoo{met-am-or-fo'-o}
#3340μετανοέωmetanoeo{met-an-o-eh'-o}
#3341μετάνοιαmetanoia{met-an'-oy-ah}
#3342μεταξύmetaxu{met-ax-oo'}
#3343μεταπέμπωmetapempo{met-ap-emp'-o}
#3344μεταστρέφωmetastrepho{met-as-tref'-o}
#3345μετασχηματίζωmetaschematizo{met-askh-ay-mat-id'-zo}
#3346μετατίθημιmetatithemi{met-at-ith'-ay-mee}
#3347μετέπειταmetepeita{met-ep'-i-tah}
#3348μετέχωmetecho{met-ekh'-o}
#3349μετεωρίζωmeteorizo{met-eh-o-rid'-zo}
#3350μετοικεσίαmetoikesia{met-oy-kes-ee'-ah}
#3351μετοικίζωmetoikizo{met-oy-kid'-zo}
#3352μετοχήmetoche{met-okh-ay'}
#3353μέτοχοςmetochos{met'-okh-os}
#3354μετρέωmetreo{met-reh'-o}
#3355μετρητήςmetretes{met-ray-tace'}
#3356μετριοπαθέωmetriopatheo{met-ree-op-ath-eh'-o}
#3357μετρίωςmetrios{met-ree'-oce}
#3358μέτρονmetron{met'-ron}
#3359μέτωπονmetopon{met'-o-pon}
#3360μέχριmechri{mekh'-ree}
#3361μήme{may}
#3362ἐὰν μεean me{eh-an' may}
#3363ἵνα μεhina me{hin'-ah may}
#3364οὐ μεou me{oo may}
#3365μηδαμῶςmedamos{may-dam-oce'}
#3366μηδέmede{may-deh'}
#3367μηδείςmedeis{may-dice'}
#3368μηδέποτεmedepote{may-dep'-ot-eh}
#3369μηδέπωmedepo{may-dep'-o}
#3370ΜῆδοςMedos{may'-dos}
#3371μηκέτιmeketi{may-ket'-ee}
#3372μῆκοςmekos{may'-kos}
#3373μηκύνωmekuno{may-koo'-no}
#3374μηλωτήmelote{may-lo-tay'}
#3375μήνmen{mane}
#3376μήνmen{mane}
#3377μηνύωmenuo{may-noo'-o}
#3378μὴ οὐκme ouk{may ook}
#3379μήποτεmepote{may'-pot-eh}
#3380μήπωmepo{may'-po}
#3381μήπωςmepos{may'-pos}
#3382μηρόςmeros{may-ros'}
#3383μήτεmete{may'-teh}
#3384μήτηρmeter{may'-tare}
#3385μήτιmeti{may'-tee}
#3386μήτιγεmetige{may'-tig-eh}
#3387μήτιςmetis{may'-tis}
#3388μήτραmetra{may'-trah}
#3389μητρολῴαςmetroloas{may-trol-o'-as}
#3390μητρόπολιςmetropolis{may-trop'-ol-is}
#3391μίαmia{mee'-ah}
#3392μιαίνωmiaino{me-ah'-ee-no}
#3393μίασμαmiasma{mee'-as-mah}
#3394μιασμόςmiasmos{mee-as-mos'}
#3395μίγμαmigma{mig'-mah}
#3396μίγνυμιmignumi{mig'-noo-mee}
#3397μικρόνmikron{mik-ron'}
#3398μικρόςmikros{mik-ros'}
#3399ΜίλητοςMiletos{mil'-ay-tos}
#3400μίλιονmilion{mil'-ee-on}
#3401μιμέομαιmimeomai{mim-eh'-om-ahee}
#3402μιμητήςmimetes{mim-ay-tace'}
#3403μιμνῄσκωmimnesko{mim-nace'-ko}
#3404μισέωmiseo{mis-eh'-o}
#3405μισθαποδοσίαmisthapodosia{mis-thap-od-os-ee'-ah}
#3406μισθαποδότηςmisthapodotes{mis-thap-od-ot'-ace}
#3407μίσθιοςmisthios{mis'-thee-os}
#3408μισθόςmisthos{mis-thos'}
#3409μισθόωmisthoo{mis-tho'-o}
#3410μίσθωμαmisthoma{mis'-tho-mah}
#3411μισθωτόςmisthotos{mis-tho-tos'}
#3412ΜιτυλήνηMitulene{mit-oo-lay'-nay}
#3413ΜιχαήλMichael{mikh-ah-ale'}
#3414μνᾶmna{mnah}
#3415μνάομαιmnaomai{mnah'-om-ahee}
#3416ΜνάσωνMnason{mnah'-sohn}
#3417μνείαmneia{mni'-ah}
#3418μνῆμαmnema{mnay'-mah}
#3419μνημεῖονmnemeion{mnay-mi'-on}
#3420μνήμηmneme{mnay'-may}
#3421μνημονεύωmnemoneuo{mnay-mon-yoo'-o}
#3422μνημόσυνονmnemosunon{mnay-mos'-oo-non}
#3423μνηστεύωmnesteuo{mnace-tyoo'-o}
#3424μογιλάλοςmogilalos{mog-il-al'-os}
#3425μόγιςmogis{mog'-is}
#3426μόδιοςmodios{mod'-ee-os}
#3427μοίmoi{moy}
#3428μοιχαλίςmoichalis{moy-khal-is'}
#3429μοιχάωmoichao{moy-khah'-o}
#3430μοιχείαmoicheia{moy-khi'-ah}
#3431μοιχεύωmoicheuo{moy-khyoo'-o}
#3432μοιχόςmoichos{moy-khos'}
#3433μόλιςmolis{mol'-is}
#3434ΜολόχMoloch{mol-okh'}
#3435μολύνωmoluno{mol-oo'-no}
#3436μολυσμόςmolusmos{mol-oos-mos'}
#3437μομφήmomphe{mom-fay'}
#3438μονήmone{mon-ay'}
#3439μονογενήςmonogenes{mon-og-en-ace'}
#3440μόνονmonon{mon'-on}
#3441μόνοςmonos{mon'-os}
#3442μονόφθαλμοςmonophthalmos{mon-of'-thal-mos}
#3443μονόωmonoo{mon-o'-o}
#3444μορφήmorphe{mor-fay'}
#3445μορφόωmorphoo{mor-fo'-o}
#3446μόρφωσιςmorphosis{mor'-fo-sis}
#3447μοσχοποιέωmoschopoieo{mos-khop-oy-eh'-o}
#3448μόσχοςmoschos{mos'-khos}
#3449μόχθοςmochthos{mokh'-thos}
#3450μοῦmou{moo}
#3451μουσικόςmousikos{moo-sik-os'}
#3452μυελόςmuelos{moo-el-os'}
#3453μυέωmueo{moo-eh'-o}
#3454μῦθοςmuthos{moo'-thos}
#3455μυκάομαιmukaomai{moo-kah'-om-ahee}
#3456μυκτηρίζωmukterizo{mook-tay-rid'-zo}
#3457μυλικόςmulikos{moo-lee-kos'}
#3458μύλοςmulos{moo'-los}
#3459μύλωνmulon{moo'-lone}
#3460ΜύραMura{moo'-rah}
#3461μυριάςmurias{moo-ree'-as}
#3462μυρίζωmurizo{moo-rid'-zo}
#3463μύριοιmurioi{moo'-ree-oi}
#3464μύρονmuron{moo'-ron}
#3465ΜυσίαMusia{moo-see'-ah}
#3466μυστήριονmusterion{moos-tay'-ree-on}
#3467μυωπάζωmuopazo{moo-ope-ad'-zo}
#3468μώλωψmolops{mo'-lopes}
#3469μωμάομαιmomaomai{mo-mah'-om-ahee}
#3470μῶμοςmomos{mo'-mos}
#3471μωραίνωmoraino{mo-rah'-ee-no}
#3472μωρίαmoria{mo-ree'-ah}
#3473μωρολογίαmorologia{mo-rol-og-ee'-ah}
#3474μωρόςmoros{mo-ros'}
#3475ΜωσεῦςMoseus{moce-yoos'}

Ν

(Nu)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#3476ΝαασσώνNaasson{nah-as-sone'}
#3477ΝαγγαίNaggai{nang-gah'-ee}
#3478ΝαζαρέθNazareth{nad-zar-eth'}
#3479ΝαζαρηνόςNazarenos{nad-zar-ay-nos'}
#3480ΝαζωραῖοςNazoraios{nad-zo-rah'-yos}
#3481ΝαθάνNathan{nath-an'}
#3482ΝαθαναήλNathanael{nath-an-ah-ale'}
#3483ναίnai{nahee}
#3484ΝαΐνNain{nah-in'}
#3485ναόςnaos{nah-os'}
#3486ΝαούμNaoum{nah-oom'}
#3487νάρδοςnardos{nar'-dos}
#3488ΝάρκισσοςNarkissos{nar'-kis-sos}
#3489ναυαγέωnauageo{now-ag-eh'-o}
#3490ναύκληροςnaukleros{now'-klay-ros}
#3491ναῦςnaus{nowce}
#3492ναῦτηςnautes{now'-tace}
#3493ΝαχώρNachor{nakh-ore'}
#3494νεανίαςneanias{neh-an-ee'-as}
#3495νεανίσκοςneaniskos{neh-an-is'-kos}
#3496ΝεάπολιςNeapolis{neh-ap'-ol-is}
#3497ΝεεμάνNeeman{neh-eh-man'}
#3498νεκρόςnekros{nek-ros'}
#3499νεκρόωnekroo{nek-ro'-o}
#3500νέκρωσιςnekrosis{nek'-ro-sis}
#3501νέοςneos{neh'-os}
#3502νεοσσόςneossos{neh-os-sos'}
#3503νεότηςneotes{neh-ot'-ace}
#3504νεόφυτοςneophutos{neh-of'-oo-tos}
#3505ΝέρωνNeron{ner'-ohn}
#3506νεύωneuo{nyoo'-o}
#3507νεφέληnephele{nef-el'-ay}
#3508ΝεφθαλείμNephthaleim{nef-thal-ime'}
#3509νέφοςnephos{nef'-os}
#3510νεφρόςnephros{nef-ros'}
#3511νεωκόροςneokoros{neh-o-kor'-os}
#3512νεωτερικόςneoterikos{neh-o-ter'-ik-os}
#3513νήne{nay}
#3514νήθωnetho{nay'-tho}
#3515νηπιάζωnepiazo{nay-pee-ad'-zo}
#3516νήπιοςnepios{nay'-pee-os}
#3517ΝηρεύςNereus{nare-yoos'}
#3518ΝηρίNeri{nay-ree'}
#3519νησίονnesion{nay-see'-on}
#3520νῆσοςnesos{nay'-sos}
#3521νηστείαnesteia{nace-ti'-ah}
#3522νηστεύωnesteuo{nace-tyoo'-o}
#3523νῆστιςnestis{nace'-tis}
#3524νηφάλεοςnephaleos{nay-fal'-eh-os}
#3525νήφωnepho{nay'-fo}
#3526ΝίγερNiger{neeg'-er}
#3527ΝικάνωρNikanor{nik-an'-ore}
#3528νικάωnikao{nik-ah'-o}
#3529νίκηnike{nee'-kay}
#3530ΝικόδημοςNikodemos{nik-od'-ay-mos}
#3531ΝικολαΐτηςNikolaites{nik-ol-ah-ee'-tace}
#3532ΝικόλαοςNikolaos{nik-ol'-ah-os}
#3533ΝικόπολιςNikopolis{nik-op'-ol-is}
#3534νῖκοςnikos{nee'-kos}
#3535ΝινευΐNineui{nin-yoo-ee'}
#3536ΝινευίτηςNineuites{nin-yoo-ee'-tace}
#3537νιπτήρnipter{nip-tare'}
#3538νίπτωnipto{nip'-to}
#3539νοέωnoeo{no-eh'-o}
#3540νόημαnoema{no'-ay-mah}
#3541νόθοςnothos{noth'-os}
#3542νομήnome{nom-ay'}
#3543νομίζωnomizo{nom-id'-zo}
#3544νομικόςnomikos{nom-ik-os'}
#3545νομίμωςnomimos{nom-im'-oce}
#3546νόμισμαnomisma{nom'-is-mah}
#3547νομοδιδάσκαλοςnomodidaskalos{nom-od-id-as'-kal-os}
#3548νομοθεσίαnomothesia{nom-oth-es-ee'-ah}
#3549νομοθετέωnomotheteo{nom-oth-et-eh'-o}
#3550νομοθέτηςnomothetes{nom-oth-et'-ace}
#3551νόμοςnomos{nom'-os}
#3552νοσέωnoseo{nos-eh'-o}
#3553νόσημαnosema{nos'-ay-ma}
#3554νόσοςnosos{nos'-os}
#3555νοσσίαnossia{nos-see-ah'}
#3556νοσσίονnossion{nos-see'-on}
#3557νοσφίζομαιnosphizomai{nos-fid'-zom-ahee}
#3558νότοςnotos{not'-os}
#3559νουθεσίαnouthesia{noo-thes-ee'-ah}
#3560νουθετέωnoutheteo{noo-thet-eh'-o}
#3561νουμηνίαnoumenia{noo-may-nee'-ah}
#3562νουνεχῶςnounechos{noon-ekh-oce'}
#3563νοῦςnous{nooce}
#3564ΝυμφᾶςNumphas{noom-fas'}
#3565νύμφηnumphe{noom-fay'}
#3566νυμφίοςnumphios{noom-fee'-os}
#3567νυμφώνnumphon{noom-fohn'}
#3568νῦνnun{noon}
#3569τανῦνtanun{tan-oon'}
#3570νυνίnuni{noo-nee'}
#3571νύξnux{noox}
#3572νύσσωnusso{noos'-so}
#3573νυστάζωnustazo{noos-tad'-zo}
#3574νυχθήμερονnuchthemeron{nookh-thay'-mer-on}
#3575ΝῶεNoe{no'-eh}
#3576νωθρόςnothros{no-thros'}
#3577νῶτοςnotos{no'-tos}

Ξ

(Xi)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#3578ξενίαxenia{xen-ee'-ah}
#3579ξενίζωxenizo{xen-id'-zo}
#3580ξενοδοχέωxenodocheo{xen-od-okh-eh'-o}
#3581ξένοςxenos{xen'-os}
#3582ξέστηςxestes{xes'-tace}
#3583ξηραίνωxeraino{xay-rah'-ee-no}
#3584ξηρόςxeros{xay-ros'}
#3585ξύλινοςxulinos{xoo'-lin-os}
#3586ξύλονxulon{xoo'-lon}
#3587ξυράωxurao{xoo-rah'-o}

Ο

(Omicron)

Strong's #The Greek Word:its Transliteration....and Pronunciation
#3588ho{ho}
#3589ὀγδοήκονταogdoekonta{og-do-ay'-kon-tah}
#3590ὄγδοοςogdoos{og'-do-os}
#3591ὄγκοςogkos{ong'-kos}
#3592ὅδεhode{hod'-eh}
#3593ὁδεύωhodeuo{hod-yoo'-o}
#3594ὁδηγέωhodegeo{hod-ayg-eh'-o}
#3595ὁδηγόςhodegos{hod-ayg-os'}
#3596ὁδοιπορέωhodoiporeo{hod-oy-por-eh'-o}
#3597ὁδοιπορίαhodoiporia{hod-oy-por-ee'-ah}
#3598ὁδόςhodos{hod-os'}
#3599ὀδούςodous{od-ooce'}
#3600ὀδυνάωodunao{od-oo-nah'-o}
#3601ὀδύνηodune{od-oo'-nay}
#3602ὀδυρμόςodurmos{od-oor-mos'}
#3603 ἐστιho esti{ho es-tee'}
#3604ὈζίαςOzias{od-zee'-as}
#3605ὄζωozo{od'-zo}
#3606ὅθενhothen{hoth'-en}
#3607ὀθόνηothone{oth-on'-ay}
#3608ὀθόνιονothonion{oth-on'-ee-on}
#3609οἰκεῖοςoikeios{oy-ki'-os}
#3610οἰκέτηςoiketes{oy-ket'-ace}
#3611οἰκέωoikeo{oy-keh'-o}
#3612οἴκημαoikema{oy'-kay-mah}
#3613οἰκητήριονoiketerion{oy-kay-tay'-ree-on}
#3614οἰκίαoikia{oy-kee'-ah}
#3615οἰκιακόςoikiakos{oy-kee-ak-os'}
#3616οἰκοδεσποτέωoikodespoteo{oy-kod-es-pot-eh'-o}
#3617οἰκοδεσπότηςoikodespotes{oy-kod-es-pot'-ace}
#3618οἰκοδομέωoikodomeo{oy-kod-om-eh'-o}
#3619οἰκοδομήoikodome{oy-kod-om-ay'}
#3620οἰκοδομίαoikodomia{oy-kod-om-ee'-ah}
#3621οἰκονομέωoikonomeo{oy-kon-om-eh'-o}
#3622οἰκονομίαoikonomia{oy-kon-om-ee'-ah}
#3623οἰκονόμοςoikonomos{oy-kon-om'-os}
#3624οἶκοςoikos{oy'-kos}
#3625οἰκουμένηoikoumene{oy-kou-men'-ay}
#3626οἰκουρόςoikouros{oy-koo-ros'}
#3627οἰκτ[ε]ίρωoikteiro{oyk-ti'-ro}
#3628οἰκτιρμόςoiktirmos{oyk-tir-mos'}
#3629οἰκτίρμωνoiktirmon{oyk-tir'-mone}
#3630οἰνοπότηςoinopotes{oy-nop-ot'-ace}
#3631οἶνοςoinos{oy'-nos}
#3632οἰνοφλυγίαoinophlugia{oy-nof-loog-ee'-ah}
#3633οἴομαιoiomai{oy'-om-ahee}
#3634οἷοςhoios{hoy'-os}
#3635ὀκνέωokneo{ok-neh'-o}
#3636ὀκνηρόςokneros{ok-nay-ros'}
#3637ὀκταήμεροςoktaemeros{ok-tah-ay'-mer-os}
#3638ὀκτώokto{ok-to'}
#3639ὄλεθροςolethros{ol'-eth-ros}
#3640ὀλιγόπιστοςoligopistos{ol-ig-op'-is-tos}
#3641ὀλίγοςoligos{ol-ee'-gos}
#3642ὀλιγόψυχοςoligopsuchos{ol-ig-op'-soo-khos}
#3643ὀλιγωρέωoligoreo{ol-ig-o-reh'-o}
#3644ὀλοθρευτήςolothreutes{ol-oth-ryoo-tace'}
#3645ὀλοθρεύωolothreuo{ol-oth-ryoo'-o}
#3646ὁλοκαύτωμαholokautoma{hol-ok-ow'-to-mah}
#3647ὁλοκληρίαholokleria{hol-ok-lay-ree'-ah}
#3648ὁλόκληροςholokleros{hol'-ok'-lay-ros}
#3649ὀλολύζωololuzo{ol-ol-odd'-zo}
#3650ὅλοςholos{hol'-os}
#3651ὁλοτελήςholoteles{hol-ot-el-ace'}
#3652ὈλυμπᾶςOlumpas{ol-oom-pas'}
#3653ὄλυνθοςolunthos{ol'-oon-thos}
#3654ὅλωςholos{hol'-oce}
#3655ὄμβροςombros{om'-bros}
#3656ὁμιλέωhomileo{hom-il-eh'-o}
#3657ὁμιλίαhomilia{hom-il-ee'-ah}
#3658ὅμιλοςhomilos{hom'-il-os}
#3659ὄμμαomma{om'-mah}
#3660ὀμνύωomnuo{om-noo'-o}
#3661ὁμοθυμαδόνhomothumadon{hom-oth-oo-mad-on'}
#3662ὁμοιάζωhomoiazo{hom-oy-ad'-zo}
#3663ὁμοιοπαθήςhomoiopathes{hom-oy-op-ath-ace'}
#3664ὅμοιοςhomoios{hom'-oy-os}
#3665ὁμοιότηςhomoiotes{hom-oy-ot'-ace}
#3666ὁμοιόωhomoioo{hom-oy-o'-o}
#3667ὁμοίωμαhomoioma{hom-oy'-o-mah}
#3668ὁμοίωςhomoios{hom-oy'-oce}
#3669ὁμοίωσιςhomoiosis{hom-oy'-o-sis}
#3670ὁμολογέωhomologeo{hom-ol-og-eh'-o}
#3671ὁμολογίαhomologia{hom-ol-og-ee'-ah}
#3672ὁμολογουμένωςhomologoumenos{hom-ol-og-ow-men'-oce}
#3673ὁμότεχνοςhomotechnos{hom-ot'-ekh-nos}
#3674ὁμοῦhomou{hom-oo'}
#3675ὁμόφρωνhomophron{hom-of'-rone}
#3676ὅμωςhomos{hom'-oce}
#3677ὄναρonar{on'-ar}
#3678ὀνάριονonarion{on-ar'-ee-on}
#3679ὀνειδίζωoneidizo{on-i-did'-zo}
#3680ὀνειδισμόςoneidismos{on-i-dis-mos'}
#3681ὄνειδοςoneidos{on'-i-dos}
#3682ὈνήσιμοςOnesimos{on-ay'-sim-os}
#3683ὈνησίφοροςOnesiphoros{on-ay-sif'-or-os}
#3684ὀνικόςonikos{on-ik-os'}
#3685ὀνίνημιoninemi{on-in'-ay-mee}
#3686ὄνομαonoma{on'-om-ah}
#3687ὀνομάζωonomazo{on-om-ad'-zo}
#3688ὄνοςonos{on'-os}
#3689ὄντωςontos{on'-toce}
#3690ὄξοςoxos{oz'-os}
#3691ὀξύςoxus{oz-oos'}
#3692ὀπήope{op-ay'}
#3693ὄπισθενopisthen{op'-is-then}
#3694ὀπίσωopiso{op-is'-o}
#3695ὁπλίζωhoplizo{hop-lid'-zo}
#3696ὅπλονhoplon{hop'-lon}
#3697ὁποῖοςhopoios{hop-oy'-os}
#3698ὁπότεhopote{hop-ot'-eh}
#3699ὅπουhopou{hop'-oo}
#3700ὀπτάνομαιoptanomai{op-tan'-om-ahee}
#3701ὀπτασίαoptasia{op-tas-ee'-ah}
#3702ὀπτόςoptos{op-tos'}
#3703ὀπώραopora{op-o'-rah}
#3704ὅπωςhopos{hop'-oce}
#3705ὅραμαhorama{hor'-am-ah}
#3706ὅρασιςhorasis{hor'-as-is}
#3707ὁρατόςhoratos{hor-at-os'}
#3708ὁράωhorao{hor-ah'-o}
#3709ὀργήorge{or-gay'}
#3710ὀργίζωorgizo{or-gid'-zo}
#3711ὀργίλοςorgilos{org-ee'-los}
#3712ὀργυιάorguia{org-wee-ah'}
#3713ὀρέγομαιoregomai{or-eg'-om-ahee}
#3714ὀρεινόςoreinos{or-i-nos'}
#3715ὄρεξιςorexis{or'-ex-is}
#3716ὀρθοποδέωorthopodeo{or-thop-od-eh'-o}
#3717ὀρθόςorthos{or-thos'}
#3718ὀρθοτομέωorthotomeo{or-thot-om-eh'-o}
#3719ὀρθρίζωorthrizo{or-thrid'-zo}
#3720ὀρθρινόςorthrinos{or-thrin-os'}
#3721ὄρθριοςorthrios{or'-three-os}
#3722ὄρθροςorthros{or'-thros}
#3723ὀρθῶςorthos{or-thoce'}
#3724ὁρίζωhorizo{hor-id'-zo}
#3725ὅριονhorion{hor'-ee-on}
#3726ὁρκίζωhorkizo{hor-kid'-zo}
#3727ὅρκοςhorkos{hor'-kos}
#3728ὁρκωμοσίαhorkomosia{hor-ko-mos-ee'-ah}
#3729ὁρμάωhormao{hor-mah'-o}
#3730ὁρμήhorme{hor-may'}
#3731ὅρμημαhormema{hor'-may-mah}
#3732ὄρνεονorneon{or'-neh-on}
#3733ὄρνιςornis{or'-nis}
#3734ὁροθεσίαhorothesia{hor-oth-es-ee'-ah}
#3735ὄροςoros{or'-os}
#3736ὀρύσσωorusso{or-oos'-so}
#3737ὀρφανόςorphanos{or-fan-os'}
#3738ὀρχέομαιorcheomai{or-kheh'-om-ahee}
#3739ὅςhos{hos}
#3740ὁσάκιςhosakis{hos-ak'-is}
#3741ὅσιοςhosios{hos'-ee-os}
#3742ὁσιότηςhosiotes{hos-ee-ot'-ace}
#3743ὁσίωςhosios{hos-ee'-oce}
#3744ὀσμήosme{os-may'}
#3745ὅσοςhosos{hos'-os}
#3746ὅσπερhosper{hos'-per}
#3747ὀστέονosteon{os-teh'-on}
#3748ὅστιςhostis{hos'-tis}
#3749ὀστράκινοςostrakinos{os-tra'-kin-os}
#3750ὄσφρησιςosphresis{os'-fray-sis}
#3751ὀσφύςosphus{os-foos'}
#3752ὅτανhotan{hot'-an}
#3753ὅτεhote{hot'-eh}
#3754ὅτιhoti{hot'-ee}
#3755ὅτουhotou{hot'-oo}
#3756οὐou{oo}
#3757οὗhou{hoo}
#3758οὐάoua{oo-ah'}
#3759οὐαίouai{oo-ah'-ee}
#3760οὐδαμῶςoudamos{oo-dam-oce'}
#3761οὐδέoude{oo-deh'}
#3762οὐδείςoudeis{oo-dice'}
#3763οὐδέποτεoudepote{oo-dep'-ot-eh}
#3764οὐδέπωoudepo{oo-dep'-o}
#3765οὐκέτιouketi{ook-et'-ee}